انتقادات از محسن رضایی بالا گرفت

۱۴۰۰/۰۷/۲۱ ۱۱:۲۶:۰۴

خبر انلاین :معاون دولت رییسی ، کوچکترین توجه و همدردی با مردمی که نیازمند کمک‌های فوری اولیه‌های بشری هستند ، نداشته است , درپی تخریب کامل صدها خانه ، ده‌ها روستا و بی خانمانی هزاران ساکن روستایی ارتفاعات خوزستان و چهارمحال بختیاری در زمین لرزه‌های اخیر و عدم رسیدگی به مردم محروم این مناطق که از اولین‌ترین امکانات زندگی محروم مانده‌اند ، موجی از انتقادات به محسن رضایی از سوی هم تباران ش شکل گرفته است , انان معتقدند ، « رضایی » صرفا با اهداف سیاسی به وقت هر انتخابات به یاد مردم محروم این مناطق می‌افتد ، خود را برخواسته از ان دیار معرفی می‌کند و حال که معاون دولت است ، کوچکترین توجه و همدردی با مردمی که نیازمند کمک‌های فوری اولیه‌های بشری هستند ، نداشته است .

.