همکاری خوبی بین دولت و قوه قضاییه برای ازادی کارگران صورت گرفت

۱۴۰۰/۰۶/۲۰ ۱۰:۱۰:۵۱

به گزارش گروه سیاسی طبنا ( خبرگزاری سلامت )، محمد شریعتمداری درباره اینکه این روزها شاهد ازادی کارگران بازداشتی هستیم و اخیرا هم اسماعیل بخشی ازاد شد ایا با انها دیداری خواهید داشت یا خیر گفت : بسیار طبیعی است مرجعی که این افراد باید مراجعه کنند تا بتوانند مطالباشان را با همکاران ما در میان بگذارند ، وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی است .به گزارش گروه سیاسی طبنا ( خبرگزاری سلامت )، محمد شریعتمداری درباره اینکه این روزها شاهد ازادی کارگران بازداشتی هستیم و اخیرا هم اسماعیل بخشی ازاد شد ایا با انها دیداری خواهید داشت یا خیر گفت : بسیار طبیعی است مرجعی که این افراد باید مراجعه کنند تا بتوانند مطالباشان را با همکاران ما در میان بگذارند ، وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی است , وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد : اگر موردی وجود داشته که نیاز به حضور ما باشد حتما مداخله خواهیم کرد , وی با اشاره به ازادی کارگران بازداشت شده در جریان اعتراض‌های اخیر ، عنوان کرد : ازادسازی کارگران نشان می‌دهد همکاری‌های خوبی بین دولت و دستگاه قضایی صورت گرفته و روند بسیار مطلوبی را طی کرده است .

شریعتمداری خاطرنشان کرد : باید بپذیریم حق طبیعی یک کارگر است در زمینه مسائل مربوط به حوزه کاری‌اش اعتراض لازم را از طریق قانونی بیان کند , باید به نمایندگان کارگران در شوراها و کانون‌های اسلامی امنیت شغلی بدهیم , وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد : در شوراها و کانون‌ها نمایندگان کارگران باید به خاطر دفاع از حقوق کارگران نظیر مذاکره درباره تامین امنیت شغلی ، از بین بردن قراردادهای سفید ، عدم به کارگیری اشخاص در کارهای دائم با قراردادهای موقت که حقوق اساسی کارگران است پای کار بایستند .

وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر این که در پیگیری این موارد وزارت کار کجا قرار دارد ، گفت : وزارت کار پشت کارگران در تمامی این موارد ایستاده است ,.