افتتاح دبیرخانه رصد اسیب‌های اجتماعی و معلولیت‌ها در بهزیستی هرمزگان

۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۲۳:۳۸:۵۴

دبیرخانه رصد اسیب‌های اجتماعی و معلولیت‌های بهزیستی هرمزگان همزمان با دبیرخانه‌های استانی سراسر کشور از طریق ویدئو کنفرانس افتتاح شد .به گزارش روابط عمومی بهزیستی هرمزگان ؛ دبیرخانه رصد اسیب‌های اجتماعی و معلولیت‌های بهزیستی استان هرمزگان همزمان با دبیرخانه‌های استانی سراسر کشور با حضور با حضور دکتر شریعتمداری وزیر تعاون ، کارورفاه اجتماعی ، دکتر قبادی دانا معاون وزیر و رییس بهزیستی کشور و در استان هرمزگان با حضور دکتر ابراهیم حسن نژاد سرپرست بهزیستی هرمزگان و مسئولان استانی از طریق ویدئو کنفرانس افتتاح شد , دکتر ابراهیم حسن نژاد سرپرست بهزیستی هرمزگان در حاشیه این افتتاح هدف از رصد اسیبهای اجتماعی و تعیین کنند‌های ان را شناخت وضعیت موجود و داشتن تصویری روشن از وضعیت اسیب‌های اجتماعی در استان ، بررسی روند اسیبهای اجتماعی ، شناسایی عوامل تعیین کننده اسیب‌های اجتماعی ، طراحی برنامه هایی مناسب برای کاهش اسیب اجتماعی اولویت دار و همچنین برنامه‌های برای پیشگیری از عوامل سبب شناختی و افزایش عوامل محافظتی عنوان کرد , وی اذعان داشت : نظر به اهمیت مشکلات اجتماعی ضرورت داشت که " دفتر پیشگیری از اسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور " به عنوان یکی از متولیان این حوزه ، طراحی نظام رصد را در برنامه‌های خود قرار داده وتوجه بیشتری به تغییرات روند اسیب‌های اجتماعی و تعیین کننده‌های ان داشته باشد .

دکتر حسن نژاد گفت : در این ارتباط عوامل محافظ و خطر اسیب‌های اجتماعی مورد شناسایی قرار می‌گیرد تا مداخلات پیشگیرانه در عرصه‌ی اسیب‌های اجتماعی به اجرا در‌اید , وی با اشاره به نقش مهم و اساسی شناسایی و تحلیل روند جریانها و مسائل خرد و عمده اسیبهای اجتماعی به عنوان یکی از مقدمات تعیین کننده در اینده‌نگری و رصد اسیبهای اجتماعی تصریح کرد : رصد اسیبهای اجتماعی و عوامل سبب شناختی انها در سطح کشور این امکان را به برنامه ریزان اجتماعی می‌دهد تا با توجه به وضعیت موجود و سیر تغییرات این عوامل ، برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی مناسب‌تری را برای پیشگیری و کنترل اسیب‌های اجتماعی طراحی کنند همچنین امکان دسترسی به اطلاعات در سطوح مختلف تصمیم‌گیری فراهم و در عین حال متناسب با این سطوح ، گزارش‌های تحلیلی دائم را در اختیار برنامه ریزان و سیاستگذاران قرار خواهد داد , افتتاح دبیرخانه رصد اسیب‌های اجتماعی و معلولیت ها افتتاح دبیرخانه رصد اسیب‌های اجتماعی و معلولیت ها افتتاح دبیرخانه رصد اسیب‌های اجتماعی و معلولیت ها افتتاح دبیرخانه رصد اسیب‌های اجتماعی و معلولیت ها کد خبر 40555.