جلال پور رییس اتاق ایران شد / کاندیداهای نایب رییسی مشخص شدند

۱۴۰۰/۰۹/۰۳ ۰۰:۵۹:۳۲

بالاخره 24 خرداد فرا رسید و همه نگاه‌ها به ساختمان اتاق بازرگانی در خیابان طالقانی دوخته شده تا هیات رییسه جدید اتاق بازرگانی ایران را بعد از یک ماراتن طولانی و نفس گیر انتخاب کنند . در حال حاضر اعضا در طبقه اول مشغول دریافت تعرفه‌های رای هستند و مسئولان دائما از نمایندگان می‌خواهند که برای شروع جلسه به طبقه دهم بروند . همچنین قرار است خبرنگاران به صورت زنده از طبقه ای دیگر شاهد برگزاری انتخابات باشند . شب گذشته در شورای روسا توافقاتی میان اعضای تهرانی و شهرستانی برقرار شد . به این ترتیب قرار شد ریاست ، یک صندلی نایب رییسی ، خزانه داری و منشی به شهرستان‌ها برسد و در مقابل تهران 3 صندلی نایب رییسی را به دست اورد . بر اساس این توافق محسن جلال پور رییس ، غلامحسین شافعی نایب رییس ، مسعود خوانساری ، پدرام سلطانی و محمدرضا انصاری نواب تهرانی ، حسین پیرموذن خزانه دار و کیوان کاشفی منشی خواهند بود . هرچند که برای تمامی این پست‌ها کاندیداهای دیگری هم وجود دارد و احتمال شکسته شدن ارا به دلیل تعدد کاندیدا زیاد به نظر می‌رسد . علامیرمحمدصادقی رییس سنی جلسه شد ریاست سنی جلسه بر عهده علا میرمحمد صادقی قرار گرفت . همچنین فرهاد فزونی و سیدعبدالوهاب سهل ابادی ناظرین جلسه هستند . فاطمه دانشور نیز به عنوان منشی انتخاب شد . چلال پور و مهرعلیزاده کاندیدای ریاست کاندیداهای ریاست معرفی شدند و همانطور که پیش بینی می‌شد محسن جلال پور و محسن مهرعلیزاده دو کاندیدای ریاست هستند . جلال پور : اتاق یک قطبی یا دو قطبی نمی‌شود جلال پور در این جلسه اعلام کرد : من برای اتمام وظیفه ای که در دوره هفتم به من اعطا شد نامزد ریاست اتاق هشتم شدم و بزرگترین کار در هیات رییسه تشکیل یک اتاق منسجم در دور جدید است . طی یک ماه و نیم گذشته شرایطی به وجود امد که نگرانی درباره یک قطبی یا دو قطبی شدن اتاق وجود داشت ولی امروز این نگرانی از بین رفته است . مهرعلیزاده انصراف داد محسن مهرعلیزاده کاندیدای دیگر اعلام کرد به دنبال اتاقی نیرومند هستیم و اتاق نیرومند یعنی اتاقی که ماحصل کارجمعی و عضو محوری باشد . اتاقی که در ان هیات نمایندگان تصمیم گیر اصلی هستند و هیات رییسه مجری ان اظهارات باشند . وی اظهار داشت رییس اتاق باید شهامت ، جرئت و قدرت و روابط قوی با نهادهای دولتی و غیردولتی داشته باشد . وی با بیان اینکه اتهام دولتی بودن را از خود مبرا می‌داند گفت که 38 سال سابقه کار اجرایی داشته است . مهرعلیزاده در انتهای صحبت‌های خود از کاندیدا بودن انصراف داد . جلال پور رییس شد برای انتخاب تنها کاندیدای ریاست ارا در حال اخذ شدن است و پس از ان شمارش ارا اغاز می‌شود . 439 نفر کل هیات نمایندگان دوره هشتم بوده که امروز تعداد حاضران در انتخابات 424 نفر است . بنابر این از پیش جلال پور رییس اتاق بازرگانی شناخته می‌شود . کاندیدای نواب مشخص شدند برای بخش نواب رییس یحیی ال اسحاق ، غلامحسین شافعی ، محسن چمن ارا ، گل شیرازی ، پدرام سلطانی ، بنا مولایی ، شمسعلی معلم ، مسعود خوانساری ، محمدرضا انصاری ، یونس ژائله ، بحرینیان ، قمی ، روشنک و طوسی کاندیدا شدند . ریاست جلال پور با 354 رای جلال پور با 354 رای رییس شد . همچنین 59 رای باطله تشخیص داده شد و 10 نفر رای به صندوق نریختند .بالاخره 24 خرداد فرا رسید و همه نگاه‌ها به ساختمان اتاق بازرگانی در خیابان طالقانی دوخته شده تا هیات رییسه جدید اتاق بازرگانی ایران را بعد از یک ماراتن طولانی و نفس گیر انتخاب کنند , در حال حاضر اعضا در طبقه اول مشغول دریافت تعرفه‌های رای هستند و مسئولان دائما از نمایندگان می‌خواهند که برای شروع جلسه به طبقه دهم بروند , همچنین قرار است خبرنگاران به صورت زنده از طبقه ای دیگر شاهد برگزاری انتخابات باشند .

