کدام نواقص قانون نظارت بر رفتار نمایندگان اصلاح می‌شود ؟

۱۴۰۰/۰۶/۲۰ ۱۳:۴۹:۰۸


گروه پارلمانی خبرگزاری فارس : طرح اصلاح و الحاق موادی به قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان در دستور کار هفته جاری مجلس قرار دارد ؛ در این طرح که در کمیسیون تدوین ایین نامه داخلی مجلس نهایی شده مواردی از جمله ناکارامدی ترکیب مرجع نظارت در دو سطح بدوی و تجدید نظر ، عدم کارایی ضمانت اجراها ، خلا چگونگی اقدامات صیانتی مجلس برای نمایندگان و عدم جامعیت مصادیق تعارض منافع نمایندگان ، نقیصه‌ها و خلاهای قانون مذکور احصاء و اصلاح شده است , قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس که از سال 91 برای نظام مند شدن نظارت بر رفتار وکلای ملت تدوین شده بود ، در جریان اجرا در در ادوار گذشته مجلس نشان داد که به اهداف خود نرسیده و مجلس یازدهم از ابتدای اغاز به کار خود اصلاح نقایص این قانون و الحاق موادی به ان را در دستور کار قرار داد , * تجربه نظارت بر نمایندگان در مجالس دنیا تجربه نظارت بر نمایندگان در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که قوانین مربوط به نظارت بر نمایندگان مجلس عموما بر روش‌های نظارت مالی و غیر مالی البته با رعایت استقلال عمل و شان نمایندگی مجلس متمرکز هستند ؛ در دسته نظارت‌های مالی می‌توان به اعلام منظم دارایی‌ها ، هزینه سفرها ، مشاغل خارج از پارلمان و همچنین شفافیت منافع اقتصادی اشاره کرد و در روش‌های نظارت غیر مالی تعیین قواعد رفتاری برای نمایندگان و بررسی شکایت‌های مردمی از نقض این قواعد و نظارت بر نوع تعامل نمایندگان با گروه‌های نفوذ و لابی‌ها است .

البته انچه نقطه اشتراک قوانین و قواعد نظارت بر رفتار نمایندگان در اکثر کشورها است جلوگیری از بروز تعارض منافع میان نفع شخصی و گروهی نمایندگان با منافع عمومی است , در ایران هم مجالس در ادوار گذشته تلاش هایی برای قانونمند کردن نظارت بر رفتار نمایندگان انجام دادند ؛ تلاش‌های که از سال 83 تا 89 در حال انجام بود اما در سال 89 بعد از تاکیدات رهبر معظم انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس هشتم مبنی بر ایجاد چنین ساز و کاری برای نظارت بر رفتار نمایندگان ، تدوین این قانون به طور جدی در مجلس کلید خورد و نهایتا در اردیبهشت ماه سال 91 تبدیل به قانون شد , * قانونی که نظارت بر نمایندگان را محقق نکرد قانون نظارت بر رفتار نمایندگان اما از همان ابتدا قانونی جامع و مانع نبود ؛ بلکه حتی ابهاماتی داشت که به اعتقاد کارشناسان بر گسترش مصونیت نمایندگان در عمل دامن می‌زد و با نبود کدهای رفتاری به عنوان مرجعی برای مقایسه رفتار درست با رفتار اعمالی ، وجود تعارض منافع که مانع اجرای بی طرفانه قانون بود و صرف بررسی گزارش‌ها ، عدم اطلاع‌رسانی مناسب در خصوص نتایج رسیدگی به شکایات و تخلفات و بازدارنده نبودن مناسب مجازات‌های تعیین شده به قانونی بی اثر تبدیل شد .

