واقعیت حذف 640 میلیارد تومان از صورت‌های مالی صندوق ذخیره فرهنگیان ؟!

۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ۱۵:۱۶:۳۵


می گویند : سیاستمداران ، کنشگران عرصه‌های اجتماعی ، سخنرانان و ,,.

جهت اظهار نظر در باره هر موضوعی از مقالات ، یادداشت‌ها ، پژوهش‌های دانشگاهی و ,,.

در سطح بین‌المللی و منطقه ای و مذاکره با ذینفعان بهره می‌برند , به نظر می‌رسد که نمایندگان محترم مجلس یازدهم ، توسعه پایدار و مقدمه ان ، اصلاح ساختار اموزش و پرورش را سرلوحه فعالیت خود قرار داده‌اند ! به تبع ان ، رفع تبعیض چند گانه و چند دهه ای در حق فرهنگیان این سرزمین را پیشه نموده‌اند که از جانب عموم مردم و فرهنگیان فرهیخته مورد استقبال قرار می‌گیرد , از برخی از نمایندگان محترم مجلس یا حداقل مشاوران تخصصی انان که بحث شفافیت و مبارزه با فساد را دنبال می‌کنند ، انتظار می‌رود با نگاهی علمی - پژوهشی ، اگاهی از تجربیات جهانی و منطقه ای و مذاکره با ذینفعان را سرلوحه اقدام کارشناسانه خود قرار دهند .

قابل ذکر است که مرکز پژوهش‌های مجلس ( مجموعه گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس پیرامون شفافیت و مبارزه با فساد ) که شامل 51 پژوهش است را در دسترس عموم قرار داده است , یکی از این 51 پژوهش ، عبارت است : حکمرانی و مبارزه با فساد : طرح پژوهشی حکمرانی خوب ( 1 ) در این پژوهش امده است : شواهد جهانی گویای ان است که یک حکومت توانمند با نهادهای دولتی شایسته و شفاف پیوندی مستقیم با رشد درامدها ، افزایش ثروت ملی و دستاوردهای اجتماعی دارد , در کشورهایی که نهادهای دولتی کارامد ، درستکار و مبتنی بر شایسته سالاری هستند ، قوانین و مقررات ساده و روشن‌اند ، حاکمیت قانون به گونه ای منصفانه اعمال می‌شود ، سیاست‌ها و چارچوب‌های قانونی در تصرف گروه‌های ذی نفوذ نیست ، جامعه مدنی و رسانه‌های گروهی صدای مستقلی دارند که پاسخگویی دولت هایشان را ارتقاء می‌دهد .

در نمودار شکل 1، یکصد و شصت و شش کشوری که در زمینه حاکمیت قانون ( نه داشتن کتاب‌های قانون در کتابخانه‌ها خاک گرفته ) و پنج معیار دیگر ، مورد بررسی قرار گرفته‌اند ، تفاوت‌های زیادی را نشان می‌دهند , کشورها براساس مرتبه هایشان ( که البته دقیق نیست )، در امتداد محور افقی ردیف شده‌اند ، حال ان که محور عمودی ، براوردهای حکمرانی در هر کشور را نشان می‌دهند , حقوق سیاسی ، شامل انتخابات دموکراتیک ، قوه قانونگذاری ، احزاب مخالف و ازادی‌های مدنی ، از قبیل رسانه‌های گروهی ازاد و مستقل ، ازادی بیان و تشکیل اجتماع ، با فساد همبستگی منفی دارند .

شفافیت از طریق حق اظهارنظر مشارکت دانایی و شهروندان اگاه می‌توانند فساد را مهار کنند , در واقع افزایش اقتدار جامعه مدنی ، در کنار اطلاعات دقیق و قابل اعتماد ، از ستون‌های اصلاحات به شمار می‌روند , شفافیت یکی از مولفه‌های مهم افزایش اقتدار و حق اظهارنظر یا صدای مردم است .

ازادی‌های مدنی کالایی اساسی است که فی نفسه رفاه را افزایش می‌دهد , شواهد به دست امده از 1500 پروژهای که بانک جهانی اعتبارات انها را تامین کرده گویای ان است که ازادی‌های مدنی و مشارکت شهروندان ، از جمله عوامل مهم توسعه به شمار می‌ایند , در بسیاری از اقتصادهای در حال گذار و نوظهور ، فرهنگ بخش دولتی هنوز مبتنی بر محرمانه بودن تصمیم‌گیری است .

ارای پارلمان غالبا به اطلاع عموم نمی‌رسد ، دسترسی عامه مردم به اطلاعات دولتی تضمین شده نیست و از اطلاع‌رسانی در مورد تصمیمات قضایی نیز پرهیز می‌شود , خلاصه این پژوهش ارزشمند را می‌توان در نمودار استراتژی‌های چند جانبه برای نابودی فساد و بهبود حکمرانی : با لحاظ اقتصاد سیاسی ، بیان نمود , نمودار استراتژی‌های چند جانبه برای نابودی فساد و بهبود حکمرانی : با لحاظ اقتصاد سیاسی به نظر نگارنده ، مقدمات بیانات دکتر کریمی ، کم و بیش ( چه شیرین و چه تلخ ) برای اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان قابل هضم می‌باشد .

ولی نتیجه‌گیری این مقدمات بسیار پر چالش بوده در فضای مجازی و غیر مجازی کنشی‌های را به همراه داشته است , اعضای محترم صندوق ذخیره فرهنگیان نیک می‌دانند : صندوق ذخیره فرهنگیان یک موسسه کاملا خصوصی می‌باشد و هم ردیف کردن ان با موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مانند کمیته امداد امام , یک ظلم دیگر به این فرهنگیان می‌باشد .

