رویکرد باز و منبسط رییس دستگاه قضا در قبال اهالی فرهنگ و رسانه / کانال ارتباطی مستمر با جامعه نخبگانی کشور برای احصاء و رفع مشکلات

۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ۱۰:۳۱:۲۸

مشی رییس دستگاه قضا در ارتباط مستمر با نخبگان جامعه ، در دیدار اخیر ایشان با اصحاب رسانه نمود یافت و نخستین نشست هم اندیشی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای با نخبگان ، به هم فکری با اصحاب رسانه اختصاص پیدا کرد .خبرگزاری میزان - حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در نخستین روزهای انتصابش به سمت ریاست دستگاه قضا در یکی از نخستین دستوراتش ، از اعضای دفتر خود خواست تا ضمن برقراری ارتباط با جمعی از نخبگان کشور در حوزه‌های مختلف ، نقطه نظرات انها را پیرامون مسائل و مشکلات مختلف مبتلابه کشور جویا شوند و ضمن اخذ راهکار از انها ، بدین ترتیب کانالی ارتباطی میان دفتر رییس قوه قضاییه و این نخبگان کشور ایجاد شود , محورهای ده گانه ماخوذ از نظرات نخبگان صبح روز دوشنبه 21 تیر ، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در اولین جلسه شورای عالی قوه قضاییه پس از انتصابش به سمت ریاست دستگاه قضا ، 10 دستور مهم صادر کرد که عبارت بودند از : ماموریت معاونت منابع انسانی برای احصا مشکلات کارکنان دستگاه قضا و ارائه راهکار‌های پیشنهادی ؛ ماموریت به بازرسی ویژه برای احصا مشکلات مردم در مراکز قضایی ؛ دستور بررسی عملکرد 7 هزار نمایندگی قوه قضاییه و ارائه گزارش در این حوزه ؛ دستور تهیه گزارش از مصوبات بر زمین مانده سفر‌های استانی ؛ دستور برای شناسایی نیرو‌های مستعد ولایت مدار با روحیه جهادی درون قوه قضاییه برای استفاده در سطوح مختلف مدیریتی ؛ دستور به دادستان کل کشور برای ارائه راهکار‌های تقویت همکاری با نیرو‌های امنیتی و انتظامی برای کشف توطئه‌ها و نفوذ دشمنان ؛ ماموریت طراحی ساز و کار پیشنهادی برای حمایت از امران به معروف و ناهیان از منکر ؛ دستور طراحی ساز و کار همکاری قوه قضاییه با سایر قوا به خصوص کمک به دولت ؛ دستور برای نظارت بر اجرای سند تحول بر اساس زمان بندی مشخص ؛ دستور برای بررسی دلیل عدم استفاده همه جانبه از ظرفیت‌های موجود در حوزه فناوری‌های نوین , طبق گفته غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در جریان نشست خبری روز سه شنبه 22 تیر ، بخشی از محور‌های ده گانه اعلامی از ناحیه ریاست قوه قضاییه برگرفته از کانال ارتباطی ایجاد شده با اساتید حوزه و دانشگاه و اصحاب فرهنگ و رسانه و پیشنهادات واصله از ناحیه انها بوده است .

وصول بیش از 560 پیشنهاد و نظریه از جانب نخبگان و اصحاب فرهنگ و رسانه بنا به گفته اسماعیلی ، در همین چند روز که از انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای به سمت ریاست دستگاه قضا می‌گذرد و با ایجاد مسیر و کانال ارتباطی با نخبگان و اصحاب فرهنگ و رسانه بیش از 560 پیشنهاد و نظریه واصل شده است , مشی رییس دستگاه قضا در ارتباط مستمر با نخبگان جامعه ، در دیدار اخیر ایشان با اصحاب رسانه نمود یافت و نخستین نشست هم اندیشی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای با نخبگان ، به هم فکری با اصحاب رسانه اختصاص پیدا کرد , مطالعه بخش عمده نظرات نخبگان توسط رییس دستگاه قضا حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در جریان این دیدار با اشاره به تماس با نخبگان از سوی دفتر رییس قوه قضاییه و اخذ نظرات ، پیشنهادات و انتقادات از سوی طیف‌ها و سلایق مختلف فکری بلافاصله پس از انتصاب به ریاست دستگاه قضا گفت : اگر چه فرصت مطالعه همه نظرات دریافت شده نبود ، بخش عمده نظرات را که به صورت تلفنی یا مکتوب فرستاده شده مطالعه کردم و به همکارانم گفتم که این‌ها را برای بررسی بیشتر و عمیق تر دسته بندی و اولویت بندی کنند .

