روزشمار دفاع مقدس (14 مهر )

۱۴۰۰/۰۷/۱۴ ۰۱:۳۳:۴۶

14 مهر 1400 هجری شمسی برابر با 29 صفر 1443 هجری قمری و 6 اکتبر 2021 میلادیرویداد‌های مهم این روز در تقویم شمسی (14 مهر ) • برگزاری اولین جلسه مجلس شورای ملی پس از پیروزی نهضت مشروطه (1285 ه , ش ) • ولادت شهید کامران گنجی ( استان کرمان ، شهرستان کرمان ) (1339 ه , ش ) • ولادت شهید علی علیپور صفری ( استان گیلان ، شهرستان لنگرود ) (1340 ه .

ش ) • ولادت شهید حسین یونسی بیدگلی ( استان اصفهان ، شهرستان بیدگل ) (1341 ه , ش ) • ولادت شهید فریبرز قنبریان ( استان خوزستان ، شهرستان مسجدسلیمان ) (1342 ه , ش ) • ولادت شهید محمدصادق مداح زاده ( استان یزد ، شهرستان یزد ) (1345 ه .

ش ) • شهادت شهید رسول لطف الله خواجویی ( استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ) (1358 ه , ش ) • تاسیس ستاد پشتیبانی و امداد جنگ به فرمان حضرت امام خمینی (ره) (1359 ه , ش ) • شهادت شهید محمدنبی بیرانوند ( استان لرستان ، شهرستان بروجرد ، روستای خایان ) (1359 ه .

ش ) • شهادت شهید طهماسب عبدلی ( استان لرستان ، شهرستان کوهدشت ، روستای قرعلیوند ) (1359 ه , ش ) • شهادت شهید محمود خادمی ( استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ) (1359 ه , ش ) • شهادت خلبان شهید علیرضا دریانیان ( استان اذربایجان شرقی ، شهرستان مراغه ) (1359 ه .

ش ) • شهادت خلبان شهید غلامرضا خسروپور ( استان خراسان رضوی ، شهرستان سبزوار ) (1359 ه , ش ) • شهادت شهید حسینعلی شجاعی ( استان خوزستان ، شهرستان بهبهان ) (1359 ه , ش ) • شهادت شهیده اکرم سعادت خواه ( استان خوزستان ، شهرستان اهواز ) (1359 ه .

ش ) • شهادت شهید جبار حمادی ( استان خوزستان ، شهرستان اهواز ) (1359 ه , ش ) • شهادت شهید قاسم ابراهیمی ( استان خوزستان ، شهرستان اهواز ) (1359 ه , ش ) • شهادت خلبان شهید شیرعلی ازادیان هارمی ( استان فارس ، شهرستان فسا ، روستای هارم ) (1360 ه .

ش ) • شهادت خلبان شهید اصغر هاشمیان ( استان اصفهان ، روستای کربکند ) (1360 ه , ش ) • شهادت شهید قاسم نقدی ( استان قزوین ، شهرستان قزوین ) (1360 ه , ش ) • شهادت شهید علیرضا هنری ( استان خوزستان ، شهرستان مسجدسلیمان ) (1360 ه .

ش ) • شهادت شهید سیروس اسماعیل زاده ( استان مازندران ، شهرستان میاندورود ) (1361 ه , ش ) • شهادت شهید سیداحمد مشکواتی تروجنی ( استان مازندران ، شهرستان بهشهر ) (1361 ه , ش ) • شهادت شهید حمیدرضا کاظمی مقدم ( استان تهران ، شهرستان تهران ) (1361 ه .

ش ) • شهادت شهید محمدرضا روح‌پرور ( استان یزد ، شهرستان یزد ) (1361 ه , ش ) • شهادت شهید صفرعلی داودی ( استان همدان ، شهرستان ملایر ) (1361 ه , ش ) • شهادت شهید میرمصیب هاشمی ( استان اذربایجان غربی ، شهرستان ارومیه ) (1362 ه .

