نجات تهران به همت ملی نیاز دارد

۱۴۰۰/۰۷/۱۹ ۱۷:۳۱:۰۰


تهران دچار معضلات عمده ای همچون الودگی هوا ، ترافیک ، ضعف و نقصان سیستم ترابری درون شهری ، فقدان فضای مکفی سبز و تفریحی ، فقدان پیاده رو مکفی بعنوان یک اصل ایمنی ، دفع و امحای زباله و مسائل زیست محیطی مرتبط ، ساخت و سازهای نامعقول و زشت شهری ، تامین اب و دفع فاضلاب ، گسترش بی رویه جمعیت بخصوص در مناطق حاشیه شهری ، فقر و بیکاری ، تراز نزولی کیفیت کلی زندگی و گسترش اختلالات روانی ، فقدان حقوق مدون شهری جهت زندگی سالمتر برای کودکان و نوجوانان ، فقدان فضای فرهنگی متناسب با عقاید و باورهای مذهبی و ملی است , مجلس شورای اسلامی از جمله نهادهای قدرتمند و موثری است که می‌تواند با امکانات قانونی خویش به شهرداری و شورای شهر مدد رساند , چون مجلس در کنار داشتن نقش تقنینی برای رفع نواقص و یا نیازهای قانونی ، می‌تواند با نظارت به موقع و موثر کاستی‌ها و یا احتمالا تخلفات را روشن کرده و ان را پیگیری و رفع نماید .

در ادوار گذشته اراده بر همکاری بین شهرداری تهران و نمایندگان کلانشهر تهران از هر دو طرف ضعیف بوده و ارتباطات موجود هم غیر مدون ، موردی و یا حتی شخصی بوده و اثر چندانی بر زندگی مردم و محیط شهری تهران نداشت , با توجه به این شرایط پیشنهادم این است که کمیسیون‌های تخصصی شورای شهر و همچنین شهرداری‌ها ارتباط تنگاتنگی با کمیسیون‌های نزدیک به خود در مجلس ایجاد نمایند و برای این ارتباط دستور کار و برنامه مدونی تنظیم کنند که اثرگذاری متقابل این نهادها را بر هم افزایش دهد , صدالبته نمایندگان تهران در مجلس نیز باید همت بیشتری برای ارتباط ارگانیک با شورای شهر و شهرداری داشته باشند و بجای ارتباطات موردی و کم اثر اقدام به حضور مستمر در این نهادها نموده و نقش نظارتی خود را گسترش دهند .

بنظر می‌رسد با توجه به اهمیت سیاسی ، اداری ، جمعیتی و استراتژیک شهر تهران بتوان یک دفتر رسیدگی به امور مدنی کلانشهر تهران را در مجلس با حضور نمایندگان تهران و شهردار تهران و نماینده ای از کمیسیونهای چندگانه شورای شهر تشکیل داد که از اطاق‌های فکر تخصصی که از حضور دانشمندان باتجربه و اشنا به مسائل شهری بهره ببرد , برای نجات تهران از وضعیت کنونی نیاز به همتی در حد ملی است که مجلس ، دولت ، شهرداری و شورای شهر می‌بایست در اسرع وقت به فکر چاره اندیشی باشند , نمایندگان تهران به استناد ارای مردم وظیفه ذاتی و قانونی برای ورود به کلیه مسائل این شهر را داشته و باید در کنار برادران و خواهران خود در شورای شهر و شهرداری به بهبود امور یاری رسانند و این مهم میسر نخواهد بود مگر این که سازوکار اجرایی لازم برای ان تدوین شده و بطور جدی به کار گرفته شود .

بدیهی است وظایف مجلس و ظرفیت‌های نمایندگان بطور اولی کلیه نیازهای شهرداری و شورای شهر را پوشش داده و می‌تواند قوی‌ترین نهاد همیار با این دو ارگان شهری باشد , منبع : شوراانلاین.