قالیباف و زاکانی عضو هیات امنای دانشگاه تهران شدند

۱۴۰۰/۰۹/۰۳ ۰۲:۳۵:۵۲

با حکم وزیر علوم ، اعضای حقیقی هیئت دوره هشتم امنای دانشگاه تهران منصوب شدند .به گزارش جهان نیوز به نقل از دانشگاه تهران ، در احکامی از سوی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری اعضای حقیقی هیئت امنای دانشگاه تهران منصوب شدند , وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری و رییس هیئت امنای دانشگاه تهران در احکامی جداگانه ، دکتر محمدباقر قالیباف ، دکتر محمدحسن صادقی مقدم ، دکتر علیرضا زاکانی ، دکتر سید جواد ساداتی نژاد ، دکتر محمدمهدی اسماعیلی و دکتر عباس مصلی نژاد را به عنوان اعضای حقیقی دوره هشتم هیات امنای دانشگاه تهران منصوب کرد , همچنین دکتر محمدعلی زلفی گل در حکم دیگری ، دکتر فرهاد رهبر استاد تمام دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران را به عنوان رییس کمیسیون دائمی هیئت امنای دانشگاه تهران منصوب کرد .

.