ایا به نظر کریمی ، اندوخته فرهنگیان که از شکم همسر و بچه هایشان زده‌اند برای بازنشستگی ، جزء اموال عمومی است ؟ یا ایشان تصور می‌کنند که هبه دولت که در قالب ماده 17 ( طبق قانون ) کمک و اعانه به بخش خصوصی می‌باشد ! به مجلس اجازه می‌دهد که اموال اعضای این صندوق را جزء اموال عمومی تلقی کند ؟ اگر عموم مردم گفته‌های کریمی را بشنوند ، دیگر در هیج سیل و زلزله ای از ترس انکه خانه و کاشانه انان جزء امول عمومی غیردولتی تلقی می‌شود از کمک دولت استفاده نمی‌کنند ، همانطور که اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان امروز به واقع نگران اندوخته خود شده‌اند ! زیرا انان بخوبی می‌دانند که در برخی از نهاد‌های عمومی و دولتی هم که نظارت‌های مورد نظر کریمی بر ان‌ها اعمال می‌شود باز هم رانت ,,.

جاری و ساری است , ایا زمان ان نرسیده است که مصلحان اجتماعی برای پیش‌گیری از رانت ,.

, جاری و ساری در بخش خصوصی همچون صندوق ذخیره فرهنگیان ، تقویت نهادهای مقررا ت گذار مستقل و حکمرانی خوب را پیشه کنند ؟ اعضای محترم صندوق ذخیره فرهنگیان مردد هستند که به سخنان حمایتی کریمی امید ببند یا نگران کلام اخر این نماینده مجلس باشند ؟ ایا اعضای محترم صندوق ذخیره فرهنگیان و خانواده‌های عزیزشان مستحق چنین بی تدبیری هستند ؟ متاسفانه این خواسته به حق فرهنگیان که موتور محرک توسعه پایدار می‌باشند در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس یازدهم که حمیدرضا حاجی بابایی هم عضو ان کمیسیون است ، هنوز به طرحی همچون تسری فوق العاده خاص کارکنان سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به کارکنان اداری قوه قضاییه تبدیل نشده است , به نظر نگارنده ، مقدمات بیانات دکتر کریمی ، کم و بیش ( چه شیرین و چه تلخ ) برای اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان قابل هضم می‌باشد .

ولی نتیجه‌گیری این مقدمات بسیار پر چالش بوده در فضای مجازی و غیر مجازی کنشی‌های را به همراه داشته است , جهت بررسی طرح کریمی و همکارانش ، گفت و گوی مجازی ذیل را دنبال می‌کنیم , همان طور که قبلا تار نمای وزین " گروه صدای معلم " اشاره کرده است ، ( اینجا ) منبع شماره 12 طبق اصل 85 قانون اساسی ، مجلس حق تصویب اساسنامه موسسات خصوصی را ندارد ولی در بند کاف تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 مجلس شورای اسلامی ، امده است : وزارت اموزش و پرورش مکلف است سه ماه پس از تصویب این قانون ، اساسنامه موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان را در راستای تقویت بنیه مالی فرهنگیان ، رفع مشکلات معیشتی انها ، نقش پذیری فرهنگیان در هیات امناء و مدیریت صندوق ، ایجاد شفافیت مالی و محاسباتی ، رفع تعارض منافع و تعیین وضعیت حقوقی ان مورد بازنگری قرار داده و به تصویب مجلس برساند .

طرحی که کریمی و همکارانش برای عمومی و غیر دولتی کردن یک موسسه کاملا خصوصی دنبال می‌کنند و بند کاف تبصره 12 قانون بودجه 1400 هر دو اقدامی غیر قانونی و دو روی یک سکه می‌باشند , رسانه‌ها ، نهادهای مدنی ، مطالبه گران ( صاحبان اصلی اموال صندوق ) پیشنهاد‌های ذیل را مطرح کرده‌اند , بررسی طرح یا لایحه با قید سه فوریت در صحن علنی مجلس برای حذف بند کاف از تبصره 12 ماده قانون بودجه 1400 مراجعه نمایندگان شایسته‌ی صاحبان اصلی صندوق به حقوق دانان و فقهای محترم شورای نگهبان برای اصلاح اقدام غیر قانونی بند کاف از تبصره 12 قانون بودجه 1400 توجه نمایندگان محترم مجلس به درخواست حدود 4000 نفر از صاحبان اصلی صندوق برای تذکر به دکتر کریمی و همکارانشان که صندوق ذخیره فرهنگیان فقط وفقط متعلق به اعضای محترم این صندوق است نه عموم مردم یا حتی عموم فرهنگیان .

قابل ذکر است که ذینفعان اصلی باید هوشیار و اگاه باشند تا هرچه زودتر مانع اقدامات غیر قانونی شوند و اجازه ندهند اموال انان عمومی شود , در تداوم مذاکره و تقویت نگاه کلان نگر با تکیه به نگاه کارشناسی ؛ ساختار صندوق اصلاح شود , اساسنامه صندوق هرچه بیشتر به نفع اعضا اصلاح شود .

