رییسی : بازار را پشت اتاق‌های دربسته نمی‌شود اداره کرد

۱۴۰۰/۰۳/۰۶ ۰۲:۱۲:۰۷


پایگاه بصیرت رییسی : بازار را پشت اتاق‌های دربسته نمی‌شود اداره کر کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری : ایران قوی بدون اقتصاد قوی شکل نمی‌گیرد و از الزامات اقتصاد قوی تیم اقتصادی دولت است , بازار را دستوری و پشت اتاق‌های دربسته نمی‌شود اداره کرد ، من یک مدیر میدانی هستم و اولین نشستم در سفرهای استانی با تولیدکنندگان بوده است نباید طوری عمل شود که یک روز جوجه‌های یک روزه کشته شوند و یک روز مردم در صف مرغ باشند ، اگر درست مدیریت شود امکانات و ذخایر کشور امکان حل مشکلات را دارد ,.