همزمان با هفته دولت تشریح دستاوردهای دولت تدبیر و امید در بهزیستی ایلام

۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ۱۴:۳۵:۴۶


ایلام – ترنم بهاری – مدیر کل بهزیستی ایلام با اشاره به دستاوردها و برنامه‌های مهم دولت تدبیر و امید در این سازمان گفت : راه اندازی سامانه شفافیت ، حمایت از مددجویان پشت نوبت ، افزایش مستمری مددجویان ، افزایش حق پرستاری ، تامین مسکن ، کمک به درمان مصرف کنندگان مواد مخدر ، جلب مشارکتهای مردمی و غیره از جمله مهمترین این دستاوردها در دولت تدبیر و امید است , به گزارش روابط عمومی بهزیستی ایلام ، زهرا همتی روز دوشنبه با اعلام این مطلب ، از رشد حدود سه برابری صاحبخانه شدن مددجویان زیر پوشش این سازمان در دولت تدبیر و امید خبر داد , وی گفت : از سال 92 تاکنون در مجموع یک هزار و ‭‭‭‭‭‭‭‭‭716‬‬‬‬‬‬‬‬‬ واحد مسکونی تحویل مددجویان زیر پوشش این سازمان شده در حالی که این رقم در دولت قبل ‭‭‭‭‭‭‭‭‭582‬‬‬‬‬‬‬‬‬ واحد بوده است .

وی همچنین از تامین مسکن خانواده‌های دارای دو عضو معلول و زنان سرپرست خانوار با مشارکت بنیاد برکت خبر داد و گفت : این در حالی است که این برنامه در دولت قبل وجود نداشته است , وی به روند پرداخت تسهیلات اشتغال مددجویان زیر پوشش اشاره کرد و گفت : در دولت تدبیر و امید حدود 59 میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی ویژه مددجویان مناطق روستایی برای اولین بار پرداخت که موجب جلوگیری از مهاجرت روستاییان و اشتغالزایی انها شده است , مدیر کل بهزیستی ایلام همچینن میزان پرداخت تسهیلات اشتغالزایی تبصره 16 دولت قبل را 100 میلیون ریال و دولت تدبیر و امید بیش از 350 میلیارد ریال عنوان کرد .

وی همچنین از افزایش مشارکتهای مردمی در دولت کنونی خبر داد و گفت : میزان مشارکت مردم در ارایه خدمات به مددجویان زیر پوشش در دولت قبل حدود ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭500‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ میلیون ریال و در دولت تدبیر و امید حدود 170 میلیارد ریال بوده است , پوشش مراکز اورژانس اجتماعی ایلام در تمامی شهرستانهای استان همتی در ادامه به فعالیتهای این سازمان در حوزه معاونت اجتماعی اشاره کرد و گفت : تعداد مراکز اورژانس اجتماعی از چهار مرکز دولت قبل با پذیرش پنج هزار نفر به 10 مرکز با پوشش 50 هزار نفر در دولت جدید افزایش یافته است , وی ساماندهی ‭‭‭‭‭‭‭‭‭170‬‬‬‬‬‬‬‬‬ کودک کار و ‭‭‭‭‭‭‭‭‭212‬‬‬‬‬‬‬‬‬ کودک بی سرپرست و تشکیل ‭‭‭‭‭‭‭‭‭400‬‬‬‬‬‬‬‬‬ گروه خدمات مالی خرد با هدف اشتغال زنان و دختران در مناطق روستایی را از دیگر اقدام‌های انجام شده در دولت تدبیر عنوان کرد و گفت : این در حالی است که شمار کودکان کار و بی سرپرست در دولت قبل به ترتیب 13 و 27 کودک بوده و گروه‌های مالی خرد نیز ابتکار دولت جدید بوده است .