سهم ارزش خالص دارایی‌های صندوق برای کلیه اعضای قدیمی و فعلی مشخص شود , اعضا ( صاحبان اصلی صندوق ) با توجه مکانیزم‌های مدرن و دموکراتیک با انتخاب هیات امنای اصلح و نظارت قانونمند و مداوم بر عملکرد انان ، سرمایه خود را مدیریت نمایند , در ایران واحدهای اجرایی مذکور ( نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی ) تا به حال نتوانسته‌اند کارکردی کاملا مطلوب و ارتقاء یافته در خصوص ارائه خدمات عمومی عهده دارشده از خود نشان دهند ، در حالی که بهره مندی از این ویژگی‌ها ، به دلیل انتقال بسیار موثرتر خواست‌ها و نیازهای حکومت شوندگان به اداره کنندگان ، موجب شده تا در کشورهای پیشرفته ، ثبات سیاسی حکومت از طریق بهادادن به چنین بوروکراسی هایی بهتر تجربه شود .

دلیل این امر نیز در وهله اول توجه ویژه ای است که این کشورها به مقوله تعیین نقش ، جایگاه و ماهیت حقوقی موسسه‌های عمومی داشته‌اند , *** قسمت چهارم : پرسش کننده : قبل از پرداختن به ادامه مبحث باقی مانده در باره نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی ، اجازه دهید به خبرهای منعکس شده در شبکه‌های اجتماعی بپردازیم , پاسخ دهنده : همواره عرض کرده‌ام که دغدغه‌های اعضای محترم صندوق ذخیره فرهنگیان اولویت اول این گفت و گو درباره این موسسه کاملا خصوصی است .

پرسش کننده : در برخی از شبکه‌های اجتماعی مباحث متعدی بیان می‌شوند که بسیاری از انان ارزش طرح و پیگیری را ندارد ولی دو موضوع مهم و قابل اشاره در لابه لای خبرهای کم ارزش و بی ارزش ، خودنمایی می‌کند , حذف ملاک قیمت‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری ( محاسبه ارزش مالکانه ) و جزییات شیوه‌ی تقسیم سود بین اعضاء , حذف 640 میلیارد تومانی از صورت‌های مالی صندوق ذخیره فرهنگیان توسط اقای نیکدل .

پاسخ دهنده : لطفا پرسش‌های خود را به صورت جداگانه مطرح کنید تا پاسخگو باشم , پرسش کننده : حذف ملاک قیمت‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری ( محاسبه ارزش مالکانه ) و جزییات شیوه‌ی تقسیم سود بین اعضاء از اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان , پاسخ دهنده : خدمت شما و کلیه خوانندگان فرهیخته عارضم : در ماده 22 اساسنامه 1392 ( با عنوان تقسیم سود ) امده بود : " سود ویژه موسسه در هر سال مالی طبق مقررات جاری و استانداردهای حسابداری پس از کسر کلیه هزینه‌ها از درامدهای موسسه تعیین می‌شود .

رقم سود پس از وضع ذخایر قانونی ، منظور نمودن اندوخته‌های لازم و تعیین میزان سود تقسیمی طبق تصویب هیات امناء به حساب دارندگان واحد‌های سرمایه‌گذاری تخصیص داده خواهد شد , در تخصیص واحدهای سرمایه‌گذاری جدید به اعضای موسسه ، ملاک قیمت‌گذاری واحد‌ها و جزییات شیوه‌ی تقسیم سود در ایین نامه موضوع ماده 7 این اساسنامه مصوب هیات امنا خواهد امد , توضیح انکه در ماده 7 همین اساسنامه ( با عنوان واحدهای سرمایه‌گذاری ) امده بود : از محل واریزی بند‌های 6-1 و 6-2 ماده 6 ، واحدهای سرمایه‌گذاری به اعضا تخصیص می‌یابد .

نحوه تخصیص واحد‌های سرمایه‌گذاری به اعضای موسسه و توزیع سود طبق ایین نامه ای انجام می‌شود که با پیشنهاد هیات مدیره به تصویب هیات امنا خواهد رسید , متاسفانه در اساسنامه 1396 متن ماده 22 اساسنامه 1392 به شرح فوق حذف می‌شود ولی باقیماندن مفاد ماده 7 از اساسنامه 1392 در اساسنامه 1396 ( با عنوان واحد‌های سرمایه‌گذاری ) جای شکر‌گذاری داشت زیرا کور سوی امیدی برای ( محاسبه ارزش مالکانه ) باقی گذاشته بود , قابل ذکر است : حذف متن ماده 22 اساسنامه 1392 نگرانی اعضای محترم صندوق ذخیره فرهنگیان را فراهم اورد ولی برخی از کارشناسان معتقد بودند که با تکیه به مواد دیگر اساسنامه 1396 می‌شد کور سوی امید‌ی به اجرای مفاد ماده‌ی 22 حذف شده از اساسنامه 1392 داشت .

شوربختانه در سال 1397 سال متن مواد 7 و 8 از اساسنامه 1396 به شرح ذیل ، هم حذف شد و تیر خلاص بر پیکر این موضوع مهم ( محاسبه ارزش مالکانه ) شلیک شد , در ماده 7 اساسنامه 1396( واحدهای سرمایه‌گذاری ) امده بود : از محل واریزی بند‌های 6-1 و 6-2 ماده 6 ، واحدهای سرمایه‌گذاری به اعضاء تخصیص می‌یابد , نحوه تخصیص واحدهای سرمایه‌گذاری به اعضای موسسه و توزیع سود طبق ایین نامه ای انجام می‌شود که با پیشنهاد هیات مدیره به تصویب هیات امناء خواهد رسید .

