احتمال انصراف 4 گزینه شهرداری تهران

۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۱۴:۱۲:۳۵


منتخب شورای ششم با بیان اینکه اکثر اسامی اعلام شده به عنوان شهرداری پایتخت رزومه هایشان را به منتخبین ارائه داده‌اند ، گفت : البته هنوز برنامه هایشان را ارائه نداده‌اند و فرصت یک هفته ای برای گزینه‌ها در نظر گرفته شده تا این اقدام را انجام دهند , اسماعیل احمدی مقدم ، معصومه اباد ، جمال ابرومند ، مهرداد بذرپاش ، محسن پیرهادی ، مازیار حسینی ، هابیل درویشی ، علیرضا زاکانی ، عباس علی ابادی ، علی نیکزاد ، رستم قاسمی و سیدصولت مرتضوی افرادی هستند که دیروز به عنوان گزینه‌های نهایی شهردار تهران اعلام شدند ,.