هوای کلانشهر مشهد همچنان در وضعیت هشدار قرار دارد

۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ۰۷:۱۸:۱۴

مشهد - ایرنا - مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت : با ادامه روند افزایش حجم الاینده‌ها کیفیت هوای کلانشهر مشهد در روز سیزدهم تیرماه برای دومین روز پیاپی در وضعیت هشدار قرار دارد .تورج همتی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگار ایرنا افزود : میانگین کنونی کیفیت هوای مشهد 114 ای , کیو , ای و نشانگر هوای الوده و وضعیت هشدار است .

وی با بیان اینکه منطقه صدف مشهد در وضعیت الوده برای تمامی افراد قرار دارد ، ادامه داد : کیفیت کنونی هوای 18 منطقه این کلانشهر در وضعیت الوده برای افراد حساس و چهار منطقه ان نیز دارای هوای سالم است , مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت : شایسته است شهروندان مشهدی با کاهش رفت و امدهای غیرضروری نقش موثر خود را در بهبود کیفیت هوای این شهر ایفا کنند , قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا تا 50 ای .

کیو , ای به معنای وضعیت پاک و بین 51 تا 100 ای , کیو .

ای نشانگر وضعیت سالم است , همچنین قرار گرفتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد 101 تا 150 ای , کیو .

ای به معنای الودگی هوا برای افراد حساس و کودکان و بین اعداد 151 تا 200 ای , کیو , ای به معنای الودگی هوا برای همه سنین محسوب می‌شود .

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد 201 تا 300 ای , کیو , ای نیز نشانگر وضعیت اضطراری و بالاتر از عدد 300 هم نمایانگر وضعیت بحرانی الودگی هواست .

روزانه افزون بر یک میلیون دستگاه خودرو در کلانشهر 3,5 میلیون نفری مشهد رفت و امد می‌کنند ,.