پس گرفتن امضا از طرح سوال از رییس جمهور محدود شد

۱۴۰۰/۰۷/۱۲ ۰۸:۱۴:۰۸


دنیای اقتصاد - نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته شیوه سوال از رییس جمهور را تغییر دادند و تصویب کردند : « کاهش یا افزایش امضاهای طرح سوال از رییس جمهور ، پس از ارسال سوال یا سوالات برای دولت ، امکان ندارد ,» نمایندگان مجلس پس از چندین جلسه رفت و برگشت طرح اصلاح مواد 196 و 197 ایین نامه داخلی کشور ، بالاخره روز گذشته موفق شدند که ماده 196 را با تغییرات جدید تصویب کنند , دو فوریت این طرح برای اولین بار ، هفته گذشته از سوی علی مطهری نماینده تهران ، در مجلس مطرح شد و با رای بالایی تصویب شد .

پس از ان در جلسه دیگری کلیات طرح به رای نمایندگان گذاشته شد که در کمال ناباوری ، رای نیاورد ؛ سپس 50 تن از نمایندگان چاره ای اندیشیدند و در نامه ای درخواست بازگشت مجدد طرح را کردند , در پی این رخداد ، در جلسه علنی دیگری در این هفته ، دوباره فوریت طرح مطرح شد و رای اورد و در جلسه علنی بعدی کلیات ان نیز مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت , حالا هم دو جلسه است که مذاکرات مجلس برای جزییات این دو ماده طولانی می‌شود و به جلسه بعدی موکول می‌شود .

هنوز بررسی بخشی از ماده 197 ایین نامه در این طرح باقیمانده است که به جلسه اینده مجلس یعنی یکشنبه سوم اردیبهشت موکول شد , در صورت تصویب نهایی این طرح ، 6 پاسخ غیرقابل قبول رییس جمهور به سوالات نمایندگان ، زمینه استیضاح وی را فراهم می‌کند , کاهش یا افزایش امضا ، ممنوع نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته با اصلاح ماده 196 ایین نامه داخلی مقرر کردند پس از ارسال سوال یا سوالات نمایندگان برای رییس جمهور امکان کاهش یا افزایش امضاها وجود ندارد .

طبق این ماده ، « بر اساس اصل 88 قانون اساسی در صورتی که حداقل یک چهارم کل نمایندگان بخواهند درباره یک یا چند وظیفه رییس جمهور سوال کنند باید سوال یا سوالات خود را به طور صریح و روشن و مختصر همگی امضا و به رییس مجلس تسلیم نمایند , رییس مجلس موضوع را در اسرع وقت به کمیسیون‌های تخصصی مربوط ارجاع می‌کند , هرکمیسیون موظف است حداکثر ظرف یک هفته با حضور نماینده معرفی شده رییس جمهور به ان کمیسیون و نماینده منتخب سوال کنندگان تشکیل جلسه دهد .

در این جلسه نماینده رییس جمهور پاسخ مقتضی را از طرف رییس جمهور ارائه خواهد کرد تا به نمایندگان سوال کننده گزارش شود , پس از یک هفته چنانچه هنوز حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس از سوال خود منصرف نشده باشند رییس مجلس موظف است در اولین جلسه سوال یا سوالات انان را قرائت و فورا برای رییس جمهور ارسال کند , این سوال یا سوالات ظرف 48 ساعت تکثیر و در دسترس نمایندگان قرار می‌گیرد .

» بر اساس تبصره یک این ماده ، تعداد سوالات نباید از 5 سوال بیشتر باشد , همچنین طبق تبصره 2 این ماده پس از ارسال سوال یا سوالات برای رییس جمهور امکان کاهش یا افزایش امضاها وجود ندارد , پیش تر این دو تبصره در ماده 196 ایین نامه داخلی مجلس وجود نداشت .

.