رییس جمهور از پروژه راه اهن بوشهر - شیراز بازدید کرد

۱۴۰۰/۰۷/۱۷ ۱۰:۲۹:۲۰

بوشهر - رییس جمهور در ادامه برنامه‌های خود در استان بوشهر از محل اجرای پروژه راه اهن بوشهر - شیراز بازدید کرد .به گزارش خبرنگار مهر ، ایت الله سید ابراهیم رییسی صبح جمعه با حضور در شهرستان تنگستان استان بوشهر ، از محل اجرای پروژه راه اهن بوشهر - شیراز بازدید کرد , طرح راه اهن شیراز - بوشهر دارای 450 کیلومتر طول است که در 11 قطعه تعریف شده است و طی سال‌های گذشته به خاطر عدم تخصیص اعتبارات مورد نیاز روند کندی داشته است , از این 11 قطعه ، دو قطعه از سمت شیراز به طول 100 کیلومتر ، 50 درصد در زیرسازی پیشرفت فیزیکی دارد و از سمت بوشهر نیز قطعه 11 که به بوشهر متصل می‌شود ، به طول 40 کیلومتر حدود 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارد .

دو قطعه مشکل این مسیر ریلی در استان بوشهر به طول 25 کیلومتر قرار دارد , در این قطعه مسیر 5,5 کیلومتر پل و تونل وجود دارد و مسیر شرایط توپوگرافی بسیار سختی را دارد .

این قطعه از پروژه ، 10 تونل و 9 دستگاه پل خاص دارد که موجب شده است که این 25 کیلومتر از اهمیت خاصی برخوردار باشد ,.