در ماده 8 اساسنامه 1396 ( با عنوان ارزش‌گذاری ، صدور و ابطال واحد‌های سرمایه‌گذاری و نحوه باز خرید انها ) امده بود : ارزش‌گذاری ، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری بر طبق ایین نامه مصوب هیات امناء توسط موسسه محاسبه و در فواصل زمانی یک ساله اعلام می‌شود , این قیمت ملاک تسویه حساب با اعضایی خواهد بود که موسسه را به هر دلیل ترک می‌کنند , واحد‌های سرمایه‌گذاری قابل نقل و انتقال به غیر نبوده و صرفا قابل باز خرید توسط موسسه می‌باشد .

شرایط و جزییات این امر در ایین نامه مصوب هیات امناء تعیین خواهد شد , بدین ترتیب کور سوی امیدی ( محاسبه ارزش مالکانه ) که در اساسنامه 1396 نسبت به اساسنامه 1392 بود هم ، حذف شد , رسانه‌ها ، تشکل‌های مدنی ، مطالبه گران ، اعضای محترم صندوق ذخیره فرهنگیان و .

,, به حق به کلیه تصمیم سازان و تصمیم گیران حذف مواد فوق الذکر از اساسنامه 1397 انتقاد شدیدی داشتند .

پرسش کننده : به تازگی محمدتقی سبزواری عضو منتخب صندوق ذخیره فرهنگیان از استان فارس و نماینده سازمان معلمان ایران در صندوق ذخیره فرهنگیان در گفت و گو با سخن معلم مطالبی در مورد حذف ارزش مالکانه از اساسنامه 1397 مطرح کرده است , در این باره توضیح دهید , پاسخ دهنده ( 15 ) : اقای سبزواری یکی از کنشگران با تجربه و پر تلاش در صندوق ذخیره فرهنگیان است .

اگر اجازه می‌دهید متن بخشی از این گفت و گو را که مربوط به این مهم است در اینجا نقل کنم : پرسش کننده : پس من دو پرسش خبرنگار سخن معلم از سبزواری را عینا مطرح می‌کنم , پاسخ دهنده : من هم عینا همان پاسخ کنشگر پیشکسوت عرصه صندوق ذخیره فرهنگیان را بیان می‌کنم , پرسش کننده سخن معلم : یکی از مهم‌ترین خواسته‌های اعضای صندوق ، افزایش تعداد اعضای فرهنگی در ترکیب هیات امنا و محاسبه ارزش افزوده است .

در این زمینه باید چه اقدامی صورت گیرد ؟ پاسخ دهنده به نقل از سخن معلم ( 15 ) : افزایش تعداد نماینده معلمان در هیئت امنا و تعیین ارزش مالکانه از دیر باز جزو خواسته‌های اعضای صندوق بوده است , بدون گنجاندن این موارد در اساسنامه ، این خواسته‌ها شدنی نیست , پس تغییر اساسنامه باید صورت می‌پذیرفت .

پرسیده می‌شود که چرا در ماه‌های اخر عمر دولت این کار صورت می‌پذیرد ؟ جواب بسیار ساده است , به نظر من هیچ ارتباطی به این دولت و ان دولت ندارد , صندوق برای اجرای اساسنامه می‌باید توانایی انجام این کار ( ارزش مالکانه و افزایش نماینده معلمان ، مهمترین بخش ان است ) را داشته باشد .

مسیر انجام تعیین ارزش مالکانه ، پروژه‌ی پیچیده ای است که سال گذشته معاونین صندوق با وجود ورود به این پروژه ، قول اجرا و اتمام ان را نمی‌دادند , پرسش کننده سخن معلم : چرا تاکنون این تغییر انجام نشده بود ؟ پاسخ دهنده به نقل از سخن معلم ( 15 ) : اگر این اساسنامه یک سال پیش نوشته و تصویب می‌شد ، هر کس می‌توانست مدعی اجرای ان باشد و صندوق قطعا در محاکم ، محکوم می‌شد , احتمالا یکی از دلایل تغییر اساسنامه و حذف ماده تعیین ارزش مالکانه در سال 1397، ناتوانی صندوق در اجرای این تعهد بوده است و اگر در 20 سال گذشته ، هر کس از صندوق شکایت می‌کرد ، حاکم این ادعا بر اساس اساسنامه می‌بود .

قابل ذکر است در سایه تعامل سازنده‌ی اعضای محترم صندوق ذخیره فرهنگیان در قالب مطالبه گران ، نهادهای مدنی ، رسانه‌ها و ,,.

با مسئولین صندوق برای تخصیص خالص ارزش روز دارایی‌های موسسه در هنگام خروج اعضای از صندوق تلاش نمودند و روزنه‌های امیدی برای رفع این خطا نمایان شده است , امید است در اساسنامه اصلاح شده به این حق قانونی اعضا به وضوح و با قاطعیت حقوقی اشاره شود تا دل نگرانی صاحبان اصلی صندوق بر طرف شود , به قرار اطلاع ، " اختصاص ارزش افزوده به اعضا محترم صندوق ذخیره فرهنگیان چند سال است که در هیات امنا به تصویب رسیده است .

مشکل تاخیر در اجرای ان ، پیچیدگی محاسبه و تعیین رقم درست ان ارزش افزوده می‌باشد ، در یکی دو سال اخیر مدیران صندوق تلاش وسیعی برای بورسی نمودن شرکت‌های زیر مجموعه صندوق که در چند هلدینگ سازماندهی شده‌اند انجام داده‌اند که درحال نتیجه دادن است , در این روش کشف قیمت کنونی ارزش خالص دارایی‌ها شفاف تر و کم حاشیه تر می‌باشد ," با ورود هلدینگ‌های زیر مجموعه‌های صندوق به بورس این ارزو به واقعیت نزدیک تر می‌شود ، از اعضاء درخواست شده تا کد بورسی خود را در سامانه صندوق ذخیره فرهنگیان ثبت کنند .

