شفاف‌سازی همتی درباره اعطای تسهیلات 75 هزار میلیارد تومانی

۱۴۰۰/۰۶/۲۰ ۰۸:۴۵:۱۰


اقتصاد و بازار رییس کل بانک مرکزی گفت : یک سوم این مبلغ به حساب خانوارهای یارانه بگیر واریز می‌شود و بقیه صرف پرداخت وام به واحدهای کوچک و متوسط تولید کالا و خدمات خواهد شد , عبدالناصر همتی با انتشار یادداشتی در اینستاگرام نوشت : این روزها ، عطف به سابقه برخی عملکردها در گذشته ، در خصوص سرنوشت وام 75 هزار میلیارد تومانی نیز ابراز نگرانی شده و بر مراقبت بیشتر ، جهت صرف ان در امور مولد ، تاکید می‌شود , وی افزود : ثلث ( یک سوم ) این مبلغ ، به طور مستقیم به حساب خانوارهای یارانه بگیر خواهد رفت و در شرایطی که مردم نیازمند به خرید بوده و فروشندگان کالا و خدمات نیز نیازمند فروش هستند ، کمکی خواهد بود به راه افتادن چرخه اقتصاد ، بنابراین نگرانی از انحراف ان بی مورد است .

رییس کل بانک مرکزی اضافه کرد : بقیه مبلغ به صورت وام تخصیصی ، عمدتا به واحدهای کوچک و متوسط تولید کالا و خدمات با اشتغال زیر 50 نفر که نیروی کار خود را به تشخیص وزارت کار حفظ کرده‌اند ، پرداخت خواهد شد , وی ادامه داد : بنابراین هدف این طرح تضمین تداوم فعالیت و عرضه کالا و خدمات ، توسط واحدهای دارای شاغل و به تبع ان مولد است ؛ بنابراین برای شفافیت بیشتر ، اسامی واحدها و مبلغ وام گیرندگان این وام‌ها در سایت بانک مرکزی اعلام خواهد شد , رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد : همان گونه که قبلا اعلام کردم دولت و بانک مرکزی از طریق این دو اقدام به دنبال تداوم عرضه از یک طرف و تحریک تقاضا از طرف دیگر و برگرداندن اقتصاد به ریل حرکت است .

عبدالناصر همتی رییس بانک مرکزی اعطای تسهیلات شفاف سازی.