شب گذشته در شورای روسا توافقاتی میان اعضای تهرانی و شهرستانی برقرار شد , به این ترتیب قرار شد ریاست ، یک صندلی نایب رییسی ، خزانه داری و منشی به شهرستان‌ها برسد و در مقابل تهران 3 صندلی نایب رییسی را به دست اورد , بر اساس این توافق محسن جلال پور رییس ، غلامحسین شافعی نایب رییس ، مسعود خوانساری ، پدرام سلطانی و محمدرضا انصاری نواب تهرانی ، حسین پیرموذن خزانه دار و کیوان کاشفی منشی خواهند بود .

هرچند که برای تمامی این پست‌ها کاندیداهای دیگری هم وجود دارد و احتمال شکسته شدن ارا به دلیل تعدد کاندیدا زیاد به نظر می‌رسد , علامیرمحمدصادقی رییس سنی جلسه شد ریاست سنی جلسه بر عهده علا میرمحمد صادقی قرار گرفت , همچنین فرهاد فزونی و سیدعبدالوهاب سهل ابادی ناظرین جلسه هستند .

فاطمه دانشور نیز به عنوان منشی انتخاب شد , چلال پور و مهرعلیزاده کاندیدای ریاست کاندیداهای ریاست معرفی شدند و همانطور که پیش بینی می‌شد محسن جلال پور و محسن مهرعلیزاده دو کاندیدای ریاست هستند , جلال پور : اتاق یک قطبی یا دو قطبی نمی‌شود جلال پور در این جلسه اعلام کرد : من برای اتمام وظیفه ای که در دوره هفتم به من اعطا شد نامزد ریاست اتاق هشتم شدم و بزرگترین کار در هیات رییسه تشکیل یک اتاق منسجم در دور جدید است .

طی یک ماه و نیم گذشته شرایطی به وجود امد که نگرانی درباره یک قطبی یا دو قطبی شدن اتاق وجود داشت ولی امروز این نگرانی از بین رفته است , مهرعلیزاده انصراف داد محسن مهرعلیزاده کاندیدای دیگر اعلام کرد به دنبال اتاقی نیرومند هستیم و اتاق نیرومند یعنی اتاقی که ماحصل کارجمعی و عضو محوری باشد , اتاقی که در ان هیات نمایندگان تصمیم گیر اصلی هستند و هیات رییسه مجری ان اظهارات باشند .

وی اظهار داشت رییس اتاق باید شهامت ، جرئت و قدرت و روابط قوی با نهادهای دولتی و غیردولتی داشته باشد , وی با بیان اینکه اتهام دولتی بودن را از خود مبرا می‌داند گفت که 38 سال سابقه کار اجرایی داشته است , مهرعلیزاده در انتهای صحبت‌های خود از کاندیدا بودن انصراف داد .

جلال پور رییس شد برای انتخاب تنها کاندیدای ریاست ارا در حال اخذ شدن است و پس از ان شمارش ارا اغاز می‌شود , 439 نفر کل هیات نمایندگان دوره هشتم بوده که امروز تعداد حاضران در انتخابات 424 نفر است , بنابر این از پیش جلال پور رییس اتاق بازرگانی شناخته می‌شود .

کاندیدای نواب مشخص شدند برای بخش نواب رییس یحیی ال اسحاق ، غلامحسین شافعی ، محسن چمن ارا ، گل شیرازی ، پدرام سلطانی ، بنا مولایی ، شمسعلی معلم ، مسعود خوانساری ، محمدرضا انصاری ، یونس ژائله ، بحرینیان ، قمی ، روشنک و طوسی کاندیدا شدند , ریاست جلال پور با 354 رای جلال پور با 354 رای رییس شد , همچنین 59 رای باطله تشخیص داده شد و 10 نفر رای به صندوق نریختند .

.