رویکرد باز و منبسط رییس دستگاه قضا در قبال اهالی فرهنگ و رسانه علی ایحال ، اختصاص نخستین دیدار نخبگانی با رییس دستگاه قضا به اهالی فرهنگ و رسانه نشان داد که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای نگرش و رویکردی باز و منبسط در قبال اصحاب رسانه و به طور کلی تمامی شاغلین اصناف فرهنگی و هنری دارد , این دیدار بیانگر عزم رییس دستگاه قضا جهت توسعه ارتباطات با جامعه رسانه ای ، هنری و فرهنگی کشور و در یک میزان گسترده تر با جامعه نخبگانی کشور می‌باشد , نگاهی که بیانگر اعتقاد به کارکرد مسئولیت گرایانه ، توسعه محورانه و مردم سالارانه رسانه در جامعه است « رسانه می‌تواند به مردم اگاهی دهد تا حقوق خود و راه استیفای حق را به خوبی بشناسد ، تا هم به ان‌ها تعدی نشود و هم ان که بدانند اگر تعدی کنند ، چه عواقبی دارد »؛ این بخشی از اظهارات حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در دیدار اخیر با اهالی فرهنگ و رسانه است ؛ موضوعی که بیانگر نگاه و رویکرد مسئولیت گرایانه و توسعه محورانه و در عین حال مردم سالارانه رییس قوه قضاییه به نقش و کارکرد رسانه در جامعه است .

از منظر رییس دستگاه قضا اگاهی انسان از لوازم ضروری اجرای عدالت است ؛ عدالتی که متولی حراست و پشتیبانی از ان وفق قانون اساسی ، قوه قضاییه است ؛ لذا رسانه‌ها که اگاهی بخشی می‌کنند و بدین طریق یکی از لوازم اجرای عدالت در جامعه را پیاده‌سازی می‌کنند ، همکار و شریک عدلیه هستند , حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای بر همین مبنا در دیدار با اصحاب رسانه تاکید کرد که اگر بین رسانه و دستگاه‌های مختلف مانند قوه قضاییه ، دولت و مجلس فهم مشترکی نسبت به مسائل و موضوعات وجود داشته باشد ، هر کسی به درستی می‌تواند نقش خود را ایفا کند , کد ویدیو دانلود فیلم اصلی اعتقاد به شریک و یاور قوه قضاییه بودن رسانه‌ها در مسیر اجرای عدالت ، سبب می‌شود تا اصحاب رسانه و مسئولان قضایی و مسئولان سایر دستگاه‌ها با تشریک مساعی و با کمک همدیگر مسائل و اسیب‌ها را احصا و راه حل ان‌ها را بررسی کنند و برای رفع انها چارجویی کنند و این نگاه و رویکردی است که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای ریاست دستگاه قضا دارد .

تاکید بر ایجاد سازوکاری برای استفاده از ظرفیت‌ها و ایده‌ها در قوه قضاییه با کمک اصحاب رسانه رییس قوه قضاییه بر مبنای همین اعتقاد و باور خود به نقش و کارکرد رسانه‌ها در کمک به دستگاه‌های حکومتی برای رفع مشکلات مردم و اسیب‌های جامعه در دیدار اخیر خود با اهالی فرهنگ و رسانه ، از ضرورت ایجاد سازوکاری برای استفاده از ظرفیت‌ها و ایده‌های اصحاب رسانه سخن گفت و تاکید کرد که این سازوکار باید با کمک خود اهالی رسانه ایجاد شود , ضرورت تصمیم‌گیری در مریی و منظر مردم و جامعه نخبگانی رییس قوه قضاییه البته تاکید دارد که تصمیم‌گیری برای ترتیب اثر دادن نظرات ارائه شده از جانب نخبگان نباید در اتاق‌های دربسته صورت گیرد و این موضوع باید در مریی و منظر مردم و جامعه نخبگانی کشور باشد , نقش رسانه در پاسخگو کردن مسئول و احاد جامعه حائز اهمیت است « مطالبه‌گری و پاسخگو کردن همه احاد جامعه اعم از مسئول و غیر مسئول و همه افراد و نهاد هایی که وظیفه اجتماعی دارند »؛ این نگاه دیگری است که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای به نقش و کارکرد رسانه در جامعه دارد .

