حکم انتصاب شهردار تبریز امضا شد

۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ۰۵:۱۸:۳۵

تبریز - ایرنا - با امضای وزیر کشور حکم عباس رنجبر به عنوان شهردار تبریز رسمیت یافت .به گزارش روز یکشنبه ایرنا ، احمد وحیدی طی حکمی ، با استناد به ارای اکثریت اعضای شورای اسلامی شهر تبریز ، عباس رنجبر را به عنوان شهردار تبریز منصوب کرد , رنجبر روز دوشنبه هشتم شهریور 1400 با اکثریت ارای اعضای شورای اسلامی شهر تبریز به عنوان پنجاه و هفتمین شهردار تبریز انتخاب شد , کلان شهر 1.

8 میلیون نفری تبریز 13 عضو شورا دارد و نخستین شهرداری کشور به سال 1285 شمسی در این شهر بنیان گذاشته شده است , قاسم خان والی ، معروف به سردار همایون ، نخستین شهردار تبریز در ان سال بود و بعد از او شخصیت‌های بزرگی چون محمد علی تربیت و حاج رضا ارفع الملک جلیلی ، مدیریت این شهر را به عهده داشته‌اند ,.