اقتصاد قوی با سپردن مسئولیت و اختیارات به استان‌ها حاصل می‌شود

۱۴۰۰/۰۸/۱۹ ۱۲:۴۳:۳۸

معاون اقتصادی رییس جمهور گفت : اقتصاد قوی با سپردن مسئولیت و اختیارات به استان‌ها و مشارکت بخش خصوصی و مردم حاصل می‌شود .به گزارش خبرگزاری مهر ، محسن رضایی معاون اقتصادی رییس جمهور در توییتی نوشت : در دولت سیزدهم به استان‌ها و استانداران به ویژه در بودجه و اعتبارات نقش بیشتری داده خواهد شد , معاون اقتصادی رییس جمهور در ادامه این مطلب اورده است : اقتصاد قوی با سپردن مسئولیت و اختیارات به استان‌ها و مشارکت بخش خصوصی و مردم حاصل می‌شود ,.