مهرداد هرسینی : « ما شما را به مقام انسانیت می‌رسانیم »

۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ۱۳:۵۶:۱۰


خاطرمان هست که خمینی دجال در فردای ورود به تهران ، با این جملات که « ما شما را به مقام انسانیت می‌رسانیم » و یا « اب و برق را مجانی می‌کنیم » بر موج خواسته‌های به حق میلیون‌ها ایرانی دردمند سوار و بدین سان انقلاب ضدسلطنتی را ربود , حال با گذشت قریب چهار دهه و با نیم نگاهی به ابعاد بیکاری ، فقر ، فلاکت ، رکود اقتصادی و تولیدی و نیز مجموعه بحرانهای معیشتی و انسانی در ایران اخوندزده ، به خوبی می‌توان به وعده‌های پوچ و دجالگرانه اخوندهای حاکم طی این مدت رسید , سخن از درد و رنج میلیون‌ها خانوار ایرانی است که به دلیل سیاستهای مخرب و ضد ملی ولی فقیه به نان شب نیز محتاج مانده‌اند .

درد و رنجی که اکنون خود را در بی ابی ، نبود هوا و غذا ، دارو و درمان و نیز سرکوب در معابر و خیابانهای شهرها به نمایش می‌گذارند ، به یقین اینه تمام قدی از کارنامه سیاه رژیمی فاسد ، غارتگر و بر پایه استثمار می‌باشد که یک نمونه ان در خوزستان تشنه به اب شکل گرفته است , ابعاد این وضعیت ضدانسانی در دیکتاتوری ولی فقیه تا بدانجا است که بنابر داده‌های حکومتی اکنون خط فقر از مرز « دهک هشتم » گذشته و بدین سان جامعه بر دو بستر « قشر فربه و مرفه حکومتی » و « توده‌های گرسنه » روند ضدتکاملی خود را طی کرده است , به یقین برای اثبات این واقعیت نیاز به دادن ادله و استدلال نیست ، زیرا انچه که « عیان است ، چه حاجت به بیان » می‌باشد .

کافی است تا نیم نگاهی به منظر شهرها و استانهای سابقا زرخیز انداخته ، نگاهی به گورستانهای بی نام و نشان ، به زندانیان سیاسی ، به قربانیان ترور و بازماندگان سرکوب خونین قیام‌های 88، دیماه 96 و یا ابان 98 و هم چنین به ابعاد ناعدالتی و درد و رنج مردم انداخته تا به ریشه‌های این وضعیت بحرانی که همانا حاکمین منحوس ولی فقیه می‌باشد ، برسیم , در این راستا نمونه شهرهای خوزستان که اکنون با بحرانی عامدانه بی ابی دست و پنجه نرم می‌کنند ، بیان دیگری برای این واقعیت می‌باشد , سخن از استانی زرخیز در میهن مان است که مردم ان طی حاکمیت ننگین اخوندی با انواع مصائب و سیاستهای ضد ملی از سوی رژیم دست و پنجه نرم کرده‌اند .

یک نمونه این حقیقت همان جنگ ضدمیهنی 8 ساله ایران و عراق می‌باشد که در سایه خود زیر بناهای حداقل هفت استان ، از جمله خوزستان را به کلی تخریب و میلیون خانوار را نه تنها داغدار ، بلکه ناچار به کوچ اجباری نمود , حال با گذشت بیش از سه دهه از پایان این مصیب اخوندی ، هنوز شاهد هستیم که شهرهای جنگ زده به حال خود رها شده ، از ابادانی و بازسازی نه تنها هیچ خبری نیست ، بلکه حداقل سرمایه‌گذاری موثر برای ساخت شهرها و مناطق اسیب دیده نیز صورت نگرفته است , پاسدار احمدی‌نژاد ، رییس جمهور دست نشانده خامنه‌ای در تازه‌ترین اعترافات با اشاره به سیاستهای عامدانه ولی فقیه در این رابطه گفته است :« در سال 85 متوجه شدم هر تصمیمی برای خوزستان یا کارون می‌گیریم با موانع جدی مواجه می‌شود .

بعدا فهمیدم یک مصوبه یی مربوط به شورای امنیت ملی تصویب کردند که در غرب کارون سرمایه‌گذاری انجام نشود », به یقین ماحصل این سیاست ضدمردمی را اکنون مردم این استان با مجموعه بحرانهای معیشتی ، خدماتی و درمانی پرداخت می‌کنند , هم چنین ادعای رژیم مبنی بر کمبود و یا نبود اب در این استان زرخیز ، بهانه یی بیش نیست ، زیرا انچه که واقعیت دارد ، دیدگاه امنیتی حکومت علیه مردم این منطقه و مردم دردمند ان می‌باشد که عمدتا از هموطنان سنی ما هستند .

نگاه خامنه‌ای به این استان صرفا کسب درامدهای نفتی و دیگر منابع زیر زمینی ان می‌باشد , هر سرمایه‌گذاری که رژیم طی این مدت در خوزستان انجام داده ، صرفا در راستای به دست اوردن دلارهای نفتی بوده است , نمونتا طرح خشک کردن هورالعظیم که بنابر داده‌های قطره ای حکومت ، عامدانه و به دلیل « استخراج منابع نفتی » ان صورت گرفته است .

هم چنین پاسخ خامنه‌ای به اعتراضات به حق مردم تشنه و گرسنه به مانند تمامی دیکتاتورها « گلوله » و « کشتار » است , زدن تیر خلاص بر سر و صورت قیام افرینان طی شبهای گذشته ، دستگیریهای کور ، اعزام نیروهای تا دندان مسلح به شهرهای خوزستان و راه اندازی حکومت نظامی در بسیاری از مناطق ، ترجمان همان نیات پلید حکومتی است که معتقد بود « نگران نباشید ، ما شما را به مقام انسانیت می‌رسانیم », به یقین این وضعیت تا ابد دوام نخواهد اورد و ان روز که توده‌های به جان امده اساس و بنیان این رژیم را با کانونهای شورشی و نیروی پیشتاز مجاهدین از ریش و ریشه برکنند ، دور نیست .

خامنه‌ای و دیگر زعمای نظام صد البته باید از چنین روزی بهراسند و برای حفظ قدرت ، حتی پایتخت را « شش روز » به بهانه کرونا ، تعطیل نمایند ، اما در روز هفتم چه خواهند کرد ؟, همبستگی ملی.