تمایل به مهاجرت وسیع نخبگانی نشان دهنده نیاز به تقویت مولفه‌های امیدافرینی در کشور است / جریان انقلابی نباید سرنوشت خود را به افراد گره بزند

۱۴۰۰/۰۹/۰۴ ۰۲:۴۱:۳۲


به گزارش « نماینده » سیداحسان قاضی زاده هاشمی ، عضو شورای مرکزی حزب نسل نو در جلسه شورای مرکزی این حزب با اشاره به رسالت نسل‌نو ، اظهار داشت : شعار جحوان گرایی و بیانیه گام دوم انقلاب به عنوان بیان ویژه مقام معظم رهبری نیازمند اقدامی عملیاتی در ساحت سیاسی کشور است , وی ادامه داد : با توجه به اینکه تاکنون گروه‌ها و تشکیلاتی که در مورد بیانیه گام دوم شکل گرفتند ، نتوانستند اقشار مختلف مردم را پوشش دهند ، مهم‌ترین رسالت و ماموریت حزب نسل نو جذب اقشار و جوانان مومن و خصوصا نیروهای متخصص و دانشگاهی است , عضو کمیسیون نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری 1400 گریزی هم به میزان مشارکت در انتخابات زد و تصریح کرد : در انتخابات ریاست جمهوری شاهد کاهش مشارکت مردم بودیم ، این کاهش مشارکت در انتخاباتی نظیر ریاست جمهوری بعید بود ، به عبارت دیگر اینکه حدود 52 درصد از مردم در انتخابات مشارکت نکنند ، به نوعی خطر محسوب می‌شود .

قاضی زاده هاشمی ، خاطرنشان کرد : بنده زمان انتخابات در کمیسیون نظارت ، قائل بودم که می‌توانستیم از طریق فعالیت و بسیج حداکثری افکار عمومی اجازه ندهیم رکورد کاهش مشارکت که مربوط به سال 68 بود و در ان انتخابات 1/50 مشارکت کرده بودند ، شکسته شود ، لذا معتقدم دلیل این کاهش مشارکت نتیجه کم کاری‌های گسترده در عرصه‌های مختلف است , وی با تاکید بر نقش کم کاری‌ها در کاهش مشارکت مردمی در انتخابات گذشته ، گفت : بسیاری از جوانان که اغلب انها در رده‌های خاکستری و دانشجویی قرار دارند ، در این انتخابات مشارکت نکردند ؛ از طرفی در حال حاضر شاهد امار روزافزون خروج نخبگان از کشور هستیم , این وکیل مردم در خانه ملت ، تصریح کرد : متاسفانه طی سه سال گذشته حدود 4 هزار نفر پزشک و حدود 300 هزار نفر از جمعیت دانشگاهی که مدارک انها فوق لیسانس و دکترا بوده ، از کشور مهاجرت کردند .

قاضی زاده هاشمی ، افزود : وقتی جمعیت وسیع نخبگانی میل به مهاجرت پیدا کرده و یا شرایط ان را پیدا کرده ، نشان دهنده ان است که در کشور نیازمند مولفه‌های امیدافرینی هستیم , وی متذکر شد : زمانی که انجمن‌های صنفی ، تخصصی و دانشگاهی نتوانند دایره نفوذ خود را به معنای جذب و نگهداری افراد جهت مشارکت در توسعه و ابادانی کشور حفظ و صیانت کنند ، گریز از مرکز شکل می‌گیرد , نماینده مردم فریمان ، سرخس و بخش‌های احمد اباد و رضویه در مجلس شورای اسلامی اشاره ای هم به علت حضورش در شورای مرکزی حزب نسل نو کرد و گفت : اصلی‌ترین بحث ورود بنده به حزب نسل نو حضور نخبگان و دانشگاهیان در ان بود ، علاوه بر این از اقشار مختلف دانشگاهی و افرادی که دل در گرو انقلاب ، مقام معظم رهبری و نظام دارند ، نیز عضو این حزب هستند .

قاضی زاده هاشمی تربیت نسل جوان انقلابی را از جمله ملزومات جریان ارزشی دانست و تاکید کرد : در جریان اصولگرا احتیاج به پای کار اوردن جوانانی از قشر نخبگان و دانشگاهی داریم ، تابلوهایی که تاکنون وجود داشته بعضا کارکردهای خود را از دست داده ، در حقیقت بعد از جامعه روحانیت و جامعه مدرسین ، ابادگران با تابلوی ایجاد عمران و ابادانی شهر تهران در انتخابات شورای شهر تهران حضور پیدا کرد و پیروز شدند , وی با تاکید بر اینکه مردم به دنبال کارامدی ، عملکرد ملموس و حل مسائل و مشکلات کشور هستند ، خاطرنشان کرد : حزب نسل نو به دلیل اینکه بعد از انتخابات مطرح شد ، نشان داد که یک گروه و یا حزب شب انتخاباتی نیست و دارای دورنماست , عضو شورای مرکزی حزب نسل نو ، تصریح کرد : نسل نو برای نسل جوان است اما مشروط بر اینکه در هر استان بتواند جوانان نخبه و کارامد را جذب کند و دایره جذبش منحصرا به یک دانشگاه ، گروه یا حتی مدرسه یا جریان خاصی نباشد .

قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه ، با گزاره ای نظیر اینکه گفته می‌شود دولت سیزدهم اخرین تیر و فرصت است ، کاملا مخالف هستم ، افزود : چرا که به این ترتیب نیست و اتفاقا می‌توان گفت که دولت سیزدهم بهترین فرصت برای خدمت صادقانه است ، اینکه جریان انقلابی بگوید هر چه در دولت اتفاق می‌افتد و عملکرد در دولت است ، دفاع می‌کنم و نقد درون گفتمانی نداشته باشند ، نشان دهنده جزمیت است و حرف غلطی است , عضو شورای مرکزی حزب نسل نو ، افزود : لذا این جریان باید به عنوان یک مجموعه نخبه هم نقد درون گفتمانی داشته باشد و هم این گزاره را تقویت کند که حوزه‌های دانشگاهی می‌توانند نقد کنند , قاضی زاده هاشمی با تاکید بر اینکه جریان انقلابی نباید سرنوشت خود را به افراد و اشخاص گره بزند ، گفت : این نکته به عنوان یک نکته درون جریانی هم می‌تواند موثر باشد و هم می‌تواند زمینه ساز ایده‌های جدیدتری در اینده شود .

وی در ادامه تصریح کرد : رابطه مجموعه نسل نو و در کل مجموعه جوان مومن انقلابی با مقام معظم رهبری یکی از نکات حائز اهمیت است ، ما همیشه خود را مکلف بر این دانستیم که پشت سر ایشان حرکت کنیم , این نماینده مردم در خانه ملت اشاره ای هم به ویژگی‌های جریان انقلابی داشت و افزود : جریانی که می‌خواهد انقلابی و ارزشی باشد ، باید پشت سر رهبری حرکت کند و در عین حال هسته فکری و اعتقادی‌اش به صورتی نباشد که هر جا کم اورد و از منطق کافی و لازم برخوردار نبود از رهبری هزینه کند , قاضی زاده هاشمی خاطرنشان کرد : البته طی چند روز گذشته شاهد چنین مواردی در مجلس بودیم ، در حال حاضر مبنا و منطق مقام معظم رهبری عقلانیت انقلابی است به این معنا که رفتار ، سلوک ، گفتار ، کردار و حتی بیان مبانی باید به صورتی باشد که جامعه دانشگاهی ، نخبه و احاد مختلف جامعه ان را بپذیرد .

وی در ادامه متذکر شد : حزب نسل نو جریان جوانی است که وفادار به ارزش‌ها است ، چرا که اعضای حاضر در این حزب از جمله دوستداران و وفاداران انقلاب هستند که بسیاری از انها در عرصه فعالیت‌های دانشجویی و انقلابی خود را وقف انقلاب کرده‌اند , عضو شورای مرکزی حزب نسل‌نو ادامه داد : از این رو امروز نیازمند برخورد عملگرایانه و جدی با مسائل و مشکلات هستیم ، در حال حاضر مجموعه نسل نو و ترکیب ان مورد توجه قرار گرفته و حتی جریان رقیب ترکیب ان را انالیز کرده است , قاضی زاده هاشمی این حزب را متمایز از سایر گروه‌ها و جریان‌های فعلی دانست و ابراز کرد : در حقیقت حزب نسل نو مانند جریان‌های فعلی نیست و متفاوت است ، چراکه این جریان می‌تواند افق اینده نیروهای انقلاب باشد و از طرفی خلاء بسیاری از ناکارامدی‌ها را پر کند .

