افزایش قیمت بنزین در راه است / بنزین 11 هزارتومان می‌شود

۱۴۰۰/۰۶/۲۲ ۱۷:۳۱:۳۳


مه شو : افزایش قیمت بنزین در راه است ؟ ماجرای افزایش قیمت بنزین به 11 هزار تومان چیست ؟ قرار است در دولت رییسی بنزین گران شده و شاهد افزایش قیمت بنزین باشیم , نوع ازادسازی قیمت بنزین در سال 98 این نگرانی را ایجاد کرده بود که نظام به روش خسارت بار کنونی از ترس تبعات اجتماعی ادامه داده و به اتش زدن منابع انرژی خود ادامه دهد ، اما از مجلس خبرهای مثبتی به گوش می‌رسد , اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به دنبال تکمیل طرح ناتمام هدفمندسازی یارانه‌ها هستند ؛ تا قیمت حامل‌های انرژی ازاد شده و در مقابل ، یارانه مردم نیز که از سال 1389 تاکنون تغییر نکرده و به 2 دلار در ماه کاهش یافته است افزایش پیدا کند .

یانه نقدی در سال 1389 حدود 45 دلار در ماه بود , در صورت اجرای این طرح ، اگرچه قیمت بنزین به تقریبا 11 هزار تومان افزایش خواهد یافت ، اما یارانه نقدی مردم نیز افزایش قابل توجهی پیدا کرده و باعث کنترل مصرف دیوانه‌وار انرژی در کشور خواهد شد , قیمت بنزین فوب خلیج فارس حدود 40 تا 50 سنت به ازا هر لیتر است که فاصله زیادی با قیمت 12 سنتی ایران دارد و همین مساله باعث میلیاردها دلار قاچاق به کشورهای همسایه شده است .

بسته به نوع مصارفی که برای یارانه‌های ازادسازی شده در نظر گرفته شود و همچنین درصد حذف یارانه‌های انرژی ، میزان یارانه نقدی مردم تغییر می‌کند ، اما انتظار می‌رود رقمی از 900 هزار تومان تا 3 میلیون تومان برای هر نفر باشد که قطعا رضایتمندی اجتماعی را افزایش داده و به جای تشویق پرمصرف‌ها ، باعث کاهش مصرف حامل‌های انرژی شده و فاصله طبقاتی را کاهش می‌دهد , انرژی بنزین حذف یارانه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی یارانه کپی شد.