رییس جمهور : مدیران استانه تحمل خود را در مواجهه با انتقادها بالا ببرند

۱۴۰۰/۰۶/۲۲ ۱۲:۴۲:۱۰


🔻 رییس جمهور : مدیران استانه تحمل خود را در مواجهه با انتقادها بالا ببرند ▫️ سید ابراهیم رییسی رییس جمهور با تاکید بر اینکه دولت از نقد منصفانه و سازنده استقبال می‌کند ، اظهار داشت : نقد منصفانه را باعث رشد و ارتقاء امور در کشور می‌دانیم و مدیران اجرایی باید استانه تحمل خود را در مواجهه با انتقادها بالا ببرند ، چرا که انتقاد درست می‌تواند نسبت به اصلاح کاستی‌ها و نواقص مفید باشد ,.