قالیباف یا حاجی بابایی ؟

۱۴۰۰/۰۹/۰۳ ۰۴:۵۸:۵۲


ایا مسئله این است ؟ هوشنگ گودرزی دبیرشورای مرکزی سازمان معلمان ایران « نزدیک بینی » بیماری است که به پیکر ادم وقتی دچار کهولت شود عارض می‌شود , البته شکست یا انکسار غیر طبیعی در همسو یی انوار و نیروهای فعال جامعه نیز ممکن است جمعی را نیز دچار « نزدیک بینی » کند , امثال این رخدادها چه در پیکر انسان یا جامعه نشان از روند « مداخله‌گری ویروس مانند » یا حکایت از « بیماری » دارد .

مداخله گران جامعه را اشوبناک می‌کند , و اگر از حد بگذرد طبق نظریه اشوب‌ها خود با عث اغاز دوران تاریخی جدید خواهد شد ولی چون مولدان اشوب از اینده‌نگری محروم‌اند لذا مال‌اندیش اعمال خود نیستند , نیروها‌ی فعال جامعه « متشکل » که حکم سمپات برای حساسیت به موقع دارند لازم است این علائم را سریعا به بدنه جامعه منتقل کنند تا جامعه را از گستره تداخل عمل یا « بیماری نزدیک بینی مفرط » دامنگیر ، کشور را به موقع اگاه سازد .

البته افراد باورمند به تشکل مدنی متوجه جریانات موثر در حکمرانی کشور هستند ، برایشان واضح است که در چهار دهه بعد از انقلاب ، جریانی در کشور « رویین تنان » عالم سیاست وملکداری کشورشان هستند , ثابت شده از بین جریانات یا امت‌های موجود که دارای باور‌های مترقی کشور هستند ، فقط « جریان رویین تن » مذکور وابسته به جریان موسوم به اصولگرایان در واقع امر « امت همیشه در صحنه » بوده‌اند , احتمال انتخاب امثال قالیباف و حاج بابایی بعنوان رییس مجلس نشان از تداخل عمل و در‌گیری جمعی کشور ایران به بیماری « لختی » یا بی تفاوتی حداقل 60 الی 70 در صد کشور ایران و یا 80 درصد بی تفاوتی حاصل از « مداخلات استصوابی » نیروهای ما فوق بر بی انگیزه کردن مردم .

در انتخابات مردم تهران بوده است , این باعث تاسف است که تشکلی که متعلق به جریانات متعلق به نیروهای تحول خواه و پیشرو و مترقی کشور و باورمند به حاکمیت اصلاحات بوده و نسبت به تمامی « روند‌ها و ساختار‌های مداخله گر و بیماری زا » اشنایی دارد اکنون چشم به دهان و عمل محصولات « جریان معیوب و مداخله گر » حاصل از « تصویب »، « پشت به مردم » کرده باشد , کنشگران مدنی از وظیفه خود که بستر ساز « قدرت انتخاب کردن و انتخاب شدن » مردم که همان غنی کردن نهادهای مدنی و حزبی و متشکل کیفی است نباید غافل باشند .

طرفداری « زید و عمر » یا حاج و باقر که خود محصول روند‌ها ی انتخاباتی ناقص و اشتباه هستند به صلاح نیست که دراین موضوع ورود و اعلان موضع نمایند , که خود تایید روندهای غلط بر مکانیسم انتخابات کشور می‌باشد که سازمان معلمان معترض همیشگی بوده است , صرفا به دلیل این که فلانی « معلم » است و یا فلانی « سرهنگ » هست این نشان از هوشمندی تشکل نیست تا اعلام موضع کند رییس مجلس قبل گفتن ما مجری ریل سیاست کلان کشور و همیشه رهنمود از مافوق می‌گرفتیم لذا هیچ ریئس محلسی حتی اگر معلم باشد فعال مایشا .

نخواهد بود که خط از سازمان معلمان بگیرد که ظاهرا ربطی به جریان رویین تن حضرات ندارد , کسانی بودند از جنس مردم و ان کردند که همه انگشت به دهان ماندند و خیلی بودن که طفیل جریان « رویین تن » بودند ولی هیچ وقت یک قدم در نقد هسته محکم متن اصلی قدرت و روندهای فساد سیستمی درعمل برنداشتند , چون این جریان‌ها بشدت محافظه کار یا کنسرواتیو هستند .

پس چشم امید به جماعت متحجر و منجمد چشم دوختن بر سراب است و با عث کاهش « پرنسیب حزبی » نیروی مصلح وتحولخواه می‌شود , وظیفه تشکیلاتی این است که افراد جریان شناس باشند و هر جریانی را با سبقه تاریخی‌اش مورد کنکاش قرار دهد نه اینکه زید رییس مجلس است یا عمر , no related posts.

.