مصوبه ضوابط عضویت در فرهنگستان علوم پزشکی ابلاغ شد

۱۴۰۰/۰۹/۰۴ ۰۳:۰۶:۱۴


به گزارش خبرگزاری مهر ، ایت الله سیدابراهیم رییسی ، رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه « ضوابط و معیارهای عمومی عضویت ( وابسته ، پیوسته و افتخاری ) در فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران » که در جلسه 847 مورخ 11 ابان 1400 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است ، را برای اجرا ابلاغ کرد , عضویت در فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران ، تکریمی است که در راستای نیل به اهداف فرهنگستان ، به پاسداشت دستاوردهای علمی ، اجرایی ، فرهنگی و اخلاقی فرهیختگان نظام سلامت به واجدین شرایط اعطا می‌گردد , نتایج و دستاوردهای درخشان در خدمت‌رسانی و بهبود نظام سلامت کشور ، تولید علم و ارتقا اموزش پزشکی و مشارکت مستمر در سایر فعالیت‌های ملی و بین‌المللی مرتبط با نظام سلامت ، از شاخص‌های اساسی در دستیابی به عضویت فرهنگستان علوم پزشکی است .

مصوبه « ضوابط و معیارهای عمومی عضویت ( وابسته ، پیوسته و افتخاری ) در فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران » به شرح ذیل است : نهاد ریاست جمهوری فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوبه « ضوابط و معیارهای عمومی عضویت ( وابسته ، پیوسته و افتخاری ) در فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران » که در جلسه 847 مورخ 11 ابان 1400 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه 348 مورخ 27 مهر 1400 شورای معین ، به تصویب رسیده است ، برای اجرا ابلاغ می‌شود , ماده 1- تعریف : عضویت در فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران ، تکریمی است که در راستای نیل به اهداف فرهنگستان ، به پاسداشت دستاوردهای علمی ، اجرایی ، فرهنگی و اخلاقی فرهیختگان نظام سلامت به واجدین شرایط اعطا می‌گردد , نتایج و دستاوردهای درخشان در خدمت‌رسانی و بهبود نظام سلامت کشور ، تولید علم و ارتقا اموزش پزشکی و مشارکت مستمر در سایر فعالیت‌های ملی و بین‌المللی مرتبط با نظام سلامت ، از شاخص‌های اساسی در دستیابی به عضویت فرهنگستان علوم پزشکی است .

ماده 2- شرایط عضویت در فرهنگستان علوم پزشکی به شرح زیر است : الف - اعضای پیوسته و وابسته باید ایرانی بوده و التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت فقیه و رعایت قوانین و موازین جمهوری اسلامی ایران داشته باشند , ب - دارا بودن دستاوردهای درخشان علمی و عملی در حوزه‌های مرتبط با سلامت و علوم پزشکی , ج - تخلق به اخلاق اسلامی و رفتار حرفه ای وحسن اشتهار در فعالیت‌های مستند ، شایسته و مداوم در ابعاد مختلف نظام سلامت .

د - داشتن مهارتهای فردی و اجتماعی برجسته مرتبط با اهداف و وظایف فرهنگستان از جمله مشاوره ، نظریه پردازی و اینده‌نگری در همه زمینه‌های سلامت ، نیل به استقلال علمی و فرهنگی ، توسعه علوم و فنون در حیطه سلامت ، تقویت روح پژوهش جهت دستیابی به موثرترین و علمی‌ترین و اخرین یافته‌ها و نواوری‌ها در عرصه علوم سلامت ، کمک به دستیابی جامعه و احاد مردم به بالاترین سطح سلامت همه جانبه ، مشارکت در دیده بانی و رصد و پالایش همه ابعاد سلامت جسمی ، روانی ، اجتماعی و معنوی ، صیانت از میراث فرهنگی و تمدن اسلامی و ایرانی در عرصه علوم سلامت ، رشد و گسترش دانش‌های فلسفه و حکمت ، اخلاق و فقه اسلامی در حوزه سلامت و پزشکی , ه - باور ژرف به فلسفه وجودی و اهداف عالیه فرهنگستان و علاقمندی و امادگی برای حضور فعال و مستمر در ان به منظور تحقق بخشیدن به اهداف مندرج در اساسنامه , ماده 3- انواع عضویت فرهنگستان دارای سه نوع عضویت وابسته ، پیوسته و افتخاری می‌باشد .

