بدنبال راه حل‌های متنوع برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران هستیم

۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ۲۰:۳۲:۱۷


محمد شریعتمداری درباره برنامه عملیاتی وی برای جبران عقب ماندگی دستمزد کارگران از معیشت گفت : اصل موضوع این است که حتما با توجه به شرایط اقتصادی روز ، ما باید به موضوع معیشت بر اساس انچه که در قانون کار ذکر شده در نشست‌های سه جانبه در شورای عالی کار بپردازیم , بررسی وضعیت معیشتی کارگران در شورای عالی کار کاملا مقبول است و من هفته اینده جلسه شورای عالی کار را با دستور کار بررسی راهکارهای جبرانی کاهش قدرت خرید کارگران برگزار خواهم کردم , وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی افزود : اما اینکه بتوان در نشست هفته اینده شورای عالی کار فورا در خصوص جبران فاصله دستمزد تا معیشت تصمیم‌گیری کرد قطعا غیر مقدور است و باید در نشست‌های سه جانبه این شورا راه حل‌های متنوع برای افزایش قدرت خرید جامعه کارگری پیدا کنیم .

بر اساس محاسبات نمایندگان کارگری به استناد امار رسمی از متوسط افزایش قیمت اقلام خوراکی ، دستمزد فعلی کارگران 32 تا 33 درصد هزینه معیشت خانوار را پوشش می‌دهد , به اعتقاد نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار ، قدرت خرید کارگران در سال 91 بعد از گذشت دو سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه ، به شدت کاهش یافت به طوریکه در ان سال دستمزد کارگران فقط 37 درصد از هزینه‌های کارگری را پوشش می‌داد , بر همین اساس علی خدایی ، عضو کارگری شورای عالی کار نیز روز یکشنبه گذشته در نشست مشترک نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی با وزیر تعاون ، کار رفاه اجتماعی در این خصوص گفت : نهایتا پس از چند سال در ابتدای سال 97 در جلسات دستمزد شورای عالی کار توانستیم 13 درصد از عقب ماندگی دستمزد نسبت به هزینه معیشت را جبران کنیم و به این ترتیب دستمزد سال 97 توانست 50 درصد از هزینه‌های زندگی یک کارگر را پوشش دهد .

محمد شریعتمداری قدرت خرید کارگران جبران.