هوای 9 منطقه کلانشهر مشهد در وضعیت هشدار الودگی

۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ۱۶:۳۳:۱۸

هم اکنون کیفیت هوای مناطق سمزقند ، شهید مفتح ، خیام شمالی ، شهید کریمی ، الهیه ، خیام جنوبی ، تقی اباد ، لشگر و ماشین ابزار در وضعیت هشدار و الوده برای گروههای حساس قرار داردمدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت : با افزایش حجم الاینده‌ها در هوای تنفسی ، کیفیت هوای 9 منطقه کلانشهر مشهد در روز بیست و چهارم شهریورماه در وضعیت هشدار قرار گرفت , تورج همتی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : میانگین شاخص کنونی کیفیت هوای مشهد 97 ای , کیو .

ای و نشانگر هوای سالم است اما با ادامه روند موجود و در صورت عبور این شاخص از عدد 100، کیفیت هوا وارد وضعیت هشدار و ناسالم می‌شود , وی ادامه داد : هم اکنون کیفیت هوای مناطق سمزقند ، شهید مفتح ، خیام شمالی ، شهید کریمی ، الهیه ، خیام جنوبی ، تقی اباد ، لشگر و ماشین ابزار در وضعیت هشدار و الوده برای گروههای حساس قرار دارد اما کیفیت هوا در 14 منطقه دیگر این کلانشهر در شرایط سالم است , مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت : شایسته است شهروندان مشهدی با کاهش رفت و امدهای غیرضرور ، نقش موثر خود را در بهبود کیفیت هوای این شهر ایفا کنند .

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا تا 50 ای , کیو , ای به معنای وضعیت پاک و بین 51 تا 100 ای .

کیو , ای نشانگر وضعیت سالم است , همچنین قرار گرفتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد 101 تا 150 ای .

کیو , ای به معنای الودگی هوا برای افراد حساس و کودکان و بین اعداد 151 تا 200 ای , کیو .

ای به معنای الودگی هوا برای همه سنین محسوب می‌شود , قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد 201 تا 300 ای , کیو .

ای نیز نشانگر وضعیت اضطراری و بالاتر از عدد 300 هم نمایانگر وضعیت بحرانی الودگی هواست , روزانه افزون بر یک میلیون دستگاه خودرو در کلانشهر 3,5 میلیون نفری مشهد رفت و امد می‌کنند .

.