« علی صالح ابادی » رییس جدید بانک مرکزی شد

۱۴۰۰/۰۷/۱۴ ۱۵:۵۱:۲۴

در جلسه روز چهارشنبه هیات وزیران به ریاست سید ابراهیم رییسی ، علی صالح ابادی که از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رییس جدید بانک مرکزی معرفی شده بود ، از دولت رای اعتماد گرفت .« علی صالح ابادی » به عنوان رییس جدید بانک مرکزی معرفی شد , جلسه روز چهارشنبه هیات وزیران به ریاست سید ابراهیم رییسی برگزار شد و در این جلسه علی صالح ابادی که از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رییس جدید بانک مرکزی معرفی شده بود ، از دولت رای اعتماد گرفت , به گزارش ایسنا ، رییس جمهور پس از انتخاب رییس کل جدید بانک مرکزی با تاکید بر اینکه نقش بانک مرکزی درحفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم بسیار اساسی است ، گفت : بانک مرکزی باید به صورت جدی بر عملکرد بانک‌ها نظارت دقیق و نه نظارت توصیه ای داشته باشد .

رییسی رمز موفقیت در عرصه اقتصاد را سلامت در نظام اقتصادی دانست و گفت : امکانات و پول زیادی در اختیار بانک مرکزی قرار دارد که اگر بر ان نظارت نباشد ، قطعا مشکل افرین خواهد بود , اینکه در هر فسادی اقتصادی ردی از بانک و شبکه بانکی به چشم می‌خورد ، گواه ان است که در نظام بانکی کشور اشکالاتی وجود دارد , رییس جمهور از رییس کل بانک مرکزی خواست با نظارت جدی و دقیق بر نظام بانکی کشور ، حفظ منافع ملت را اساس کار خود قرار دهد و به خاطر هیچ منفعتی در مقابل منفعت ملت ، کشور ، ارزش پول ملی و منافع اساسی کوتاه نیایید .

رییسی با اشاره به اینکه یکی از وعده‌های دولت هماهنگی تیم اقتصادی بوده است ، گفت : الحمدلله هماهنگی خوبی بین تیم اقتصادی دولت ایجاد شده است و شاید فلسفه اینکه رییس کل بانک مرکزی را وزیر اقتصاد معرفی می‌کند ، همین لزوم هماهنگی تیم اقتصادی دولت است , رییسی با بیان اینکه قبلا هم اعلام کردم و در این جلسه نیز تاکید می‌کنم که مسئولیت ایجاد هماهنگی در تیم اقتصادی دولت بر عهده معاون اول قرار دارد ، گفت : مجموعه تیم اقتصادی دولت باید برای برون رفت از مشکلات کنونی اقتصادی ، با معاون اول هماهنگ باشند , رییس جمهور گفت : همواره تاکید کرده‌ام که لازم است با استفاده از نظرات همه کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی فارغ از نگاه سیاسی انها ، و با هماهنگی همه جانبه ان شاء الله تصمیمات محکم و موثری برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور گرفته شود .

.