دولت احمدی‌نژاد در حال تکرار است ؟

۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۱۴:۲۲:۳۴


امسال نمایندگان خیلی بیشتری نسبت به 84 پشت سر نامزد پیروز یعنی ابراهیم رییسی ایستاده بودند ؛ احتمالا دو موضوع انها را مجاب به این کرده بود ؛ نخست اینکه با توجه به ارایش نامزدها و مواضع اتخاذ شده احتمال پیروزی رییسی بیش از دیگران بود و دوم اینکه مجلس هرچند کاملا اصولگرا است ولی طیف تندروی ان و نزدیک به پایداری نقش بیشتری نسبت به مجالس قبل تر از خود دارد , اعتمادانلاین | تاریخ در حال تکرار شدن است البته نه تاریخی انچنان دور ؛ همین 16 سال پیش , مجلسی که یکدست اصولگرا بود و حامی صرف دولت احمدی‌نژاد و حال مجلسی که یکدست اصولگراست و حامی ابراهیم رییسی .

به گزارش خبرانلاین ، در جریان انتخابات سال 84 احمدی‌نژاد از داخل مجلس اقدام به یارگیری کرد ؛ تعداد زیادی هوادار دواتشه احمدی‌نژاد بودند و بر سر او قسم می‌خوردند , افرادی که یا تنها هوادار احمدی‌نژاد بودند یا برای او در انتخابات ایفای نقش کردند , ان روزها هجمه‌های سنگینی علیه هاشمی صورت گرفت و با موج سواری بر انچه خودشان ساخته بودند هاشمی را داروغه نشان دادند و خودشان رابین هود ! امسال هم نمایندگان خیلی بیشتری نسبت به 84 پشت سر نامزد پیروز یعنی ابراهیم رییسی ایستاده بودند ؛ احتمالا دو موضوع انها را مجاب به این کرده بود ؛ نخست اینکه با توجه به ارایش نامزدها و مواضع اتخاذ شده احتمال پیروزی رییسی بیش از دیگران بود و دوم اینکه مجلس هرچند کاملا اصولگرا است ولی طیف تندروی ان و نزدیک به پایداری نقش بیشتری نسبت به مجالس قبل تر از خود دارد .

قالیباف هم که هیچگاه به ریاست جمهوری نرسید ، نهایتا مجاب شد که در صورت حضور رییسی وارد انتخابات نشود و از او حمایت کند و بر همان صندلی ریاستش بنشیند , در این انتخابات هم نمایندگان زیادی به ستاد رییسی گسیل شدند ؛ مقامات ارشد ستاد رییسی شدند و برایش تبلیغ کردند ,.