برگزاری سومین جلسه سران قوا در دولت سیزدهم

۱۴۰۰/۰۶/۲۲ ۱۹:۳۶:۴۶

سومین جلسه سران قوا در دولت سیزدهم در محل ریاست جمهوری برگزار شد .به گزارش خبرگزاری موج ، جلسه سران سه قوه برای هماهنگی و همفکری در جهت حل مشکلات مردم در محل ریاست جمهوری برگزار شد , بر همین اساس ، این سومین جلسه سران قوا ، پس از اغاز ریاست جمهوری سیدابراهیم رییسی در دولت سیزدهم است ,.