پرسش کننده : یعنی اعضاء ارزش خالص دارایی‌های خود را دریافت نموده‌اند ؟ پاسخ دهنده : خیر , من عرض کردم : با ورود هلدینگ‌های زیر مجموعه‌های صندوق به بورس این ارزو به واقعیت نزدیک تر می‌شود ، شور بختانه هنوز هیچ مستندی مبتنی بر اختصاص یافتن ارزش خالص دارایی‌ها ( محاسبه ارزش مالکانه ) نیافته‌ام , این مهم در کنار خصوصی باقی ماندن صندوق ، رفع تبعیض‌های مضاعف نسبت به اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان ، ایجاد تسهیلات و معافیت‌ها ی قانونی و .

,, در صدر مطالبات اعضا قرار دارد .

پرسش کننده : حذف 640 میلیارد تومانی از صورت‌های مالی صندوق ذخیره فرهنگیان توسط اقای نیکدل خیانت به اعضاء می‌باشد , پذیرش شکایت نیکدل ، توسط دیوان عدالت اداری یک سند محکم برای خصوصی بودن این صندوق از منظر قوه قضاییه می‌باشد , پاسخ دهنده : اولا من مدافع هیچ مسئولی نبوده و نیستم .

نا گفته نماند همان طور که با هیچ مسئولی پیمان اخوت ندارم , با هیچ مسئولی هم پدر گشتگی ندارم , اگر نقدی ( چه مثبت و چه منفی ) بر شخصی یا متنی یک کنشی داشته باشم ، بر اساس فکر و اندیشه است و امیدوارم از راه صواب خارج نشوم .

پرسش کننده : مجبورم حرف شما را قطع کنم , شما در باره تبدیل مفاد تبصره 63 قاتون برنامه دوم توسعه به قانون دائمی بسیار مطلب نوشته‌اید ولی برای محکوم کردن نیکدل که 640 میلیاد تومان سرمایه صندوق در اثر سوء مدیریت ایشان از صندوق ذخیره فرهنگیان به فنا رفته است ! طفره می‌روید , پاسخ دهنده : شما اجازه ندادید توصیحات من کامل شود .

پرسش کننده : حالا اجازه دارید توضیح دهید به شرطی که به اصل موضوع بپردازید , پاسخ دهنده : خوانندگان فرهیخته‌ی تارنمای وزین " گروه صدای معلم " ان قدر اگاه هستند که به من اجازه نمی‌دهند از راه صواب خارج شوم , اما پاسخ به پرسش شما .

با توجه به اینکه توانایی و اگاهی بسیار اندکی دارم در حد بضاعت بسیار اندکم به پرسش شما پاسخ می‌دهم , در بسیاری از اقتصادهای در حال گذار و نوظهور ، فرهنگ بخش دولتی هنوز مبتنی بر محرمانه بودن تصمیم‌گیری است , ارای پارلمان غالبا به اطلاع عموم نمی‌رسد ، دسترسی عامه مردم به اطلاعات دولتی تضمین شده نیست و از اطلاع‌رسانی در مورد تصمیمات قضایی نیز پرهیز می‌شود .

پرسش کننده : ظاهرا شما از نیکدل حمایت می‌کنید ؟ پاسخ دهنده : خیر , من حامی هیچ مسئولی نمی‌باشم ! همچنان که با هیچ مسئولی پدر کشتگی ندارم , به عقیده من ، 640 میلیارد تومان یا حتی اگر یک ریال هم توسط نیکدل یا هر کس دیگری به فنا رفته باشد بر حقیر واجب است بر سر نیکدل و نیکدل‌ها فریاد بکشم .

اتفاقا همان طور که شما هم اشاره فرموده‌اید ، من در این مورد مطالعه و پژوهش بسیار بسیار مختصری دارم که علاقه مندم با جزییات بیشتر به ان بپردازم , پرسش کننده : هنوز نگفتید که نیکدل محکوم است ! پاسخ دهنده : مگر من قاضی در محکمه هستم که کسی را محکوم یا تبرئه کنم ؟ من در رسانه به عنوان رکن چهارم دموکراسی ( اگر جرات داشته باشم ! ) وظیفه دارم عملکرد‌ها ، نگارش‌ها ، کنش‌ها و ,.

, را نقد کنم زیرا دانستن حق مردم است , پرسش کننده : پس منتظر نقد شما برای 640 میلیارد تومانی که با سوء مدیریت مهدی نیکدل ، از صندوق ذخیره به فنا رفت ! هستیم .

پاسخ دهنده : نیکدل ، هم در مقابل قانون ، هم در مقابل وجدان اگاه اعضای محترم صندوق ذخیره فرهنگیان ، هم در پیشگاه الهی برای به فنا رفتن 640 میلیارد تومان از صندوق ذخیره فرهنگیان باید پاسخگو باشد , امیدوارم هرچه زودتر مهدی نیکدل و شرکایش در دادگاه ( هیات منصفه ) محاکمه شوند , پرسش کننده : مگر هیات مدیره یا هیات امنا در این اختلاس و دزدی ، شریک مهدی نیکدل بوده‌اند ؟ پاسخ دهنده : چرا تهمت می‌زنید ؟ پرسش کننده : مگر شما نگفتید که امیدوارید هرچه زودتر مهدی نیکدل و شرکایش در دادگاه محاکمه شوند ؟ پاسخ دهنده : عرض کردم : امیدوارم هرچه زودتر مهدی نیکدل و شرکایش در دادگاه ( هیات منصفه ) محاکمه شوند .