« اعتماد‌زایی » و « افزایش سرمایه اجتماعی نظام » با کمک رسانه ها « اعتماد‌زایی » و « افزایش سرمایه اجتماعی نظام »؛ این دو مقوله نیز از جمله کارکردهای رسانه‌ها در جامعه می‌باشد که رییس قوه قضاییه نیز بر روی ان تاکید دارد ؛ بدون تردید اعتماد مردم و سرمایه اجتماعی برای هر حکومت و دستگاهی مهم است و بر همین مبنا ، اعتماد مردم مهم‌ترین پشتوانه برای نظام ما به عنوان یک نظام مردمی است و اگر اعتماد مردم را نداشته باشیم در بسیاری از کار‌ها موفق نخواهیم شد , از منظر حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای ، یکی از الزامات اصلی افزایش اعتماد مردم ، صداقت و به حساب اوردن مردم و بهره مندی از ظرفیت‌های انهاست ؛ مقوله ای که نقش رسانه‌ها در ان ، برجسته و پررنگ است ؛ رییس دستگاه قضا در دیار اخیر خود با اهالی رسانه با بیان اینکه از دوران جوانی و بیش از 50 سال است که اعتقاد دارم توده مردم مسائل را به خوبی متوجه می‌شوند و درک می‌کنند و اگر صاقانه واقعیت‌ها را با مردم در میان بگذاریم اعتماد ان‌ها را جلب می‌کنیم ، گفت : بهره برداری‌های خاص و مقطعی از مردم کار ناپسندی است و اگر مردم احساس کنند ظاهرسازی می‌کنیم و حرف‌های خوب را برای رسیدن به اهداف و اغراض سیاسی بیان می‌کنیم سخن ما را نمی‌پذیرند , مرزبندی شفاف میان نقد و توهین ؛ زمینه ساز ارتقاء جایگاه رسانه‌ها در جامعه تمییز قائل شدن میان نقد و تخریب و توهین نیز از دیگر ضروریاتی است که به ارتقاء جایگاه رسانه‌ها در جامعه و کمک هرچه بیشتر انها به رفع مشکلات مردم و کشور می‌انجامد ؛ این موضوع نیز در دیدار اخیر رییس دستگاه قضا با اهالی رسانه مورد تاکید حجت‌الاسلام و المسلمین اژه ای قرار گرفت ؛ رییس قوه قضاییه در همین رابطه و با اشاره به موضوع رسانه ازاد و ازادی رسانه گفت : نقد در قانون مطبوعات تعریف شده ، اما برخی موارد که مطرح می‌شود مصداق تخریب و حتی توهین است که باید با یک مرزبندی دقیق و شفاف ، حساب ان‌ها را از نقد سازنده جدا کنیم .

باید نکات مثبت و نقاط قوت را با هم دید و به نقاط ضعف و ناکارامدی‌ها هم توجه داشت و ان‌ها را مصلحانه نقد کرد تا بتوانیم در مسیر موفقیت حرکت کنیم , توسعه فعالیت‌ها و کارکردهای شوراهای حل اختلاف ویژه رسانه ها توسعه فعالیت‌ها و کارکردهای شوراهای حل اختلاف ویژه رسانه‌ها نیز که طی دو سال اخیر در دستگاه قضایی ایجاد شده‌اند ، از دیگر تاکیدات حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در دیدار با اهالی رسانه بود که مورد استقبال انها قرار گرفت ؛ رییس قوه قضاییه در همین رابطه ، تشکیل « شورای حل اختلاف رسانه‌ها » با حضور افراد اشنا به مسائل رسانه و مسائل حقوقی و مصالح کشور را تدبیری خوب برای رسیدگی به برخی دعاوی علیه رسانه‌ها دانست و تاکید کرد در صورت نیاز و برای تسریع و تسهیل رسیدگی‌ها می‌توان این شورا را با تشکیل شعب دیگری توسعه داد , انچه اصحاب رسانه در دیدار با رییس قوه قضاییه گفتند در جریان دیدار اخیر اصحاب رسانه با حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای ، جمعی از اهالی رسانه و مدیران جراید و خبرگزاری‌های کشور به بیان نقطه نظرات خود پرداختند ؛ که در ادامه ، سخنان انان ارائه می‌شود .

