متن لایحه بودجه 1401 کل کشور منتشر شد

۱۴۰۰/۰۹/۲۱ ۱۳:۵۷:۰۷

دخل و خرج دولت در سال اینده را با رقم 3631 هزار میلیارد تومان بسته شده است .دولت سیزدهم امروز یکشنبه نخستین لایحه بودجه خود را با سقف 3631 هزار میلیارد تومان تقدیم مجلس می‌کند , به گزارش ایرنا ، ایت الله سید ابراهیم رییسی امروز ( یکشنبه ) با حضور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه 1401 را تقدیم مجلس می‌کند , دخل و خرج دولت در سال اینده را با رقم 3631 هزار میلیارد تومان بسته شده است .

بر اساس ماده واحده لایحه بودجه پیشنهادی دولت ، بودجه سال 1401 کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر سی و شش میلیون و سیصد و ده هزار و هفتصد و چهار میلیارد و ششصد و بیست و هشت میلیون (36,310,704.

628,000,000) ریال به شرح زیر است : الف - منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درامدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه ای و مالی ، بالغ بر پانزده میلیون و پنجاه و دو هزار و سیصد و نود و شش میلیارد و یکصد و سیزده میلیون (15.

052,396,113.

000,000) ریال شامل : 1- منابع عمومی بالغ بر سیزده میلیون و هفتصد و بیست هزار میلیارد (13,720.

000,000,000.

000) ریال , 2- درامد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر یک میلیون و سیصد و سی و دو هزار و سیصد و نود و شش میلیارد و یکصد و سیزده میلیون (1,332.

396,113,000.

000) ریال , ب - بودجه شرکت‌های دولتی ، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درامدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر بیست و دو میلیون و سیصد و چهارده هزار و هفتاد و نه میلیارد و سیصد و هجده میلیون (22,314.

079,318,000.

000) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر بیست و دو میلیون و سیصد و چهارده هزار و هفتاد و نه میلیارد و سیصد و هجده میلیون (22,314,079.

318,000,000) ریال .

متن کامل لایحه بودجه پیشنهادی 1401 را اینجا بخوانید ,.