چه مبارک سحری بود چه فرخنده شبی

۱۴۰۰/۰۶/۲۲ ۱۴:۱۵:۳۰

در این اطلاعیه امده پزشکیان قصد اعتراض به تصمیم شورای نگهبان را نداشته و هیچ گونه رایزنی جهت احراز صلاحیت خود نکرده و نخواهد کرد .مسعود پزشکیان قصد اعتراض به تصمیم شورای نگهبان در خصوص عدم احراز صلاحیت را ندارد ,.