امضای قرارداد سه جانبه سواپ گاز از ترکمنستان به اذربایجان از ایران

۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ۰۷:۱۸:۲۲

قرارداد سه جانبه سواپ گاز از ترکمنستان به جمهوری اذربایجان از خاک جمهوری اسلامی ایران در حضور روسای جمهور ایران و جمهوری اذربایجان به امضا رسید .قرارداد سه جانبه سواپ گاز از ترکمنستان به جمهوری اذربایجان از خاک جمهوری اسلامی ایران با حضور ایت الله رییسی و الهام علی اف ، روسای جمهور ایران و جمهوری اذربایجان به امضا رسید , بر اساس این قرارداد که یکشنبه شب پس از پایان دیدار دوجانبه ایت الله دکتر سید ابراهیم رییسی و الهام علی اف ، توسط وزرای نفت دو کشور به امضا رسید ، قرار است سالانه یک و نیم تا 2 میلیارد متر مکعب گاز از ترکمنستان به جمهوری اذربایجان از خاک جمهوری اسلامی ایران انتقال یابد ,.