جریان احمدی‌نژاد

۱۴۰۰/۰۳/۰۶ ۱۶:۲۰:۵۰


پایگاه بصیرت یکی از جریان‌های سیاسی موثر در فضای سیاسی کشور جریانی است که با محوریت اقای محمود احمدی‌نژاد شکل گرفته است , این جریان هرچند در سال‌های اخیر فرصت چندانی برای نقش افرینی در صحنه انتخابات نیافته است ، اما به هر حال در فضای رسانه ای انتخابات همواره نام او وجود داشته است , جریان احمدی‌نژاد پس از مدت‌ها دوری از قدرت ، از ماه‌ها مانده به انتخابات خود را برای ورود به عرصه رقابت انتخاباتی و تلاش برای کسب مجدد قدرت اجرایی اماده می‌کند .

گذراندن دوره هشت ساله ریاست جمهوری روحانی این فرصت را برای این جریان فراهم کرده که شخص اقای احمدی‌نژاد یا یکی از منسوبان به وی مجددا در عرصه رقابت‌های انتخاباتی حاضر شوند , این جریان در سال 1396 نیز تلاش داشت تا برای رقابت با روحانی به میدان بیاید ، اما نهی مقام معظم رهبری و همچنین عدم احراز صلاحیت از سوی شورای نگهبان ، سناریوی انتخاباتی انان را ناکام گذاشت , اما با تغییر شرایط امید دارد که این بار یک سوی رقابت انتخاباتی باشد .

الف , قوت‌ها و فرصت ها 1) کارنامه خدمت‌رسانی قوی دولت نهم کارنامه قابل قبول دولت نهم در حمایت از طبقات محروم و مستضعف و حل مشکلات انان و رسیدگی به امور روستاها و شهرهای کوچک ، اتخاذ سیاست‌های حمایتی از طبقات کم درامد همچون اعطای یارانه‌ها ، سهام عدالت ، طرح مسکن مهر و ,.

, موجب شده تا این جریان در میان طبقات پایین جامعه هوادار داشته باشد , 2) ساده زیستی و مردمی بودن شخصیت مردمی و ساده زیستی شخص احمدی‌نژاد و سخن گفتن به زبان توده‌ها و پرهیز از پیچیده گویی ، رمز دیگر داشتن پایگاه اجتماعی در میان توده‌ها است .

او همچون مردم عادی و طبقات محروم زندگی می‌کند ، لباس می‌پوشد ، در محافل ایشان شرکت می‌کند ، از دردهای شان اگاه است و به سادگی می‌تواند با انها ارتباط برقرار کند , 3) رویکرد انتقادی خوی نقادی و در افتادن با جریان‌های مافیایی قدرت و صراحت لهجه وی در نقد مفاسد اقتصادی و بلند کردن پرچم عدالت خواهی و فسادستیزی نیز عامل دیگری برای تقویت پایگاه اجتماعی او است , این رویکرد معمولا با افراط‌گری و تخریب همراه است ، که از میزان اثرگذاری ان می‌کاهد ، اما از سویی بخشی از اقشار خاکستری را به خود جلب می‌کند ! 4) ضعف عملکرد دولت اعتدال عملکرد ضعیف دولت اعتدال در طول هشت سال ، بازگشت این دولت به برخی از سیاست‌ها و تصمیم‌گیری های دولت نهم و دهم که متاسفانه مغرضانه و غیرکارشناسی حذف شده بود ، تخریب ناصواب و غیرمنصفانه عملکرد دولت نهم و دهم توسط دولت بی اعتبار شده یازدهم و دوازدهم ، از جمله عواملی است که کفه مقایسه دولت روحانی و احمدی‌نژاد را به نفع احمدی‌نژاد سنگین کرده است .

ب , ضعف‌ها و چالش ها جریان احمدی‌نژاد در دوران دشواری به سر می‌برد و فضای در اختیار فعالیت وی کوچک تر از برنامه‌ها و ارمان‌ها و ارزوهای اوست , مسائل و دغدغه‌های این جریان را چنین می‌توان برشمرد : 1) در معرض فراموشی و ازدست دادن پایگاه اجتماعی یکی از دغدغه‌های اصلی جریان احمدی‌نژاد را باید نگرانی از فراموشی و حذف از بازیگری در عرصه سیاسی دانست .

هر چند این جریان از هسته سختی برخوردار است که همان حلقه هواداران ایدئولوژیک است ؛ اما حضور نداشتن در عرصه رسمی قدرت ، به تدریج موجب فراموشی از اذهان عمومی و از دست دادن پایگاه اجتماعی و هواداران ان می‌شود , این جریان که خلق و خوی پوپولیستی بر ان سایه افکنده است ، به شدت نگران ان است که تنها منبع قدرت شان ، یعنی مردم و هواداران ان به تدریج از وی بریده و به دیگر جریان‌های سیاسی بپیوندند , 2) ناکام از حضور در قدرت این جریان پس از واگذاری قوه مجریه و ناکامی در ورود به مجلس شورای اسلامی و رد صلاحیت گزینه‌های اصلی انان در انتخابات ریاست جمهوری سال‌های 1392 و 1396، عرصه ای برای حضور در قدرت نمی‌بیند .

چهره‌های شناخته شده قابلی که بتوانند در تراز ریاست جمهوری مطرح شوند نیز در دل حلقه محدود و بسته اطرافیان احمدی‌نژاد وجود ندارد , همین وضعیت در انتخابات 1400 نیز باقی است و تداوم این وضعیت هر چه بیشتر در به محاق رفتن این جریان اثرگذار خواهد بود , ج .

