قاضی زاده : کرسی‌های بیشتر بین‌المللی به معرفی اسکواش ایران کمک می‌کند

۱۴۰۰/۰۸/۱۹ ۱۱:۰۹:۲۹

رکنا : رییس کمیته مسابقات اسکواش غرب اسیا گفت : کسب کرسی‌های بیشتر بین‌المللی به معرفی اسکواش ایران کمک شایانی می‌کند .778 438 قاضی زاده : کرسی‌های بیشتر بین‌المللی به معرفی اسکواش ایران کمک می‌کند https://static2,rokna,net/thumbnail/whhsrktauoik/ns2rjzvapq3e7sfsff8os-kvmgwizaa_q-_dxw0rvwm0qukoi27-jv2xp73xc1ugedrye0w8krrrevf2lcb5dzyd4j3wyr7vwxrznkpatecwr8ahdet17cwqmb9zqkwb/index.

jpg به گزارش رکنا ، « مجید جلیلی قاضی زاده » رییس سازمان لیگ فدراسیون اسکواش طی حکمی از طرف رییس کنفدراسیون اسکواش غرب اسیا به عنوان رییس کمیته مسابقات اسکواش غرب اسیا منصوب شد , مجید جلیلی قاضی زاده در گفت و گو با رکنا در خصوص انتخاب خودمسابقات به عنوان رییس کمیته مسابقات اسکواش غرب اسیا اظهار داشت : امیدواریم با تعامل با دیگر کشورها و برنامه ریزی جهت برگزاری مسابقات غرب اسیا در سال اینده میلادی در اولین گام در شرایطی که به نسبت دو سال گذشته بیماری کرونا نسبتا کنترل گردیده توفیق داشته باشیم , وی افزود : ریاست فدراسیون غرب اسیا در حال حاضر در اختیار سلیمانی رییس فدراسیون اسکواش ایران است که قطعا کسب کرسی‌های بیشتر بین‌المللی و حضور مدیریتی در سطوح ملی به رشد و معرفی هر چه بیشتر اسکواش ایران کمک شایانی خواهد نمود .

اخبار وبگردی را در اینجا بخوانید : افزایش خشونت علیه زنان با تغییرات اقلیمی ایا این خبر مفید بود ؟ 0 0.