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی ضرورت مبارزه عملیاتی با تهاجم فرهنگی در ابتدای این نشست ، « متقیان » مدیرعامل خبرگزاری ایسنا با بیان اینکه خوشحالیم که درب اتاق رییس قوه قضاییه بر روی اهالی رسانه باز است ، گفت : امیدواریم دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی کار هایی که انجام داده است را برای مردم بازگو کند و به دادن وعده برای کار هایی که می‌خواهد انجام دهد ، اکتفا نکند , وی همچنین با اشاره به حادثه پیش امده برای اتوبوس حامل خبرنگاران در استان اذربایجان غربی که منجر به درگذشت دو تن از خبرنگاران و مصدومیت 20 نفر شد ، گفت : با توجه به اینکه دست اندرکاران تا کنون در این زمینه کوتاهی کرده‌اند از قوه قضاییه تقاضا داریم که به صورت خاص به این پرونده رسیدگی کند , مدیرعامل خبرگزاری ایسنا ضمن انکه از قوه قضاییه خواست که مبارزه با تهاجم فرهنگی را نه به صورت شعاری بلکه به صورت عملیاتی انجام دهد ، خواستار استفاده از ظرفیت همه رسانه‌ها در پوشش برنامه‌های خبری قوه قضاییه شد .

ضرورت راه اندازی کامل سامانه جامع تجارت « خلفی زاده » مدیرعامل خبرگزاری انا نیز با اشاره به عزم دستگاه قضا برای مقابله با قاچاق کالای سازمان یافته در کشور ، از بلاتکلیفی در راه اندازی کامل سامانه جامع تجارت انتقاد کرد و گفت : این سامانه باید به صورت صددرصدی فعالیت داشته باشد تا هم جلوی قاچاق کالا گرفته شود و هم چرخ تولید در کشور بچرخد , وی همچنین با اشاره به پیشنهاد حقوقدانان شورای نگهبان از سوی قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی برای اخذ رای اعتماد نمایندگان ، گفت : حقوقدانان شورای نگهبان باید هم زمینه ساز تحول در شورای نگهبان و هم پاسخگوی عملکرد خود باشند , انتخاب اقای اژه ای به عنوان رییس قوه قضاییه لرزه بر دل مفسدان انداخته است « مظفری » مدیرمسئول روزنامه افتاب یزد با بیان اینکه انتخاب اقای اژه ای به عنوان رییس قوه قضاییه لرزه بر دل مفسدان انداخته است ، گفت : امروز خواست مردم این است که مبارزه با فساد به صورت شعاری نباشد .

وی همچنین بر ضرورت بها دادن هر چه بیشتر به جوانان در دوره تحول و تعالی دستگاه قضایی تاکید کرد , ضرورت تبلیغ هرچه بیشتر احکام مجازات‌های جایگزین حبس در سطح کشور « تیرانداز » مدیرعامل خبرگزاری فارس نیز طی سخنانی با بیان اینکه امروز تمرکز دشمن بر بی تدبیر نشان دادن نظام و مسئولان نظام و در نهایت حمله به اساس حکومت دینی است ، گفت : در راستای افزایش سرمایه اجتماعی نظام ، لازم است که مبنای تصمیم‌گیری های مهم در خصوص برخی پرونده‌ها برای مردم تبیین شود , وی همچنین خواستار تبلیغ هرچه بیشتر احکام مجازات‌های جایگزین حبس در سطح کشور شد .

مواضع حجت‌الاسلام اژه ای در حوزه‌های مختلف « امیدوارکننده » است « شفیعیان » مدیرمسئول پایگاه خبری انصاف نیوز با بیان اینکه مواضع حجت‌الاسلام اژه ای در حوزه‌های مختلف « امیدوارکننده » است ، گفت : همه ما در یک کشتی قرار داریم و ناگزیر هستیم با اصلاحاتی که انجام می‌دهیم وضعیت کشور را از شرایط فعلی خارج کنیم , وی خواستار ان شد که همه رسانه‌ها بتوانند جلسات دادگاه‌ها را پوشش خبری داده و از وضعیت زندان‌های کشور گزارش تهیه کنند , مدیرمسئول انصاف نیوز همچنین لغو کامل رسانه داری دولتی را امری ضروری دانست و گفت : رسانه‌های دولتی در بهترین شکل ممکن همان « روابط عمومی » هستند .

ادامه مسیر تحول قضایی ، سرمایه اجتماعی نظام را افزایش می‌دهد « ایمانجانی » مدیرمسئول روزنامه فرهیختگان هم در سخنانی بر ضرورت پیگیری مسیر طی شده در قوه قضاییه طی دو سال گذشته تاکید کرد و گفت : ادامه مسیر تحول قضایی ، سرمایه اجتماعی نظام را افزایش می‌دهد , وی افزود : باید سازوکار شفافی برای به نتیجه رسیدن پیشنهادات اصحاب رسانه به دستگاه قضایی پیشبینی و عملیاتی شود , مدیرعامل روزنامه فرهیختگان همچنین پیشنهاد داد که قوه قضاییه هر ساله « بهترین انتقاد سازنده » که منجر به یک اتفاق خوب شده است را برگزیده و از ان تقدیر کند .