1-3- اعضا وابسته : واجدین شرایط می‌توانند به روش‌های زیر ، جهت عضویت وابسته در فرهنگستان پیشنهاد شوند : الف - رییس فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران , ب – گروه‌های علمی از طریق ریاست گروه , ج - روسای دانشگاه‌ها ، پژوهشگاه‌ها ، پژوهشکده‌های علوم پزشکی و سایر موسسات علمی پس از تایید 3 نفر اعضای پیوسته فرهنگستان .

تبصره 1: در مرحله اول لازم است پرونده کلیه اعضا پیشنهادی در کمیته تایید صلاحیت فرهنگستان علوم پزشکی تایید گردد , تبصره 2: پرونده افراد پیشنهاد شده از بند ج ابتدا در گروه علمی ذیربط بررسی و در صورت تایید گروه مراحل بعدی انجام خواهد شد , تبصره 3: پرونده اعضا پیشنهادی توسط معاونت علمی در جلسه شورای علمی مطرح و به رای گذاشته خواهد شد و در صورت تصویب جهت رای‌گیری نهایی به مجمع عمومی ارسال خواهد شد .

در صورت تصویب مجمع عمومی فرهنگستان ، عضو منتخب با حکم رییس فرهنگستان و به مدت 4 سال به عضویت وابسته فرهنگستان درمی‌اید , تبصره 4: عضویت مجدد اعضا وابسته به مدت 4 سال دیگر در صورت حضور فعال عضو وابسته در جلسات گروه و تایید رییس گروه و معاونت علمی و به دفعات نامحدود مجاز خواهد بود , تبصره 5: در صورتیکه عضویت فرد در شورای علمی و یا مجمع عمومی مورد قبول واقع نشود پرونده وی تا یکسال دیگر در شورای علمی و یا مجمع عمومی به منظور عضویت وابسته قابل بررسی نخواهد بود .

2-3- اعضای پیوسته : اعضای پیوسته با توجه به اساسنامه و در صورت وجود ظرفیت به روش‌های زیر پذیرفته می‌شوند : 1-2-3- انتخاب توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی و با حکم ریاست شورا , 2-2-3- انتخاب توسط مجمع عمومی فرهنگستان علوم پزشکی که طی مراحل زیر انجام می‌پذیرد : الف ) پیشنهاد از بین اعضای وابسته با سابقه حداقل 4 سال و تایید رییس گروه ذیربط ، معاونت علمی و رییس فرهنگستان , ب ) پس از تکمیل فرم عضویت و تایید کمیته تشخیص صلاحیت ، پرونده اعضای پیشنهادی در جلسه شورای علمی مطرح و به رای گذاشته خواهد شد و در صورت تصویب ، جهت رای‌گیری نهایی به مجمع عمومی ارسال خواهد شد .

در صورت تصویب مجمع عمومی فرهنگستان ، عضو منتخب با حکم رییس فرهنگستان به عضویت پیوسته فرهنگستان در می‌اید , تبصره : در صورتیکه عضویت فرد در شورای علمی و یا مجمع عمومی مورد قبول واقع نشود ، پرونده وی تا یکسال دیگر در شورای علمی و یا مجمع عمومی به منظور عضویت پیوسته قابل بررسی نخواهد بود , 3-3- اعضای افتخاری : فرهیختگان ایرانی و غیرایرانی علاقمند به حوزه سلامت کشور که توسط رییس فرهنگستان و یا حداقل 3 نفر از اعضای پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران معرفی شوند ، پس از تایید کمیته تشخیص صلاحیت وتکمیل فرم عضویت و ارائه سایر مدارک علمی مرتبط و تایید معاونت علمی ، پرونده ایشان در جلسه شورای علمی مطرح و به رای گذاشته خواهد شد و در صورت تصویب جهت رای‌گیری نهایی به مجمع عمومی ارسال خواهد شد .

