بازوان فکری اتاق اصناف مشخص شدند

۱۴۰۰/۰۷/۲۱ ۱۲:۳۸:۵۱


به گزارش خبرگزاری شبستان ، انتخابات داخلی کمیسیون‌های عمومی « تولید و صادرات » و « قوانین و مقرارت » اتاق اصناف ایران برگزار شد , این انتخابات داخلی با حضور سعید ممبینی ، رییس اتاق اصناف ایران و اعضای هیات رییسه اتاق اصناف ایران ( و در پی تکمیل اعضای کمیسیون‌ها در نهمین اجلاس هفتمین دوره هیات نمایندگان اتاق اصناف ایران ، مورخ 1400/6/29) برگزار شد تا بازوان فکری هیات رییسه اتاق اصناف ایران در امور « تولید و صادرات » و « قوانین و مقررات » با تشکیل جلسات کارشناسی کار خود را از سر بگیرند , به موجب این انتخابات داخلی در کمیسیون « تولید و صادرات »، بهمن پژوهی ( نماینده اتاق اصناف ایران در استان اردبیل ) به عنوان رییس ، فرزین جوادیان ( نماینده اتاق اصناف ایران در استان مازندران ) به عنوان نائب رییس ، محمود فرهادی ( نماینده اتاق اصناف ایران در استان خراسان رضوی ) به عنوان منشی و علیرضا حسنی صدرابادی ( نماینده اتاق اصناف ایران در استان یزد )، سید محمود موسوی ( نماینده اتاق اصناف ایران در استان زنجان )، مرتضی ولیزاده ( نماینده اتاق اصناف ایران در استان مازنداران ) و لطف اله اصلاحیان ( نماینده اتاق اصناف ایران در استان خوزستان ) به عنوان عضو انتخاب شدند .

همچنین در انتخابات داخلی کمیسیون « قوانین و مقررات »، عباس رمدانی ( نماینده اتاق اصناف ایران در استان مازندران ) به عنوان رییس ، عبدالمجید رییسی ( نماینده اتاق اصناف ایران در استان فارس ) به عنوان نائب رییس ، ابوطالب شیرکوند ( نماینده اتاق اصناف ایران در استان تهران ) به عنوان منشی ، علی مظفری ( نماینده اتاق اصناف ایران در استان تهران )، عباسعلی مسیبی ( نماینده اتاق اصناف ایران در استان اصفهان )، یوسف جعفری ( نماینده اتاق اصناف ایران در استان کرمان ) و رحمت اله مرادی ( نماینده اتاق اصناف ایران در استان اصفهان ) به عنوان عضو انتخاب شدند , پایان پیام / 50.
استان یزد استان زنجان استان مازنداران استان خوزستان استان کرمان استان اصفهان خبرگزاری شبستان کمیسیون های عمومی تولید و صادرات و قوانین و مقرارت اتاق اصناف ایران هیات رییسه اتاق اصناف ایران کمیسیون تولید و صادرات کمیسیون قوانین و مقررات سعید ممبینی بهمن پژوهی فرزین جوادیان محمود فرهادی علیرضا حسنی صدرابادی سید محمود موسوی مرتضی ولیزاده لطف اله اصلاحیان عباس رمدانی عبدالمجید رییسی ابوطالب شیرکوند علی مظفری عباسعلی مسیبی یوسف جعفری رحمت اله مرادی رییس اتاق اصناف ایران و اعضای هیات رییسه اتاق اصناف ایران نماینده اتاق اصناف ایران در استان اردبیل نماینده اتاق اصناف ایران در استان مازندران نماینده اتاق اصناف ایران در استان خراسان رضوی نماینده اتاق اصناف ایران نماینده اتاق اصناف ایران در استان فارس نماینده اتاق اصناف ایران در استان تهران نماینده اتاق اصناف ایران در استان اصفهان نهمین اجلاس هفتمین دوره هیات نمایندگان اتاق اصناف ایران