درخواست راه اندازی سامانه ای برای نشان دادن هویت مجرمین به صورت انلاین « شیخ الاسلامی » مدیرمسئول سایت پارسینه نیز در این جلسه خواستار راه اندازی سامانه ای برای نشان دادن هویت مجرمین به صورت انلاین شد , باید به مطبوعات ازادی داد و در مقابل از ان‌ها پاسخ خواست « بهزادی » مدیر مسول روزنامه اعتماد هم با اشاره به بحرانی که مطبوعات کشور به ان دچار شده‌اند ، گفت : باید به مطبوعات ازادی داد و در مقابل از ان‌ها پاسخ خواست , وی گفت : نباید وضعیت به گونه ای پیش برود که رسانه‌ها و مطبوعات داخلی مرجعیت خود را از دست بدهند و از این طریق فضا برای جولان دادن رسانه‌های بیگانه در کشورمان فراهم شود .

ایجاد اورژانس قضایی در کشور را امری ضروری است « گنجی » مدیرمسئول روزنامه جوان هم در سخنان خود ایجاد اورژانس قضایی در کشور را امری ضروری دانست و گفت : باید شرایط به نحوی باشد که مردم هر لحظه ای که اراده کنند بتوانند به اورژانس قضایی دسترسی داشته باشند , وی همچنین گفت : پیشنهاد من این است که دستگاه قضایی کشور ، عکس قاضی فاسد را به رسانه‌ها بدهد و ما هم قول می‌دهیم که عکس او را با عنوان « قاضی فاسد و متخلف » در صفحه نخست روزنامه و خبرگزاری خود منتشر کنیم , مدیرمسئول روزنامه جوان همچنین خواستار استمراز حضور حجت‌الاسلام والمسلمین اژه ای در محافل علمی و دانشگاهی شد .

تقدیر از اقدامات دستگاه قضایی در زمینه رفع موانع تولید « سعدی » مدیرمسئول روزنامه جهان صنعت نیز در این نشست ضمن تقدیر از اقدامات دستگاه قضایی در زمینه رفع موانع تولید ، گفت : تشکیل پرونده‌های اقتصادی و تولیدی باید بر اساس راستی ازمایی اولیه اطلاعاتی باشد که به دست بازپرس می‌رسد چرا که ممکن است برخی پرونده‌ها بخاطر تغییر قوانین و مقررات در زمره تخلفات قرار گرفته باشند , وی اضافه کرد تقاضا داریم که قوه قضاییه در جریان رسیدگی به پرونده‌های تولیدکنندگان ، با عنایت به سوابق ان‌ها در حوزه کارافرینی و حمایت از اشتغال ، نهایت رافت اسلامی را از خود نشان دهد , احیای سرمایه اجتماعی نظام یکی از خواسته‌های امروز اصحاب رسانه از مسئولان است « قلی زاده » مدیرعامل خبرگزاری تسنیم هم در این نشست با بیان اینکه احیای سرمایه اجتماعی نظام یکی از خواسته‌های امروز اصحاب رسانه از مسئولان است ، تصریح کرد : در دوره جدید قوه قضاییه ، برخورد با مفاسد باید به صورت بسیار جدی تر از گذشته ادامه پیدا کند تا مردم ببینند از عزم دستگاه قضا برای مقابله با مفسدان کاسته نشده است .

وی افزود : مردم وقتی ببینند قوه قضاییه غیرجناحی حرکت می‌کند نسبت به ان اعتماد پیدا می‌کنند , مدیرعامل خبرگزاری تسنیم بر استمرار بازدید‌ها و سفر‌های استانی رییس دستگاه قضا و همچنین ضرورت بکارگیری بازرسان و ناظران امین در محاکم قضایی برای رصد اتفاقات ، تاکید کرد , قلی زاده افزود : باید شرایطی ایجاد شود که مردم احساس کنند و یقین داشته باشند که بدون مراجعه به واحد‌های قضایی و بدون انجام یک شکایت ، دستگاه قضایی از حقوق حقه ان‌ها دفاع خواهد کرد .