پرسش کننده : پس چرا می‌گویید تهمت نزنید ؟! پاسخ دهنده : چون دادگاه مورد نظر من ، دادگاه هیئت منصفه است , پرسش کننده : مگر برای دزدی و اختلاس هم ، ممکن است دادگاه با هیئت منصفه تشکیل شود ؟ پاسخ دهنده : منظور من از هیات منصفه ، وجدان اگاه و بیدار شهروندان ، به ویژه اعضای محترم صندوق ذخیره فرهنگیان است , پرسش کننده : لطفا بیشتر توضیح دهید .

پاسخ دهنده : اولا ( بر اساس اطلاعات دریافتی ) درباره 640 میلیارد تومان می‌توان گفت ، هیچ دزدی و اختلاسی صورت نگرفته است , ثانیا هیچ خلاف قانونی هم رخ نداده است الا برای متهم ردیف اول ( مهدی نیکدل که 640 میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان را از صورت‌های مالی صندوق حذف کرده است ,) البته و صد البته شایسته است تا کارشناسان خبره درباره شرایط تبدیل مطالبات مشکوک الوصول به مطالبات لاوصول و چگونگی حذف ان از صورت‌های مالی اظهار نظر کنند .

پرسش کننده : چون بحث بدهی‌های دولت است ! پس شریک جرم مهدی نیکدل ، دولت است ؟ پاسخ دهنده ( 16 ) : کارشناسان و حقوق دانان می‌گویند : ,,.

با گویش ومفهوم کاربردی دیگر می‌توان نتیجه‌گیری کرد که مفهوم جرم بسیاری کارهای روزانه ما بدون انکه بدانیم جرم است و یا برعکس فکر می‌کنیم عمل انجام شده توسط ما یا دیگری جرم است اما قانونگذار ان را جرم نمی‌داند , پرسش کننده : پس در این گفت و گو با مفهوم عامیانه جرم ، نه با مفهوم حقوقی ان موضوع را دنبال می‌کنیم , پاسخ دهنده : اولا همان طور که قبلا اشاراه شد ، هیچ جرمی اتفاق نیفتاده است .

شرکای مهدی نیکدل در به فنا رفتن 640 میلیارد و ظلم مضاعف به اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان نسبت به دیگر کارکنان دولت عبارتند از : وزیر وقت اموزش و پرورش دولت معجزه هزاره سوم در زمان تدوین لایحه برنامه پنجم توسعه ، نماینده سازمان برنامه بودجه معترض به رای دادگاه اولیه دیوان عدالت اداری ، دادگاه تجدید نظر دیوان عدالت اداری ، مطالبه گران ، تشکل‌های مدنی ، رسانه‌ها ، خیل عظیم و گروه اندکی از اعضای محترم صندوق ذخیره فرهنگیان , قابل ذکر است : مبلغی که قرار بود توسط فقط و فقط شرکای مهدی نیکدل به فنا برود ( ظلم مضاعف به اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان نسبت به دیگر کارکنان دولت ) بیش از 640 میلیارد تومان بوده است , قانون برنامه پنجم توسعه ( 1390 الی 1394 ) طولانی تر و شش ساله شد .

مهدی نیکدل توانست طلب اعضاء صندوق را از دولت طی سه سال اول این دوره را دریافت کند ( علیرغم ان که مفاد تبصره 63 قانون برنامه دوم توسعه در متن قانون برنامه پنجم توسعه درج نشده بود ) و با طرح شکایت به دیوان عدالت اداری اقدامی سترگ انجام داد , ( هرچند رای دادگاه تجدید نظر به نفع اعضای محترم صندوق ذخیره فرهنگیان نبود ، پذیرش شکایت نیکدل ، توسط دیوان عدالت اداری یک سند محکم برای خصوصی بودن این صندوق از منظر قوه قضاییه می‌باشد ) , اگر این روند به فنا رفتن 640 میلیاردها تومان و ظلم مضاعف به اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان نسبت به دیگر کارکنان دولت ، ادامه پیدا کند ، کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس یازدهم ، مطالبه گران ، تشکل‌های مدنی ، رسانه‌ها و بخش عظیمی و گروهی خاص از اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان دیگر شرکای مهدی نیکدل در به فنا رفتن 640 میلیارد تومان‌ها خواهند بود ! پرسش کننده : دلیل شما برای اتهام ( در مفهوم عامیانه نه مفهوم حقوقی ) به این ارکان و شخصیت‌ها چیست ؟ پاسخ دهنده : به باور من : اولین شریک مهدی نیکدل در به فنا رفتن 640 میلیارد تومان و ظلم مضاعف به اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان نسبت به دیگر کارکنان دولت ، همکاران علیرضا علی احمدی جشفقانی وزیر کابینه اول دولت معجزه هزاره سوم است که در زمان تدوین لایحه قانون پنجم توسعه ، فراموش کردند تا مفاد تبصره 63 قانون برنامه دوم توسعه را در این لایحه ( همچون قانون‌های برنامه سوم ، چهارم وششم ) منظور نمایند .

