هوای شهر مشهد برای سومین روز پیاپی الوده است

۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ۰۷:۱۸:۲۷

مشهد - ایرنا - مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت : کیفیت هوای مشهد روز دوشنبه با ادامه افزایش الودگی برای سومین روز پیاپی در وضعیت هشدار قرار گرفت .تورج همتی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : شاخص کنونی کیفیت هوای مشهد 126 ای , کیو , ای و نشانگر وضعیت هشدار است .

وی با بیان این که هم اکنون کیفیت هوا در منطقه تقی اباد مشهد در وضعیت هشدار و الوده برای تمامی افراد قرار دارد ادامه داد : کیفیت هوا در 2 منطقه شهیداوینی و ماشین ابزار در شرایط سالم و در 20 منطقه دیگر این کلانشهر در وضعیت هشدار و الوده برای افراد حساس است , مدیرکل محیط زیست خراسان رضوی گفت : شایسته است شهروندان مشهدی با کاهش رفت و امدهای غیرضروری نقش موثر خود را در بهبود کیفیت هوای شهرشان ایفا کنند , قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا تا 50 ای .

کیو , ای به معنای وضعیت پاک و بین 51 تا 100 ای , کیو .

ای نشانگر وضعیت سالم است , همچنین قرار گرفتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد 101 تا 150 ای , کیو .

ای به معنای الودگی هوا برای افراد حساس و کودکان و بین اعداد 151 تا 200 ای , کیو , ای به معنای الودگی هوا برای همه سنین محسوب می‌شود .

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد 201 تا 300 ای , کیو , ای نیز نشانگر وضعیت اضطراری و بالاتر از عدد 300 هم نمایانگر وضعیت بحرانی الودگی هواست .

روزانه افزون بر یک میلیون دستگاه خودرو در کلانشهر 3,5 میلیون نفری مشهد رفت و امد می‌کنند ,.