پنجمین روز پیاپی الودگی هوای مشهد

۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ۰۷:۱۸:۰۲

مشهد - ایرنا - مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت : کیفیت هوای کلانشهر مشهد روز سه شنبه برای پنجمین روز پیاپی در شرایط الوده و وضعیت هشدار قرار دارد .تورج همتی در گفتگو با خبرنگار ایرنا افزود : شاخص کنونی کیفیت هوای مشهد 108 ای , کیو , ای و نشانگر وضعیت هشدار و الودگی است .

وی با بیان اینکه هم اکنون کیفیت هوا فقط در منطقه لشکر مشهد در شرایط سالم قرار دارد ادامه داد : کیفیت هوا در 22 منطقه دیگر این شهر الوده و در وضعیت هشدار است , مدیرکل محیط زیست خراسان رضوی گفت : شایسته است شهروندان مشهدی با کاهش رفت و امدهای غیرضروری نقش موثر خود را در بهبود کیفیت هوای این شهر ایفا کنند , قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا تا 50 ای .

کیو , ای به معنای وضعیت پاک و بین 51 تا 100 ای , کیو .

ای نشانگر وضعیت سالم است , همچنین قرار گرفتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد 101 تا 150 ای , کیو .

ای به معنای الودگی هوا برای افراد حساس و کودکان و بین اعداد 151 تا 200 ای , کیو , ای به معنای الودگی هوا برای همه سنین محسوب می‌شود .

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد 201 تا 300 ای , کیو , ای نیز نشانگر وضعیت اضطراری و بالاتر از عدد 300 هم نمایانگر وضعیت بحرانی الودگی هواست .

روزانه افزون بر یک میلیون دستگاه خودرو در کلانشهر 3,5 میلیون نفری مشهد رفت و امد می‌کنند ,.