همتی : در کارزار انتخاباتی ، برنامه‌ام ، دادن حق وتو به سازمان محیط زیست و افزایش اقتدار و بودجه این سازمان برای پیشگیری از مصیبتی بود که مشابهش را در خوزستان می‌بینیم

۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ۱۰:۵۵:۲۱

در کارزار انتخاباتی ، برنامه‌ام ، دادن حق وتو به سازمان محیط زیست درطرح‌های توسعه ای و افزایش اقتدار و بودجه سازمان محیط زیست برای پیشگیری از مصیبتی بود که مشابهش را در خوزستان می‌بینیم . به جای به رسمیت نشناختن حق اعتراض تشنگان ، بایدفرایند‌های توسعه کشور را پایدار ، متوازن و مشارکتی کردپایگاه خبری تحلیلی انتخاب (entekhab,ir) : عبدالناصر همتی ، رییس سابق باننک مرکزی و نامزد انتخابات ریاست جمهوری 1400 در توییتی نوشت : در کارزار انتخاباتی ، برنامه‌ام ، دادن حق وتو به سازمان محیط زیست درطرح‌های توسعه ای و افزایش اقتدار و بودجه سازمان محیط زیست برای پیشگیری از مصیبتی بود که مشابهش را در خوزستان می‌بینیم , به جای به رسمیت نشناختن حق اعتراض تشنگان ، بایدفرایند‌های توسعه کشور را پایدار ، متوازن و مشارکتی کرد لینک کوتاه کپی لینک.