در صورت تصویب مجمع عمومی فرهنگستان ، عضو منتخب با حکم رییس فرهنگستان به عضویت افتخاری فرهنگستان درمی‌اید , تبصره : اعضای افتخاری تا زمانیکه به تشخیص رییس فرهنگستان ، ارتباط خود را با فرهنگستان علوم پزشکی حفظ نمایند بعنوان عضو افتخاری باقی خواهند ماند , ماده 4 گروه‌های علمی بر اساس ضرورت و نیاز ، منطبق بر فعالیت‌های گروه می‌توانند افرادی را به عنوان عضو مدعو از طریق ریاست گروه علمی ذیربط به معاونت علمی معرفی نمایند .

در صورت تایید معاونت علمی ، عضو منتخب با حکم رییس فرهنگستان بمدت 2 سال در گروه علمی ذیربط فعالیت می‌نماید , تجدید عضویت اعضای مدعو در صورت حضور فعال ، بلامانع خواهد بود , ماده 5 این مصوبه در 5 ماده و 7 تبصره درجلسه 847 مورخ 11 ابان 1400 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و مفاد ان از تاریخ تصویب ، لازم الاجراست .

کد خبر 5357830 زهرا سیفی عضویت در کانال تلگرام خبربان منبع : مهر کلیدواژه : سیدابراهیم رییسی فرهنگستان علوم پزشکی شورای عالی انقلاب فرهنگی رییس جمهور اسلامی ایران وزارت علوم تحقیقات و فناوری دانشگاه‌های علوم پزشکی حکم انتصاب دانشگاه تهران وام دانشجویی سازمان سنجش دانشگاه ازاد اسلامی دانشجویان معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت شورای عالی انقلاب فرهنگی دستیاران پزشکی اموزش حضوری فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران شورای علمی و یا مجمع عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی مجمع عمومی فرهنگستان صورت تصویب عضویت وابسته اعضای پیوسته معاونت علمی نظام سلامت 1400 شورای خواهد شد درخواست حذف خبر : « خبربان » یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به طور اتوماتیک از وبسایت www,mehrnews,com دریافت کرده است ، لذا منبع این خبر ، وبسایت « مهر » بوده و سایت « خبربان » مسئولیتی در قبال محتوای ان ندارد .

چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید ، کد 33744921 را به همراه موضوع به شماره 100010022100 پیامک فرمایید , لطفا در صورتی که در مورد این خبر ، نظر یا سئوالی دارید ، با منبع خبر ( اینجا ) ارتباط برقرار نمایید , با استناد به ماده 74 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382/10/17 مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت « خبربان » مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی ، صوتی و تصویر است ، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر ، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است .

حکم اعدام ارمان عبدالعالی اجرا شد / سحرگاه امروز قاتل 5 میلیارد تومان دیه را پذیرفت تا قصاص نشود پخش زنده قرعه کشی فروش فوق العاده 7 محصول گروه خودروسازی سایپا بیمه عمر مستمری بگیران تامین اجتماعی 8 میلیون تومان شد بررسی طرح سامان‌دهی بازار خودرو به هفته بعد موکول شد خبر بعدی : مقالات انگلیسی علوم پزشکی در نمایه‌های معتبر دنیا 5 برابر رشد یافت دکتر علیرضا شغلی روز چهارشنبه در نشست با خبرنگاران استان با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی زنجان طی سال‌های اخیر در حوزه پژوهش و فناوری رشد چشم‌گیری داشته است ، افزود : در شاخص مقالات نسبت مقاله به هیات علمی این دانشگاه از 6 صدم به 1,4 صدم افزایش پیدا کرده است , وی اضافه کرد : این در حالی است که این واحد دانشگاهی حدود 450 استاد دانشگاهی دارد و تولید یک مقاله بسیار کار دشواری بوده و مسیر پیچیده ای را طی می‌کند ، این شاخص بسیار کلیدی است که خوشبختانه علوم پزشکی زنجان به این حوزه توجه بیشتری داشته است .