برقراری بیمه تکمیلی زنان سرپرست خانوار و کودکان چند قلو مدیر کل بهزیستی ایلام همچنین از برقراری بیمه تکمیلی زنان سرپرست خانوار به تعداد یک هزار نفر و کودکان چند قلو به تعداد یک هزار و ‭‭‭‭‭‭‭‭‭411‬‬‬‬‬‬‬‬‬ نفر خبر داد , به گفته وی ، همچنین در اجرای طرح تامین یک وعده غذای گرم شمار کودکان زیر پوشش قرار گرفته این طرح در دولت قبل سه هزار و ‭‭‭‭‭‭‭‭‭200‬‬‬‬‬‬‬‬‬ نفر بوده که در دولت تدبیر با پوشش ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭100‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ درصدی به شش هزار و ‭‭‭‭‭‭‭‭‭650‬‬‬‬‬‬‬‬‬ نفر افزایش یافته است , برقراری مستمری برای اعضا خانواده‌های با سرپرست معلول برای اولین بار وی همچنین از برقراری مستمری برای اعضا خانواده‌های با سرپرست معلول برای نخستین بار در دولت تدبیر و امید به تعداد دو هزار و ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭500‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ نفر خبر داد .

به گفته وی ، همچنین در دولت تدبیر و امید برای نخستین بار کمک هزینه شهریه به دانشجویان مراکز اموزش عالی دولتی استان پرداخت شده است , مدیر کل بهزیستی ایلام از پذیرش ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭100‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ درصدی تمامی معلولان و سالمندان در مراکز شبانه روزی این سازمان در دولت تدبیر و امید خبر داد و گفت : شمار این افراد از ‭‭‭‭‭‭‭‭‭160‬‬‬‬‬‬‬‬‬ نفر دولت قبل به ‭‭‭‭‭‭‭‭‭335‬‬‬‬‬‬‬‬‬ نفر در دولت جدید افزایش یافته است , وی افزایش ارایه خدمات مددکاری به معلولان از ‭‭‭‭‭‭‭‭‭923‬‬‬‬‬‬‬‬‬ نفردولت قبل به سه هزار و ‭‭‭‭‭‭‭‭‭932‬‬‬‬‬‬‬‬‬ نفر در دولت جدید ، پوشش طرح توانبخشی مبتنی بر خانواده از 90 نفر به تعداد ‭‭‭‭‭‭‭‭‭250‬‬‬‬‬‬‬‬‬ نفر ، خدمات توانبخشی مبتنی بر جامعه در مناطق روستایی از بیش از چهار هزار نفر به شش هزار و ‭‭‭‭‭‭‭‭‭123‬‬‬‬‬‬‬‬‬ نفر ، کمک به درمان معلولان از ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭500‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ نفر به ‭‭‭‭‭‭‭‭‭720‬‬‬‬‬‬‬‬‬ نفر ، پرداخت کمک هزینه ایاب و ذهاب معلولان از ‭‭‭‭‭‭‭‭‭244‬‬‬‬‬‬‬‬‬ نفر به ‭‭‭‭‭‭‭‭‭633‬‬‬‬‬‬‬‬‬ نفر را از دیگر خدمات ارایه شده این حوزه به معلولان عنوان کرد .

وی اظهار کرد : همچنین افزایش سه برابری حق پرستاری معلولان ضایعه نخاعی و افزایش پوشش ان از 82 نفر به ‭‭‭‭‭‭‭‭‭385‬‬‬‬‬‬‬‬‬ نفر ، شهریه دانشجویان معلول از ‭‭‭‭‭‭‭‭‭157‬‬‬‬‬‬‬‬‬ نفر به ‭‭‭‭‭‭‭‭‭238‬‬‬‬‬‬‬‬‬ نفر ، کمک هزینه به دانش اموزان از ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭500‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ نفر به یک هزار و ‭‭‭‭‭‭‭‭‭164‬‬‬‬‬‬‬‬‬ نفر و کمک هزینه وسایل کمک توانبخشی و مصرفی از سه هزار و ‭‭‭‭‭‭‭‭‭580‬‬‬‬‬‬‬‬‬ نفر به شش هزار و ‭‭‭‭‭‭‭‭‭551‬‬‬‬‬‬‬‬‬ نفر در دولت قبل نسبت به دولت تدبیر و امید افزایش داشته است , افزایش تسهیلات اشتغالزایی به بهبود یافتگان وی به خدمات این اداره کل در حوزه معاونت پیشگیری اشاره کرد و گفت : در این مدت تسهیلات پرداختی اشتغالزایی به بهبود یافتگان از 50 نفر دولت قبل به 665 نفر دولت تدبیر و امید افزایش یافته است , وی توسعه پایگاه‌های بینایی سنجی از یک مرکز به پنج مرکزبا هدف کاهش معلولیت شنوایی ، راه اندازی سه مرکز مشاوره ژنتیک خصوصی برای اولین بار ، توسعه پایگاه‌های سلامت روان از پنج مرکز به 9 مرکز ، افزایش جمعیت‌های همیار سلامت روان از چهار مرکز به 12 مرکز ، توسعه موسسات مردم نهاد از 11 مرکز به 47 مرکز و مراکز اقامتی میان مدت از هشت مرکز به 15 مرکز را از دیگر اقدام‌های این اداره کل در این حوزه برشمرد .

