طرح نمایندگان تقسیم کشور به 10 منطقه / طرح ایالتی کردن کشور

۱۴۰۰/۰۶/۲۲ ۲۳:۲۳:۲۵


اینه جم : اخیرا جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی با عنوان ایجاد وزرای منطقه ای تدوین کرده و به هیئت رییسه ارائه کرده‌اند , به گزارش اینه جم ؛ این طرح از سوی هیئت رییسه مجلس برای بررسی بیشتر به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارجاع شده است , طرح تقسیم کشور به ایالت‌های اقتصادی از ایده‌های مشهور محسن رضایی در ادوار مختلف انتخابات می‌باشد ، اما با توجه به شرایط متفاوت اقتصادی استان‌ها از نظر منابع درامدی ، این مهم همواره چالش برانگیز بوده و راه به اجرا باز نکرده است .

پیش بینی می‌شود طرحی اخیر مجلس هم راه به جایی نخواهد برد و پیش جنبه سرگرمی دارد ، چرا که این مجلس جدی گرفته نمی‌شود , در متن این طرح با عنوان “ ایجاد وزرای منطقه ای ” امده : ماده 1 دولت موظف است سه ماه پس از تصویب این قانون با محورقراردادن رشد بهره وری در اقتصاد ، با تقویت عوامل تولید ، توانمندسازی نیروی کار ، تقویت رقابت پذیری اقتصاد ، حل مشکلات بین مناطق و استا نها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیتهای مناطق کشور ، نسبت به تقسیم به ده منطقه اقدام نماید , تبصره 1 برای هر منطقه یک وزیر توسط رییس جمهور به مجلس شورای اسلامی برای اخذ رای اعتماد معرفی می‌شود .

تبصره 2 وزیر منطقه ای مکلف به تنظیم روابط دولت مرکزی با مسئولان محلی ، معرفی استانداران به هیئت وزیران ، ایفای کمک‌رسانی و نجات عمومی دربرابر حوادث و بلایا در حوزه نفوذ منطقه خود و حل وفصل مشکلات مشترک استان‌ها در پهنه منطقه ای می‌باشد , 3 در راستای اعمال اصول یکصدوبیست وهفتم و یکصدوسی وهشتم قانون اساسی ، وزرای منطقه ای مکلف به اخذ تصمیمات رییس جمهور و هیئت وزیران خواهند بود , ماده 2 وزیر منطقه ای نمی‌تواند دارای فعالیت اقتصادی در همان منطقه باشد یا خود و خانواده‌اش اهل همان منطقه باشند .

[ کد خبر : aj36758].