مهدی غضنفری دستیار ویژه وزیر راه و شهرسازی شد

۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ۲۱:۲۹:۱۹

وزیر راه و شهرسازی در حکمی ، مهدی غضنفری وزیر اسبق صمت را به عنوان دستیار ویژه خود منصوب کرد .به گزارش جهان نیوز ، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در حکمی ، مهدی غضنفری وزیر اسبق صمت را به عنوان دستیار ویژه خود منصوب کرد ,.