افزایش 30 درصدی خدمات‌دهی بهزیستی ایلام در سال گذشته مدیر کل بهزیستی ایلام در ادامه به عملکرد این سازمان در سال گذشته اشاره کرد و گفت : خدمات‌دهی به جامعه هدف در طول سال گذشته نسبت به سال ما قبل ان 30 درصد افزایش داشته است , وی گفت : 20 هزار و 956 خانوار ، خدمت گیرنده از بهزیستی ایلام هستند که از این تعداد شش هزار و 643 خانوار با سرپرستی زنان و 14 هزار و 313 خانوار نیز از جامعه معلولان هستند , وی با ذکر اینکه اکنون 20 هزار و 272 خانوار مستمری بگیر ثابت و ماهیانه در مجموع حدود 25 میلیارد ریال مستمری به صورت متمرکز دریافت می‌کنند ، ادامه داد : بهزیستی ایلام در طول سال 98 در مجموع 920 میلیارد ریال اعتبار صرف خدمات‌دهی به مددجویان زیر پوشش کرده است که از این مبلغ 300 میلیارد ریال مستمری و مابقی حمایت‌های موردی از مددجویان بوده است .

پرداخت 240 میلیارد ریال تسهیلات اشتغال به مددجویان مدیرکل بهزیستی ایلام به خدمات حوزه اشتغال اشاره کرد و گفت : با توجه به سیاست‌های دولت در راستای خودکفایی و استقلال مالی مددجویان ، در طول سال گذشته 30 میلیارد و 350 میلیون ریال تسهیلات مسکن و همچنین حدود 240 میلیارد ریال تسهیلات اشتغال به مددجویان واجد شرایط پرداخت شده است , همتی اضافه کرد : علاوه بر این بیش از شش میلیارد ریال کمک‌های موردی بنا بر نیاز مددجویان نظیر ودیعه مسکن ، اماده‌سازی شغلی و تهیه لوازم ضروری به این افراد پرداخت شده است , وی یاداور شد : در زمینه جلب مشارکت‌های مردمی نیز در این مدت مبلغ 65 میلیارد ریال مشارکت نقدی و غیرنقدی در راستای کمک به مددجویان جذب شده که در قالب اقلام بهداشتی ، مواد غذایی وسایل و لوازم ضروری بین مددجویان توزیع شده است .

اختصاص 23 میلیارد ریال به دفتر زنان بهزیستی ایلام مدیرکل بهزیستی ایلام با بیان اینکه حوزه دفتر زنان در زمینه بیمه زنان سرپرست خانوار ، تشکیل گروه‌های همیار ، حمایت از فرزندان چند قلو ، مددکاری خانواده‌های طلاق ، دانشجویان و ارتقای توان علمی فرزندان زنان سرپرست خانوار فعالیت دارد گفت : در سال 98 در مجموع بیش از 23 میلیارد ریال اعتبار به این حوزه اختصاص یافته است , به گفته همتی ، در حوزه دفتر امور اسیب دیدگان اجتماعی نیز شامل مراکز اورژانس اجتماعی ، خانه امن زنان ، واحد کودکان کار و خیابان ، واحد کاهش طلاق ، واحد افراد دارای اختلالات هویت جنسی ، خانه سلامت دختران و مرکز بازپروری زنان است که علاوه بر نگهداری از افراد اسیب‌پذیر در این حوزه‌ها در زمینه اموزش و مداخله در راستای کمک به افرادی که به مراکز اورژانس مراجعه سرپایی داشته و یا تشکیل پایگاه خدمات اجتماعی در مناطق اسیب خیز فعالیت دارد در مجموع مبلغ شش میلیارد و 850 میلیون ریال هزینه شده است , وی افزود : برای دفتر شبه خانواده نیز که سرپرستی کودکان فاقد سرپرست ، کودکان نگهداری شده در مراکز و یا نزد خانواده‌های جایگزین را به عهده دارد در راستای نگهداری ، بیمه تامین اتیه ، اموزش و ارتقای توان علمی انان و مددکاری شش میلیارد و 400 میلیون ریال هزینه شده است .