اخرین وضعیت و چشم‌انداز اینده جریان احمدی‌نژاد همچنان برای حضور در عرصه سیاسی کشور برنامه هایی دارد , 1) سناریوی « منجی‌سازی » مهم‌ترین سناریویی که جریان احمدی‌نژاد در دست گرفته است تا بتواند به حیات سیاسی خود ادامه دهد ، تداوم پرچمداری گفتمان عدالت خواهی و معرفی خود به منزله پیشگام تحقق ارمان مساوات و برابری در جامعه است , خلق و خوی مردمی احمدی‌نژاد ، ابزار مهمی در خدمت تحقق این سناریو است .

روی دیگر سکه عدالت خواهی ، سیاه نمایی و ترسیم تصویری فاسد از نظام سیاسی و عملکرد بخش‌های گوناگون دستگاه‌های اجرایی ، تقنینی ، قضایی و نهادهای مختلف در کشور است ، تا با این تصویرسازی این ادعا را به مخاطب القا کند که حل مشکلات کشور از طریق تداوم حضور این بازیگران سیاسی در راس قدرت ممکن نخواهد بود و این جریان احمدی‌نژاد است که می‌تواند به عنوان منجی و حلال همه مشکلات کشور عمل کند , تحقق این امر نیز در الگوی احمدی‌نژادی ان ، تنها با گرفتن « ژست اپوزیسیون »، « مخالفت با وضع موجود »، « سیاه نمایی » و « افشاگری » ممکن خواهد بود , سناریوی موضع‌گیری از مسند منجی جامعه ، در استانه انتخابات تداوم خواهد یافت و تلاش خواهد شد تا احمدی‌نژاد به مثابه زبان ملت و مطالبه گر حقوق توده‌ها برای انتخابات در پیش معرفی شود و در این مسیر از شگردهای مختلف رسانه ای بهره گرفته شود .

2) افشاگری علیه مخالفان جسارت و روحیه تهاجمی جریان احمدی‌نژاد که در قالب اتهام زنی و افشاگری و بگم بگم‌های ! سیاسی علیه رقبا در طول سال‌های اخیر ظهور و بروز پیدا کرده است ، شیوه دیگری است که این جریان برای مقابله با تهدید رقبا دنبال خواهد کرد و احتمالا جلوه ای دیگری از ان را در انتخابات 1400 توسطاین جریان خواهیم دید , 3) هجمه به جریان نیروهای انقلاب یکی از سناریوهای رسانه ای این جریان تخریب جریان‌های رقیب و به طور خاص جریان انقلابی است , این جریان معتقد است ، بین جریان انقلابی و این جریان ، پایگاه اجتماعی مشترکی وجود دارد و امکان جذب نیرو از این اردوگاه بیشتر از اردوگاه اصلاح‌طلبان و اعتدالیون است .

نکته دیگر دل پرکینه ای است که این جریان نسبت به نیروهای انقلاب دارد ؛ زیرا معتقد است این جریان عامل تخریب و زوال و کم فروغی و محدود‌سازی این جریان از جمله رد صلاحیت مشایی و بقایی هستند و این جریان برای دیگر افراد نزدیک به احمدی‌نژاد در چند سال اخیر پرونده تشکیل داده است , راهبرد اصلی این سناریو القای این گزاره است که « جریان اصولگرایی از اصول و ارمان‌های خط امام و رهبری فاصله گرفته و به بازی خرده ای در دست جریان هاشمی بدل گردیده و به دلیل فساد و انحراف دچار ناکارامدی و محافظه کاری شده و اعتباری نزد ملت ندارد »؛ از این رو به طور رسمی از « پایان اصولگرایی » سخن به میان می‌اورد , از ان سو چنین القا می‌کنند که « جریان حقیقی که می‌تواند پرچمدار ارمان‌های انقلاب اسلامی و خط رهبری باشد ، جریان حامیان احمدی‌نژاد است !» 4) حفظ و تقویت پایگاه اجتماعی تلاش برای حفظ و تقویت پایگاه اجتماعی ، یکی از مهم‌ترین راهبردها و برنامه‌های پیش رو این جریان است که با شیوه‌های مختلفی دنبال خواهد شد .

یکی از مهم‌ترین برنامه‌های این جریان تلاش و حفظ و تداوم مستمر تعامل و ارتباط با توده هاست , حال که امکان کسب قدرت و داشتن تریبون رسمی وجود ندارد ، حفظ ارتباطات چهره به چهره با مردم و بخشی از نخبگان بیش از پیش ضرورت می‌یابد , برای این کار راه اندازی شبکه‌های اجتماعی و هماهنگ‌سازی نیروها و هواداران نیز ضرورت دارد که این اقدام از سال‌های گذشته در استان‌های گوناگون دنبال شده است .

یکی از مهم‌ترین اقداماتی که در دستور کار این جریان قرار داشت ، تداوم سفرهایی است که از سال 1394 اغاز شده بود , دفتر احمدی‌نژاد در ولنجک نیز در سال‌های پس از ریاست جمهوری محل رفت وامد گروه‌های متعدد برای دیدار وی بوده است , البته شرایط کرونایی برای حضور میدانی احمدی‌نژاد محدویت هایی را ایجاد کرده است ، اما احتمالا با نزدیک شدن به انتخابات و بهتر شدن اوضاع کنترلی کرونا ممکن است این سفرها بار دیگر اغاز شود .

.