وی به درصد انتشار مقالات دانشگاه علوم پزشکی زنجان در مجلات 25 درصد معتبر دنیا ( شاخص q1)، نیز اشاره کرد و گفت : به رغم تحریم و محدودیت‌های کنونی ، این رقم از 24 به 126 رسیده که بسیار قابل توجه است , معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی استان در خصوص مقالات بین‌المللی نیز گفت : مقالات بین‌المللی ، مقالاتی است که با همکاری موسسات و دانشگاههای خارج از کشور و اساتید خارجی منتشر می‌شود که در این زمینه 9 مقاله به 118 مقاله افزایش یافته است , شغلی ، شاخص رجوع به مقالات که نشان دهنده کیفیت کارهای پژوهشی است ، را از 19 به رقم 61 عنوان کرد و افزود : این شاخص نیز بسیار درخشان بوده است .

شغلی با بیان اینکه این معاونت توانسته است اعتبار تحقیقاتی خود را تا 6 میلیارد تومان از منابع خارج دانشگاه و سازمان‌های بین‌المللی افزایش دهد ، افزود : این واحد دانشگاهی 6 مرکز تحقیقات دارد ، از این تعداد چهار مرکز مجوز قطعی دریافت کرده و 2 مرکز دیگر نیز در استانه قطعی شدن است , وی خاطرنشان کرد : علوم پزشکی زنجان یکی از 10 پارک فناوری سلامت کشور را دارد که مجوز ان را نیز امسال دریافت کرده است و یکی از نقاط امید ان است که فناوری‌های مرتبط نیز رشد خواهد یافت , این مسول ادامه داد : مجوز مرکز رشد فناوریهای سلامت نیز دریافت شده است که حدود 2 سال تلاش شد این مهم محقق شود ، در واقع 2 مرکز رشد حوزه دارویی و سلامت را شامل می‌شود .

جانشین رییس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان در امور اجتماعی نیز در ادامه این نشست با بیان اینکه خیرین به صورت حقیقی و حقوقی در کنار این دانشگاه بودند افزود : این قشر کمک شایانی به مقابله با کرونا انجام دادند و در این میان حوزه امور اجتماعی ابزارهای بسیار خوبی دارد تا بتواند رسالت اجتماعی کردن سلامت را پیاده کند , دکتر فرانک سقط چی با قدردانی از خیرین سلامت ، خاطرنشان کرد : حوزه امور اجتماعی انتهای زنجیره ارتباط با جامعه بوده که دانشگاه می‌تواند از این طریق با جامعه ارتباط برقرار کند , برچسب‌ها دانشگاه‌های علوم پزشکی دانشگاه زنجان استاد دانشگاه.
کشور ایران فرهنگستان علوم پزشکی خبرگزاری مهر فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران شورای عالی انقلاب فرهنگی نهاد ریاست جمهوری فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران ایرانی جمهوری اسلامی ایران استقلال میراث فرهنگی و تمدن اسلامی کمیته تایید صلاحیت فرهنگستان علوم پزشکی مجمع عمومی فرهنگستان مجمع عمومی فرهنگستان علوم پزشکی فرهنگستان علوم پزشکی شورای عالی انقلاب فرهنگی دانشگاه تهران سازمان سنجش دانشگاه ازاد اسلامی معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت شورای عالی انقلاب فرهنگی مجمع عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی مجمع عمومی فرهنگستان گروه خودروسازی سایپا بیمه دانشگاه علوم پزشکی زنجان علوم پزشکی زنجان مرکز رشد فناوریهای سلامت دانشگاه های علوم پزشکی دانشگاه زنجان ایت الله سیدابراهیم رییسی سیدابراهیم رییسی ارمان عبدالعالی دکتر علیرضا شغلی دکتر فرانک رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی رییس فرهنگستان رییس جمهور اسلامی ایران وزارت علوم تحقیقات و فناوری دانشگاه های علوم پزشکی دستیاران پزشکی اموزش حضوری فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران شورای علمی معاونت علمی نظام سلامت 1400 شورای معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی استان جانشین رییس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان