افتضاح اشنا ، حرف‌های غلط ظریف و پازل دوستان بن سلمان

۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ۰۳:۵۱:۳۷

ایا هدف تشدید یک دوقطبی مضر درباره سیاست خارجی در کشور است که در این راستا می‌خواهد موضع اقای ظریف و دوستانش را تقویت کند ؟به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا ، انتشار فایل صوتی چندساعته گفت وگوی ظریف تحت عنوان سلسله برنامه‌های تاریخ شفاهی دولت تدبیر و امید از چند نظر قابل ملاحظه است ؛ 1 یک فایل صوتی که سخنگوی وزارت خارجه می‌گوید تقطیع شده است از اقای « محمدجواد ظریف » در رسانه سعودی « ایران اینترنشنال » منتشر شده است , این فایل محصول مصاحبه ای با حضور سعید لیلاز و اقای ظریف است که ذیل پروژه ای تحت عنوان تاریخ شفاهی دولت اقای روحانی و زیر نظر مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری انجام شده است , بدین ترتیب مسئولیت اول و اصلی بیرون رفتن این فایل که در قسمتهای مختلفی از ان اقای ظریف تاکید می‌کند نباید علنی شود ، با اقای حسام الدین اشنا رییس این مرکز است ، بدین ترتیب او باید در رابطه با این افتضاح بزرگ خود و زیرمجموعه‌اش پاسخگو باشد .

2 اقای ظریف در این فایل تقطیع شده سخنانی درباره دیپلماسی و منطقه و ,,.

به زبان می‌اورد که اگر همه حرفهای او همین‌ها باشد و تقطیع صحبتهای او مفهوم را عوض نکرده باشد سخنان نابجا و غلطی است , تجربه اقای ظریف و دیپلماسی او هم نشان می‌دهد که عاقبت رویکردهای او و دولت اقای روحانی شکل‌گیری سنگین‌ترین تحریمهای تاریخ علیه ایران بوده است و چنین توجیهات و اسمان ریسمان بافتنهایی نمی‌تواند مسئولیت این افتضاح در حکمرانی را کم کند , 3 علی رغم مسئولیت اقای اشنا و زیرمجموعه‌اش و سخنان پر از غلط اقای ظریف در این فایل ، نحوه مواجهه با این مسئله را باید فراتر دید .

نکته مهم برنامه دشمن در این زمینه است ؛ دشمن و به ویژه رسانه بدنام و رسوایی مانند ایران اینترنشنال که مزدبگیر جلادی مانند بن سلمان است با چه رویکرد و انگیزه ای این فایل را منتشر کرده است ؟ ایا هدف تشدید یک دوقطبی مضر درباره سیاست خارجی در کشور است که در این راستا می‌خواهد موضع اقای ظریف و دوستانش را تقویت کند ؟ و یا به دنبال شکل‌گیری نزاعی است که نهایتا دود ان به چشم تمام جناح‌ها و از جمله اصل انتخابات برود ؟ نکته مشخص این است که ضمن مسئول دانستن جناب اشنا و غلط دانستن رویکرد اقای ظریف که می‌تواند معانی مشخصی برای انتخابات داشته باشد ، باید از قرار گرفتن در مسیر سیاسی دوستان بن سلمان اجتناب کرد ، چه این رویکرد بن سلمان موافقت با بخشی از اظهارات ظریف باشد و چه دامی که ناظر به انتخابات چیده‌اند ,.