بازدید سرزده همتی از صرافی‌های میدان فردوسی

۱۴۰۰/۰۶/۲۰ ۰۸:۱۴:۳۸


به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی ، عبدالناصر همتی ، رییس کل بانک مرکزی بصورت سرزده از صرافی‌های میدان فردوسی تهران بازدید کرد , همتی در این بازدید به مردمی که برای خرید ارز جهت مصارف خود به صرافی‌ها مراجعه کرده بودند اطمینان داد جریان تامین ارز برای مصارف ضروری پیوسته و منظم انجام می‌شود , رییس کل بانک مرکزی در حاشیه این بازدید گفت : بازار ارز دوباره به حالت قبل خود باز خواهد گشت و در حال حاضر کشور برای تامین ارز هیچ مشکلی ندارد .

وی افزود : عده ای سعی دارند تا از شرایط فعلی کشور سودجویی کنند و نرخ ارز را بالا ببرند ، اما ما امروز در بازار حضور پیدا کردیم تا اعلام کنیم محکم ایستاده‌ایم و مردم هر چقدر ارز بخواهند به نرخ روز در اختیارشان خواهیم گذاشت , وی افزود : از مردم خواهشمندم گرفتار سودجویی و سودجویان نشوند تا خسارت نبینند چرا که بازار ارز دوباره به حالت قبل باز خواهد گشت و قیمت‌ها تعدیل خواهد شد و ما مشکلی برای تامین ارز نداریم , همتی گفت : افزایش مختصر قیمت ارز به دلیل انتظاراتی است که به وجود امده ، اما به زودی رفع خواهد شد و ما مثل گذشته ارز را کنترل می‌کنیم و به قیمت پیشین باز می‌گردانیم .

.