دومین شریک مهدی نیکدل در به فنا رفتن 640 میلیارد تومان و ظلم مضاعف به اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان نسبت به دیگر کارکنان دولت ، نماینده محترم سازمان برنامه و بودجه ( همکار محترم جناب اقای محمد باقر نوبخت ) می‌باشد که به رای اول دادگاه دیوان عدالت اداری ( شکایت مهدی نیکدل از دولت برای عدم پرداخت مفاد تبصره 63 در زمان اجرای قانون برنامه پنجم توسعه ) اعتراض کرد و استدلال نمود که مجوز اولیه سهم دولت تابع قوانین برنامه ای است , سومین شریک مهدی نیکدل در به فنا رفتن 640 میلیارد تومان و ظلم مضاعف به اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان نسبت به دیگر کارکنان دولت ، دادگاه تجدید نظر دیوان عدالت اداری است که استدلال نماینده سازمان برنامه و بودجه را مبنی بر « مجوز اولیه سهم دولت تابع قوانین برنامه ای است » را پذیرفت , اگر روند به فنا دادن 640 میلیارد تومان‌ها و ظلم مضاعف به اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان نسبت به دیگر کارکنان دولت ادامه پیدا کند .

,, چهارمین شریک مهدی نیکدل ، کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس انقلابی است .

قابل ذکر است : پس از انشاء رای داداگاه تجدید نظر دیوان عدالت اداری به نفع دولت ( به فنا رفتن 640 میلیارد تومان و ظلم مضاعف به اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان نسبت به دیگر کارکنان دولت ) 28 نماینده محترم و دلسوز فرهنگیان در مجلس انقلابی از اواسط بهار 1399 طرحی را برای تبدیل مفاد تبصره 63 قانون برنامه دوم توسعه به قانونی دائمی به هیات رییسه محترم مجلس تقدیم نمودند که این طرح توسط هیات رییسه به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس یازدهم ارجاع شده است , پنجمین شریک مهدی نیکدل در به فنا دادن 640 میلیارد تومان‌ها و ظلم مضاعف به اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان نسبت به دیگر کارکنان دولت ، مطالبه گران ، نهاد‌های مدنی ، رسانه‌ها هستند که به وظایف خود ، به درستی عمل نکردند و اعضای محترم صندوق را به ظلم مضاعف ( نسبت به دیگر کارکنان دولت ) اگاه نکردند , اخرین و مهمترین شریک مهدی نیکدل در به فنا دادن 640 میلیارد تومان‌ها و .

,, ، خیل عظیمی از اعضای محترم صندوق ذخیره فرهنگیان هستند که حتی برای ثبت کد بورسی در سامانه صندوق تعلل می‌کنند یا ان دسته قلیلی از اعضای محترم صندوق هستند که تجمع در مقابل مراکز دولتی و .

,, را تنها راه مطالبه‌گری می‌دانند .

این هر دو گروه اعضای محترم صندوق مطالبه گران ، تشکل‌های مدنی و اصحاب رسانه‌ها که با نگاه کارشناسی تعامل با مسئولین را برای اصلاح امور ( اصلاح اساسنامه ، اصلاح و تدوین ایین نامه‌ها ، اصلاح ساختار صندوق و ,,.

) پیشه کرده‌اند را با نگاه تردید امیز یا گاهی تحقیر امیز ، نظاره می‌کنند , پرسش کننده : پس واقعیت حذف 640 میلیارد تومان از صورت‌های مالی صندوق ذخیره فرهنگیان و ظلم مضاعف به اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان نسبت به دیگر کارکنان دولت ، مربوط به عدم درج مفاد تبصره 63 قانون برنامه پنجم توسعه می‌باشد که امید است مسئولین و اعضای محترم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس انقلابی از جمله حمیدرضا حاجی بابایی به وظایف خود عمل کنند و به این ظلم مضاعف به اعضای محترم صندوق ذخیره فرهنگیان نسبت به دیگر کارکنان دولت پایان دهند و مفاد تبصره 63 قانون برنامه دوم توسعه به قانون دائمی تبدیل کنند تا دیگر شاهد فنا رفتن 640 میلیارد تومان از سرمایه اعضای محترم صندوق ذخیره فرهنگیان نباشیم , پاسخ دهنده : نتیجه‌گیری شما تقریبا صحیح می‌باشد .

پرسش کننده : در قسمت اول این گفت و گو از حکمرانی خوب و در قسمت دوم از نهادهای عمومی در جهان گفت و گو کردیم , در قسمت سوم اشاره ای مختصر و ناتمام به مبحث کلی نهادهای عمومی غیر دولتی در ایران داشتیم , اگر اجازه دهید بحث نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی در ایران را ادامه دهیم .

پاسخ دهنده : اختیار با شما است , گفت و گو ادامه دارد منابع : مجموعه گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس پیرامون شفافیت و مبارزه با فساد مجموعه گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس پیرامون شفافیت و مبارزه با فساد | اندیشکده « شفافیت برای ایران » (tp4,ir) 2.

حکمرانی و مبارزه با فساد : طرح پژوهشی حکمرانی خوب (1) مرکز پژوهشها - حکمرانی و مبارزه با فساد : طرح پژوهشی حکمرانی خوب (1) (majlis,ir) 3, پژوهشی در فرهنگ اقتصادی پالگریو دکتر سید حسین میرجلیلی ( دانشیار پژوهشکده اقتصاد ) palgiriofinal (ihcs.

ac,ir) 4, خبر‌گزاری مهر ، 21 اردیبهشت 1400 مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان منسوب به « نبوی » و « جهانگیری » هس 7.

