رییسی : بازار را با نشستن در اتاق نمی‌توان اداره کرد

۱۴۰۰/۰۳/۰۶ ۰۲:۱۲:۰۷


پایگاه بصیرت ایت الله رییسی در جمع فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی ایران گفت : ما ایران قوی می‌خواهیم و برای ایران قوی بستر و زمینه لازم موجود است , یک مدیر قوی ، کارامد و جهادی حلقه مفقوده است , مدیران قوی بدون اقتصاد قوی شکل نمی‌گیرد ، تیم اقتصادی دولت باید قوی کارامد و هماهنگ باشد نباید هرکدام یک‌سازی بزنند .

ثبات در تصمیم‌گیری از مسائل مهم است و تصمیمات خلق الساعه اقتصاد کشور را دچار اخلال می‌کند , بازار را دستوری و با نشستن در اتاق نمی‌توان اداره کرد ، من یک مدیر میدانی هستم , اصل خصوصی‌سازی واقعی باید ادامه یابد و دولت فقط هدایت ، حمایت و نظارت داشته باشد .

یک روز ارزپاشی و یک روز گفتن « خزانه خالیست »، این هر دو اشتباه است , نباید یک روز جوجه کشی و یک روز صف مرغ راه بیفتد , ما به تعامل با همه دنیا برای حل مسائل اقتصادی باور داریم البته اولویت با همسایگان است .

ایت الله رییسی پس از جلسه با فعالان بخش خصوصی ، در جمع کسبه بازار تهران حضور یافته و مشغول گفتگو با کسبه است ,.