مدیرکل بهزیستی ایلام یاداور شد : همچنین در دفتر کودکان که پرداخت شهریه به مهدهای کودک برای کودکانی که توان پرداخت شهریه را ندارند و دادن یک وعده غذای گرم به کودکان در روستاها و ایجاد و گسترش مهدها فعالیت می‌کند مبلغ 19 میلیارد ریال هزینه شده است , هزینه 175 میلیارد ریالی بهزیستی در حوزه خدمات‌دهی به معلولان همتی به خدمات حوزه توانبخشی این اداره کل اشاره کرد و گفت : این حوزه اموری نظیر نگهداری بیماران روانی ، سالمندان ، معلولان ذهنی و جسمی در مراکز ، کمک به کاشت حلزون در کودکان ناشنوا ، تامین وسایل بهداشتی مددجویان نظیر ویلچر ، تخت ، اعصا و غیره ، تامین وسایل کمکی و اندام‌های مصنوعی ، کمک به ایاب و ذهاب معلولان ، خدمات مددکاری به معلولان ، پرداخت کمک هزینه دانشجویی دانشجویان معلول در دانشگاه‌های غیردولتی ، کمک هزینه به دانش اموزان و مناسب‌سازی منازل معلولان را بر عهده دارد که در طول سال گذشته در این زمینه‌ها 175 میلیارد ریال هزینه شده است , پنج میلیارد اعتبار برای مبارزه با اعتیاد وی افزود : در راستای کاهش اعتیاد و پرداخت کمک هزینه به افراد معتاد جهت درمان ، اموزش کودکان در مهدهای کودک در راستای مصون‌سازی از اعتیاد ، اماده‌سازی شغلی افراد معتاد ، کاهش بیماری‌ها در افراد معتاد و تشکیل گروه‌های اجتماع محور در راستای کاهش اعتیاد در محلات نیز پنج میلیارد و 50 میلیون ریال هزینه شده است .

وی اظهار کرد : همچنین در زمینه پیشگیری از اسیب‌های اجتماعی با اجرای فعالیت هایی نظیر اموزش مهارت‌های پیش از ازدواج ، اموزش خانواده و اموزش مهارت‌های زندگی سه میلیارد و 770 میلیون ریال هزینه شده است , مدیرکل بهزیستی ایلام هزینه یک میلیارد و 400 میلیون ریالی در زمینه پیشگیری از معلولیت‌ها با فعالیت هایی نظیر معاینه چشم تمامی کودکان سه تا 6 سال و معاینه و غربالگری شنوایی تمامی نوزادان ، اموزش پیشگیری از معلولیت‌ها و پرداخت هزینه ازمایشات ژنتیک افراد به ویژه افرادی که یک فرزند معلول دارند و تمایل به باراوری مجدد را دارند و هزینه سه میلیارد و 450 میلیون ریال در حوزه مشاوره که عهده دار امور مراکز مشاوره و اموزش مشاوران و پرداخت کمک هزینه مشاوره به افرادی که توان پرداخت هزینه‌های مشاوره را ندارند را از دیگر خدمات این سازمان در سال گذشته برشمرد , وی اظهار کرد : همچنین با توجه به بحران سیل فروردین ماه سال 98 و وارد شدن خسارت به مددجویان بیش از 35 میلیارد ریال کمک نقدی به مددجویان و مراکز سازمان بهزیستی پرداخت شده است .

.