وی افزود : اینکه حزب نسل نو به عنوان جریانی که بتواند موضع داشته باشد و در زمان خود نقش افرینی کند ، بسیار اهمیت دارد ، البته رویکرد جوان گرایی هم رویکرد مناسبی است , نماینده مردم فریمان ، سرخس و بخشهای احمد اباد و رضویه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متولدین دهه‌های 70،60 و 80 حدود 48 میلیون نفر از اعضای جامعه فعلی ایران را تشکیل می‌دهند ، گفت : اگر متولدین دهه 50 را هم به این امار اضافه کنیم ، این رقم به بیش از 57 میلیون نفر می‌رسد ، لذا این چهاردهه ، دهه‌های تاثیرگذار اینده سیاسی کشور محسوب می‌شوند , قاضی زاده هاشمی خاطرنشان کرد : بنابراین اگر نسل نو بتواند بر روی سه دهه 70،60 و 80 سرمایه‌گذاری کند ، به موفقیت خواهد رسید ، اما چنانچه بخواهد مانند برخی احزاب دچار تشتت و خالص‌سازی شود ، مطمئنا به سرنوشت همان گروه‌ها و جریانات دچار خواهد شد .

وی یاداور شد : لذا در نسل‌نو دایره باید گسترده تر ، جاذبه بیشتر و دافعه کمتر داشته باشد تا بتواند به عنوان جریان گفتمانی مسیر را ادامه دهد , عضو شورای مرکزی حزب نسل نو تصریح کرد : البته در جریان گفتمانی افراد و اشخاص مطرح نیستند ، همچنانکه که در مورد قانون منع به کارگیری بازنشستگان که در مجلس مطرح شد ، یک اقدام گفتمانی بود و بعد از منویات مقام معظم رهبری در مورد جوانان این طرح در مجلس به تصویب رسید , عضویت در کانال تلگرام خبربان منبع : نماینده کلیدواژه : نسل نو نماینده مقام معظم رهبری قاضی زاده هاشمی جریان انقلابی کاهش مشارکت درخواست حذف خبر : « خبربان » یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به طور اتوماتیک از وبسایت namayande.

com دریافت کرده است ، لذا منبع این خبر ، وبسایت « نماینده » بوده و سایت « خبربان » مسئولیتی در قبال محتوای ان ندارد , چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید ، کد 33747712 را به همراه موضوع به شماره 100010022100 پیامک فرمایید , لطفا در صورتی که در مورد این خبر ، نظر یا سئوالی دارید ، با منبع خبر ( اینجا ) ارتباط برقرار نمایید .

با استناد به ماده 74 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382/10/17 مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت « خبربان » مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی ، صوتی و تصویر است ، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر ، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است , حکم اعدام ارمان عبدالعالی اجرا شد / سحرگاه امروز قاتل 5 میلیارد تومان دیه را پذیرفت تا قصاص نشود پخش زنده قرعه کشی فروش فوق العاده 7 محصول گروه خودروسازی سایپا بیمه عمر مستمری بگیران تامین اجتماعی 8 میلیون تومان شد بررسی طرح سامان‌دهی بازار خودرو به هفته بعد موکول شد خبر بعدی : جوانان باید ادامه دهنده راه حاج قاسم باشند به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز ، حجت‌الاسلام میراحمدرضا حاجتی ، از اساتید حوزه علمیه در خوزستان در گردهمایی بزرگ یاوران ولایت دزفول اظهار کرد : یکی از شعارهای دشمن پایان بسیج است که نباید از ان غفلت کرد ؛ دشمن با راه اندازی بیش از 260 شبکه فارسی زبان به دنبال استحاله فرهنگی ایران است , وی افزود : امروز به شدت برای حفظ ناموس ، شرف ، وطن ، دین و پیشرفت و توسعه به بسیج نیازمندیم .

این استاد حوزه علمیه ضمن اشاره به تلاش صهیونیست‌ها جهت تسلط جغرافیایی ، سیاسی و فرهنگی بر دنیا عنوان کرد : متاسفانه برخی در خواب غفلت به سر بردند و دم از صلح با دشمن زدند و با این شعار هشت سال مردم را سرکار گذاشتند , وی افزود : انگلیسی‌ها در زمان پهلوی از ایرانیان حق توحش می‌گرفتند و در برخی نقاط داخل خاک کشور خودمان اجازه ورود نداشتیم و حتی 17 استان نیز تا قبل از انقلاب اسلامی از ایران جدا شد در صورتیکه بعد از انقلاب حتی یک وجب از خاک میهن جدا نشد , حاجتی با اشاره به فروش تعداد زیادی از زنان ایزدی در بازار برده فروشان توسط داعش بیان کرد : این گروه تروریستی ، امرلی را 360 درجه محاصره و اب این شهر را مسموم کرد اما حاج قاسم سلیمانی طی یک عملیات ، این محاصره را شکست .

وی افزود : دشمن تلاش دارد جوانان ما در فساد و فضای مجازی غرق شوند و اعتراضی به جنایات مستکبران نکنند اما حاج قاسم سلیمانی به عزت ایران افزود و باید ادامه دهنده راه او باشیم , انتهای پیام /.