وی همچنین خواستار ان شد که قوه قضاییه برای همه برنامه‌های خود « پیوست رسانه ای » طراحی کند , ضرورت نوسازی رسانه ای « قوچانی » مدیر مسئول روزنامه سازندگی نیز با اشاره به کاهش ملموس توقیف مطبوعات در دوره ریاست ایت الله رییسی بر قوه قضاییه ، بر ضرورت نوسازی رسانه ای در کشور تاکید کرد و افزود : نوسازی رسانه ای باعث شکست هجمه‌های رسانه ای علیه جمهوری اسلامی ایران خواهد شد , قوچانی خاطرنشان کرد : یقین داریم که در صورت وجود عدالت در جامعه ، مطبوعات کشورمان ملی تر از هر نهاد دیگری می‌توانند با حاکمیت تعامل داشته باشند .

فعالیت 298 شبکه فارسی زبان علیه نظام جمهوری اسلامی « عابدینی » قائم مقام خبرگزاری صداوسیما نیز در این جلسه با بیان اینکه بسیاری از بحران هایی که در کشور ایجاد شده ناشی از ترک فعل‌های مسئولان گذشته و حال است ، بر ضرورت رسیدگی دستگاه قضایی به این ترک فعل‌های زیان بار تاکید کرد , وی با اشاره به فعالیت 298 شبکه فارسی زبان علیه نظام جمهوری اسلامی ایران گفت : در چنین شرایطی یکی از وظایف قوه قضاییه در کشور ، تلاش برای اقناع افکار عمومی است , ابراز امیدواری نسبت به ارتقاء تعامل رسانه‌ها و قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی « محمدی » سردبیر سایت خبری عصرایران هم در این جلسه گفت : امیدواریم تعامل رسانه‌ها و قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی همچون دوره قبلی مدیریت این قوه ، در مرتبه بالایی باشد .

مدیرعامل پایگاه خبری عصرایران بر ضرورت معرفی برخی قضات فاسد از سوی رسانه‌ها تاکید کرد و این اقدام را دارای اثار مثبت و بازدارنده فراوانی دانست , وی همچنین ضمن انتقاد از عملکرد شورا‌های حل اختلاف گفت : ایجاد مراکز حل اختلاف در راستای کاستن از حجم پرونده‌ها در محاکم قضایی بود ، اما متاسفانه تا کنون این اتفاق نیفتاده است ؛ شورا‌های حل اختلاف باید به نوعی مدیریت شوند تا بر حجم بروکراسی اداری و قضایی کشور افزوده نشود , ضرورت حمایت از افشاگران واقعی فساد « احدیان » مدیرمسئول روزنامه خراسان نیز در این نشست مبارزه با فساد را مهمترین محور در اقدامات دستگاه قضایی دانست و خواستار اعلام موضع قاطعانه قوه قضاییه در خصوص مسائل مهم مطرح شده از سوی رسانه‌ها که در جامعه ایجاد حساسیت کرده‌اند ، شد .

وی همچنین بر ضرورت حمایت از افشاگران واقعی فساد و تمایز ان با افرادی که با این پوشش و نقاب فعالیت میکنند تاکید کرد و گفت : حمایت از افشاگران واقعی فساد باید شامل حمایت حقوقی و حمایت مالی و تشویقی باشد , ضرورت مقابله قوه قضاییه با فساد در هر نوع و شکل ان « حیدری » مدیرعامل خبرگزاری ایلنا نیز در این نشست ، بر ضرورت حمایت واقعی دستگاه قضایی از واحد‌های تولیدی و صنعتی تاکید کرد و گفت : نباید شرایط به گونه ای باشد که یک واحد تولیدی چند ماه بعد از احیا توسط دستگاه قضایی و بازگشت کارگران بر سر کار ، دوباره دچار مشکل شده و روند کار در ان واحد متوقف شود , وی همچنین وجود برخی اختلاف نظر‌های نهاد‌های امنیتی در خصوص بعضی از پرونده‌ها را زیبنده ندانست و با اشاره به ضرورت مقابله قوه قضاییه با فساد در هر نوع و شکل ان گفت : دستگاه قضا باید از برخورد‌های جناحی در زمینه مقابله با مفسدان پرهیز کند .

ضرورت سرعت اطلاع‌رسانی در قوه قضاییه « تالی » مدیرکل اخبار رادیو نیز در این جلسه ضمن انتقاد از برخی ناهماهنگی‌های موجود در سیستم قضایی کشور گفت : به عنوان نمونه ، اختلاف نظر درباره به رسمیت شناختن یا نشناختن برگ سبز خودرو ، هم به اعتبار قوه قضاییه لطمه می‌زند و هم مردم را سردرگم می‌کند , وی همچنین سرعت اطلاع‌رسانی در قوه قضاییه را امر بسیار ضروری دانست و تاکید کرد : با توجه به سرعت اتفاقات و تحولات و فعالیت رسانه ای شبانه روزی دشمنان ، باید شرایط به گونه ای باشد که همه رسانه‌ها بتوانند در اسرع وقت به مدیران قضایی کشور دسترسی داشته باشند , قوه قضاییه تلاش کند هر اندازه که ممکن است از مداخلات دادستان‌ها در امور داخلی دولت جلوگیری کند « حیدری » مدیرمسئول سایت خبری رویداد 24 نیز در این جلسه گفت : قوه قضاییه باید تلاش کند تا هر اندازه که ممکن است از مداخلات دادستان‌ها در امور داخلی دولت جلوگیری کند چرا که این مداخلات در وهله نخست به خود دستگاه قضایی اسیب می‌رساند .

