کیفیت هوای کلانشهر مشهد در وضعیت سالم است

۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۱۱:۲۶:۴۸

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی بیان کرد : کیفیت هوا مشهد سالم و تنها در 2 منطقه خیام شمالی و شهید اوینی در وضعیت هشدار و الوده برای گروههای حساس است .



به گزارش خبرگزاری موج خراسان رضوی ، تورج همتی مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی اعلام کرد : میانگین کیفیت هوای کلانشهر مشهد در روز بیست و هشتم تیرماه سالم است , تورج همتی در ادامه افزود : میانگین شاخص کیفیت هوای مشهد هم اکنون 81 ای , کیو .

ای و نشانگر هوای سالم است , مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی همچنین با بیان اینکه کیفیت هوا در 2 منطقه خیام شمالی و شهید اوینی در وضعیت هشدار و الوده برای گروههای حساس است ، ادامه داد : کیفیت هوا در 21 منطقه دیگر این کلانشهر در شرایط سالم است , همتی در خاتمه تاکید کرد : شایسته است شهروندان مشهدی با کاهش رفت و امدهای غیرضرور ، نقش موثر خود را در بهبود کیفیت هوای این شهر ایفا کنند .

شایان ذکر است که ، قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا تا 50 ای , کیو , ای به معنای وضعیت پاک و بین 51 تا 100 ای .

کیو , ای نشانگر وضعیت سالم هوای مشهد است ,.