ش ) • شهادت شهید معرفت طهماسبی زیری ( استان اذربایجان شرقی ، شهرستان سراب ) (1363 ه , ش ) • شهادت شهید غلامحسین بختیاری ( استان لرستان ، شهرستان بروجرد ) (1363 ه , ش ) • شهادت شهید غلامرضا مصاحب ( استان خوزستان ، شهرستان اهواز ) (1365 ه .

ش ) • شهادت شهید علی محمد حیدری ( استان خوزستان ، شهرستان اهواز ) (1365 ه , ش ) • شهادت شهید ملک محمد پریشانی ( استان خوزستان ، شهرستان اهواز ) (1365 ه , ش ) • شهادت شهید نعیم مدولی ( استان خوزستان ، شهرستان اهواز ) (1365 ه .

ش ) • شهادت شهید سید رحیم باب المراد ( استان خوزستان ، شهرستان اهواز ) (1365 ه , ش ) • شهادت شهید فاصل شریفات زاده ( استان خوزستان ، شهرستان اهواز ) (1365 ه , ش ) • شهادت شهید محمدابراهیم حسینخانی ( استان همدان ، شهرستان همدان ) (1366 ه .

ش ) • شهادت شهید محمد همتی ( استان تهران ، شهرستان دماوند ) (1366 ه , ش ) • شهادت شهید غلامحسین رضوان قوچان عتیق ( استان خراسان رضوی ، شهرستان قوچان ) (1366 ه , ش ) • شهادت شهید عباس اصغری ورزنه ( استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ) (1366 ه .

ش ) • شهادت شهید کریم منصوری ( استان خوزستان ، شهرستان اهواز ) (1366 ه , ش ) • شهادت جانباز شهید سیف الله کریم پور ( استان لرستان ، شهرستان دورود ) (1399 ه , ش ) • شهادت جانباز شهید محمدجواد عشوری ( استان گیلان ، شهرستان لنگرود ) (1399 ه .

ش ) • شهادت جانباز شهید جواد صادقی (1399 ه , ش ).
استان کرمان شهرستان کرمان استان گیلان شهرستان لنگرود استان اصفهان شهرستان بیدگل استان خوزستان شهرستان مسجدسلیمان استان یزد شهرستان یزد شهرستان اصفهان استان لرستان شهرستان بروجرد روستای خایان شهرستان کوهدشت روستای قرعلیوند شهرستان مراغه شهرستان سبزوار شهرستان بهبهان شهرستان اهواز استان فارس شهرستان فسا استان قزوین شهرستان قزوین شهرستان میاندورود استان مازندران شهرستان بهشهر استان تهران شهرستان تهران استان همدان شهرستان ملایر استان اذربایجان غربی شهرستان ارومیه استان اذربایجان شرقی شهرستان سراب شهرستان همدان شهرستان دماوند شهرستان قوچان شهرستان دورود مجلس شورای ملی شهید علی علیپور صفری شهید حسین یونسی شهید فریبرز قنبریان شهید رسول لطف الله خواجویی حضرت امام خمینی ره شهید محمدنبی بیرانوند شهید طهماسب عبدلی شهید محمود خادمی شهید حسینعلی شجاعی شهید جبار حمادی شهید قاسم ابراهیمی شهید قاسم نقدی شهید علیرضا شهید سیداحمد شهید حمیدرضا کاظمی مقدم شهید محمدرضا روح پرور شهید صفرعلی داودی شهید میرمصیب هاشمی شهید معرفت طهماسبی شهید غلامحسین بختیاری شهید غلامرضا مصاحب شهید علی محمد حیدری شهید محمدابراهیم حسینخانی شهید محمد همتی شهید غلامحسین رضوان قوچان شهید کریم منصوری شهید محمدجواد عشوری دفاع مقدس پیروزی نهضت مشروطه 1285 شهادت خلبان شهید شیرعلی ازادیان شهادت شهید ملک محمد پریشانی استان خوزستان شهادت شهید سید رحیم باب المراد استان خوزستان