صفحه نخست روزنامه‌های دوشنبه اول اذر

۱۴۰۰/۰۹/۰۳ ۰۱:۲۹:۱۲

بدهی 535 هزار میلیارد تومانی اوراق روحانی فروخت رییسی باید بپردازد / در اندرونی صهیونیست‌ها / الودگی هوا را گردن نمی‌گیرند ، برخی از عناوین روزنامه‌های امروز است .بدهی 535 هزار میلیارد تومانی اوراق روحانی فروخت رییسی باید بپردازد / در اندرونی صهیونیست‌ها / الودگی هوا را گردن نمی‌گیرند ، برخی از عناوین روزنامه‌های امروز است ,.