تند - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | mehr news agency خانه ملت ، خبر‌گزاری مجلس شورای اسلامی ( صندوق ذخیره فرهنگیان متعلق به همه فرهنگیان است / دولت باید بدهی خود به صندوق ذخیره را هرچه سریع تر پرداخت کند , ) صندوق ذخیره فرهنگیان متعلق به همه فرهنگیان است / دولت باید بدهی خود به صندوق ذخیره را هرچه سریع تر پرداخت کند :: خبرگزاری خانه ملت (icana,ir) 6.

صدای معلم ، در نشست کنش گران و مطالبه گران صندوق ذخیره فرهنگیان و رییس کمیسیون اموزش ، تحقیقات و فن اوری مجلس مطرح گردید : رییس کمیسیون اموزش ، تحقیقات و فن اوری مجلس : موافق خصوصی بودن صندوق ذخیره فرهنگیان هستم , از دولتی بودن خیری ندیدیم ! صدای معلم | رییس کمیسیون اموزش ، تحقیقات و فن اوری مجلس : موافق خصوصی بودن صندوق ذخیره فرهنگیان هستم , از دولتی بودن خیری ندیدیم ! (sedayemoallem.

ir) مرکز پژوش‌های مجلس شورای اسلامی ، قانون ههرست نهاد‌ها و موسسات عمومی غیر دولتی مرکز پژوهشها - قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی (majlis,ir مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ، قانون محاسبات عمومی کشور مرکز پژوهشها - قانون محاسبات عمومی کشور (majlis,ir) 9.

دکتر ابراهیم عماد ، سایت حقوق اساسی و تبادل نظر‌های حقوقی دکتر عرفان شمس : اسیب شناسی نهاد‌های مقررات گذار ( تنظیم گر ) در ایران [ دکتر ابراهیم عماد : سایت حقوق اساسی و تبادل نظرهای حقوقی اساسی با دکتر عرفان شمس ] (ebrahimemad,net) 10, شناسنامه قانون طرح تسری فوق العاده خاص کارکنان سازمان زندان‌ها به کارکنان اداری قوه قضاییه 11.

سازمان‌های بین‌المللی غیر دولتی و نقش انها در حقوق بین‌الملل http://eshteghagh,blogfa,com/post/14 تار نمای وزین " گروه صدای معلم " : رییس کمیسیون اموزش ، تحقیقات و فن اوری مجلس در نشست با تشکل‌ها ، رسانه‌ها و مطالبه گران صندوق ذخیره فرهنگیان گفته است : موافق خصوصی بودن صندوق ذخیره فرهنگیان هستم .

از دولتی بودن خیری ندیدیم ! 13 , رییس کمیسیون اموزش ، تحقیقات و فن اوری مجلس : موافق خصوصی بودن ذخیره فرهنگیان هستم , از دولتی بودن خیری ندیدیم ! 14.

ماهیت پژ وهی و جایگاه نهادهای عمومی غیردولتی ؛ چالش‌ها و بایسته‌ها * ایت مولایی * و فرشید بنده علی ** نوع مقاله : علمی پژوهشی تاریخ دریافت : 13/11/1397 تاریخ پذیرش : 12/7/1398 شماره صفحه : 294- https://nashr,majles,ir/article_369_bb2a814198a2b98fb36eb9d3d9fb8d00.

pdf 15, سخن معلم ارگان رسمی " سازمان معلمان ایران " برای پیگیری مطالبات مان از صندوق ذخیره نه خسته می‌شویم و نه نا امید ( محمدتقی سبزواری عضو منتخب صندوق ذخیره فرهنگیان از استان فارس و نماینده سازمان معلمان ایران در صندوق ذخیره فرهنگیان در گفت و گو با سخن معلم ) , http://www.

iranto,ir/16227-2/ 16, مفهوم جرم چیست و چگونه می‌توان معنی واقعی جرم را دانست .

به ادرس اینترتنی ذیل : https://www,yasa,co/blog/familiarity-with-the-concept-of-crime/.
ساری ایران استان فارس صندوق ذخیره فرهنگیان مجلس یازدهم اموزش و پرورش مجلس مرکز پژوهش های مجلس قوه قانونگذاری صندوق ذخیره فرهنگیان نیک کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس یازدهم سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور قوه قضاییه گروه صدای معلم وزارت اموزش و پرورش موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان صندوق اصلاح بورس دیوان عدالت اداری کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس انقلابی مجلس انقلابی هیات رییسه محترم مجلس اندیشکده شفافیت خبرگزاری مهر اخبار ایران خانه ملت مجلس شورای اسلامی صندوق ذخیره فرهنگیان خبرگزاری خانه ملت مرکز پژوش های مجلس شورای اسلامی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی سازمان زندان سازمان معلمان ایران دکتر کریمی کریمی کریمی امید ببند حمیدرضا حاجی بابایی همکارانش محمدتقی سبزواری اقای سبزواری اقای نیکدل نیکدل مهدی نیکدل شرکایش علیرضا علی احمدی جناب اقای محمد باقر نوبخت دکتر سید حسین میرجلیلی نبوی جهانگیری دکتر ابراهیم عماد دکتر عرفان شمس ایت مولایی فرشید بنده علی عضو منتخب صندوق ذخیره فرهنگیان نماینده سازمان معلمان ایران وزیر وقت اموزش و پرورش دولت نماینده سازمان برنامه بودجه وزیر کابینه اول دولت نماینده محترم سازمان برنامه و بودجه نماینده سازمان برنامه و بودجه رییس کمیسیون اموزش ، تحقیقات و فن اوری مجلس