جایگزینی گفتمان مبارزه با فساد با گفتمان مبارزه با فاسد « وکیلی » مدیرمسئول روزنامه ابتکار نیز در این جلسه گفت : پیشنهاد می‌کنم در دوره مدیریتی جدید قوه قضاییه ، گفتمان مبارزه با فساد جایگزین گفتمان مبارزه با فاسد شود , وی همچنین یکی از اقدامات مثبت دو سال گذشته در قوه قضاییه را اجرای دادگاه جرایم سیاسی با حضور هیئت منصفه دانست و بر همین اساس ، پیشنهاد داد که دادگاه‌های مربوط به حوزه جرایم اقتصادی نیز با حضور هیئت منصفه برگزار شود , موضوع تکریم ارباب رجوع در واحد‌های قضایی « وثوق » مدیر کل اخبار سیما با بیان اینکه امیدواریم ماحصل برنامه‌های کوتاه مدت قوه قضاییه در دوران تحول و تعالی برای مردم کاملا ملموس باشد ، گفت : تکریم ارباب رجوع در واحد‌های قضایی یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های مردم از قوه قضاییه است .

وی افزود : قوه قضاییه باید بستری را برای مطالبه‌گری رسانه‌ها در جهت رفع موانع موجود در کشور فراهم کند , رسانه‌ها بازوی توانمند قوه قضاییه هستند حجت‌الاسلام « دعایی » مدیرمسئول روزنامه اطلاعات ، رییس قوه قضاییه را دارای صفاتی همچون قاطعیت ، صراحت و رافت دانست و گفت : اقایان رییسی و اژه ای ، جلوه هایی از معرفت موجود در شهیدان بهشتی و قدوسی هستند , مدیرمسئول روزنامه اطلاعات رسانه‌ها را بازوی توانمند قوه قضاییه دانست و گفت : این رسانه‌ها هستند که با اخبار و اطلاعات دقیق خود می‌توانند زوایای تاریک هر موضوع و ماجرایی را برای قوه قضاییه روشن سازند .

مدیرمسئول روزنامه اصلاح‌طلب افتاب یزد : حجت‌الاسلام والمسلمین اژه ای همواره برای رسانه‌ها راهنما و راهگشا بود / رییس قوه قضاییه به اجرای مر قانون تاکید دارد « منصور مظفری » در گفت وگو با میزان ، با اشاره به نشست هم اندیشی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای با اصحاب رسانه ، گفت : رییس قوه قضاییه در اولین روز هایی که ریاست این قوه را بر عهده گرفت با توجه به ارتباط خوب رسانه ای که در گذشته داشت ، این نشست را با اصحاب و نخبگان رسانه برگزار کرد , مدیر مسول روزنامه افتاب یزد با تاکید بر اینکه حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای هم رسانه را می‌شناسد و هم به ان اعتقاد دارد ، تصریح کرد : وی تنها فردی در این قوه است که در گذشته از زمان احیای دادسرا در مجتمع قضایی کارکنان دولت که جرائم رسانه ای در انجا مطرح می‌شد ، چه زمانی که به عنوان نماینده قوه قضاییه ، عضو هیئت نظارت بر مطبوعات بود و چه زمانی که در سمت‌های سخنگو و معاون اول این قوه بودند ، ارتباط خوبی با رسانه‌ها داشت و این رویه را ادامه داده است , مظفری با اشاره به دوران تحول سند قضایی در قوه قضاییه ، ارتباط بیشتر با مردم را یکی از محور‌های اصلی این سند برشمرد و به امیدواری مردم به نظام و انقلاب به عنوان دستاورد مهم این سند تاکید کرد و افزود : اگر قرار باشد یک دیوار بی اعتمادی بین مردم و قوای سه گانه ایجاد شود ، این سند بر این دیوار ترک ایجاد خواهد کرد .

مدیر مسول روزنامه افتاب یزد به جدی تر شدن ارتباط قوه قضاییه با اصحاب رسانه در دوره تحول سند قضایی اشاره و تصریح کرد : رسانه به عنوان ناظر بر افکار عمومی ، به کمک قوه قضاییه خواهد امد , بی شک رهنمود‌های حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای برای رسانه و مطبوعات بسیار مفید است و امیدواریم این روند ادامه داشته باشد , مظفری با بیان اینکه همواره حجت‌الاسلام والمسلمین اژه ای در بخش رسانه ، راهنما و راهگشا بود ، تصریح کرد : رییس قوه قضاییه اعتقادی به برخورد با رسانه و مطبوعات ندارد .

وی با تاکید بر اعتقاد رییس قوه قضاییه به اجرای مر قانون ، اضافه کرد : تاکید حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای اجرای مر قانون به ویژه در رسانه است و اشاره به رسانه ازاد در قانون اساسی موضوعی است که رییس قوه قضاییه به ان اعتقاد دارد , مدیر مسول روزنامه افتاب یزد ادامه داد : در برخی موارد که با مشکلاتی مواجه بودیم با مراجعه به حجت‌الاسلام والمسلمین اژه ای وی مشکلات ما را حل می‌کرد , مظفری مقایسه رسانه‌های داخلی را با غربی دیدگاه درستی با وجود تفاوت فرهنگی و قانونی موجود بین ایران و غرب ندانست و در پایان اظهار داشت : این ازادی در برخی موارد به مردم ان‌ها ضربه زده است .

مدیرمسئول ایسنا : ارتباط با رسانه از ویژگی‌های مدیریتی حجت‌الاسلام والمسلمین اژه ای است / رییس قوه قضاییه تفکیکی بین رسانه‌های داخلی قائل نیست « علی متقیان » در گفت وگو با میزان ، با اشاره به نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای با اصحاب و نخبگان رسانه کشور ، این نشست را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت : حجت‌الاسلام والمسلمین اژه ای در اولین برنامه عمومی خود نشست با اصحاب رسانه و نخبگان این حوزه را برگزار کرد که البته مهم تر از این ، نگاه خاص رییس قوه قضاییه به رسانه است , مدیر مسول خبرگزاری ایسنا بیان کرد : رییس قوه قضاییه با بهره مندی از ظرفیت رسانه ، به دنبال ارتباط بیشتر با مردم است که همین موضوع ، از دلایل موفقیت وی در دوران ریاست در قوه قضاییه خواهد بود , متقیان با تاکید بر اینکه رسانه مسول اگاهی‌سازی افکار عمومی است ، ارتباط خوب حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای با اصحاب رسانه را از امتیازات مدیریت رییس قوه قضاییه برشمرد و گفت : وی با این کار ، اقدام بسیار خوب و شایسته ای را انجام داد .

وی با تاکید بر اینکه رییس قوه قضاییه با برگزاری این نشست نشان داد تفکیکی بین اصحاب رسانه در کشور قائل نیست ، افزود : حجت‌الاسلام و المسملمین محسنی اژه ای در نشست با اصحاب و نخبگان رسانه کشور پذیرای رسانه‌های داخلی از همه جناح‌ها بود , مدیر مسول خبرگزاری ایسنا با اشاره به اینکه رییس قوه قضاییه رسانه‌های داخلی را با یک چشم نگاه می‌کند ، اضافه کرد : این امر به عنوان امتیازی بزرگ برای رییس قوه قضاییه ، نشان می‌دهد که این قوه عدالت را برای همه مردم می‌خواهد , متقیان با بیان اینکه حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای نشان داد که هیچ خط و خط کشی در قوه قضاییه وجود نخواهد داشت ، افزود : نشست رییس قوه قضاییه با اصحاب و نخبگان رسانه ای کشور بدون سانسور برگزار شد .

مدیر مسول خبرگزاری ایسنا با اشاره به نقش سفر‌های استانی رییس قوه قضاییه در امیدافرینی در جامعه ، بر هم صدایی رسانه‌های کشور در پوشش برنامه‌های ایشان تاکید و اضافه کرد : با این اقدام مردم دیگر نیازی به رسانه‌های خارجی ندارند و اگر اخبار درست منتشر شود ، رسانه‌های خارجی به بهانه انتشار اخبار درست ، مردم را جذب نخواهند کرد , متقیان با تاکید بر اینکه قوه قضاییه خود را در بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌های کشور بیمه کرد ، در پایان گفت : کل رسانه‌های کشور همراه حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در دوران ریاست وی در قوه قضاییه خواهند بود , انتهای پیام /.