در مجلس یازدهم دو طرح برای اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در مرداد و شهریور ماه سال گذشته اعلام وصول شد که در نهایت با بررسی در کمیته تخصصی کمیسیون تدوین ایین نامه داخلی مجلس پیش نویس طرح اصلاح و الحاق موادی به قانون نظارت بر رفتار نمایندگان اماده و در جلسات متعددی در کمیسیون ایین نامه به تصویب نهایی رسید و حالا در نوبت رسیدگی صحن مجلس قرار دارد , * تعریف شان نمایندگی در طرح جدید بر اساس مصوبه کمیسیون ایین نامه داخلی مجلس در ماده 1 این طرح اصلاحی تاکید شده که نمایندگان در طول دوره نمایندگی در مقام ایفای وظایف نمایندگی ملزم به رعایت شئون نمایندگی هستند , شان نمایندگی بدین معناست که افعال ، گفتار و نوشتار نماینده در داخل و خارج از مجلس اعم از حضوری و مجازی ، نباید مغایر با قانون ، موازین شرع ، اخلاق حسنه و اقتضاء جایگاه نمایندگی باشد .

* تغییر ترکیب هیات نظارت بر رفتار نمایندگان برای اعمال نظارت جمعی نمایندگان بر اجرای این حکم ، در ابتدای هر دوره مجلس شورای اسلامی و حداکثر سه ماه پس از انتخاب هیئت رییسه مجلس ، هیئت نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان که از این پس در این قانون هیئت نامیده می‌شود ، مرکب از افراد زیر برای همان دوره تشکیل می‌شود : الف - یکی از نواب رییس مجلس به انتخاب هیئت رییسه برای مدت یک سال ب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی پ - رییس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ت یک نفر از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی با سابقه فعالیت قضایی ث - یک نفر از اعضای کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ج - چهار نفر از نمایندگان با حداقل چهار سال سابقه در سمتهای مندرج در بندهای الف ، ب و ج ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری یا هم طرازان انها به انتخاب مجلس , تبصره – افراد موضوع بندهای ت و ث توسط کمیسیون مربوط تعیین می‌شود به میزان دوبرابر به صحن معرفی و با رای اکثریت نسبی نمایندگان حاضر در جلسه رسمی مجلس انتخاب می‌شوند و افراد موضوع بند ج نیز در جلسه مشترک هیات رییسه و روسای شعب به میزان دو برابر تعیین و معرفی و با رای اکثریت نسبی نمایندگان حاضر در جلسه رسمی مجلس انتخاب می‌شوند , تبصره 3 - هیات از بین اعضای خود یک رییس و دو نایب رییس و یک سخنگو انتخاب میکند .

* تعیین حدود وظایف و صلاحیت‌های هیات نظارت بر اساس ماده 2 طرح جدید هیئت ، صلاحیت رسیدگی به گزارشها و شکایات مربوط به امور زیر را دارد : الف - رفتار خلاف شئون نمایندگی مذکور در ماده 1 این قانون ب - هرگونه سوءاستفاده و تخلف مالی یا اخلاقی نماینده و درامدها و هزینه‌های غیرمتعارف وی پ - اعمال خلاف امنیت ملی کشور ت - رسیدگی به گزارش هیئت رییسه مجلس در مورد غیبت ، تاخیر و بی نظمی در جلسات صحن و کمیسیونها تبصره 1 - چنانچه هیئت از طرق دیگر اعم از شواهد ، قرائن و امارات از تخلفات نمایندگان مطلع شود ، مکلف است راسا اقدام و مطابق مفاد ماده 5 این قانون عمل نماید , تبصره 3 - در مواردی که پس از رسیدگی قضایی به اتهامات مربوط به وظایف نمایندگی ، قرار منع تعقیب و یا حکم برائت برای نماینده صادر شود ، به درخواست وی هیئت مکلف است در صورت احراز هتک حرمت نماینده یا تشویش اذهان عمومی علیه وی ، برای صیانت از حقوق نمایندگی و اعاده حیثیت نماینده و پیگیری موضوع ، مراتب را همراه با مدارک مربوط ، به مرجع قضایی ارسال نماید و رونوشتی از ان را در اختیار نماینده قرار دهد , تبصره 6 – مراجع نظارتی مکلفند در صورت احراز امکان وقوع رفتار خلاف شئون نمایندگی یا عدم رعایت ممنوعیت‌های موضوع این قانون توسط نمایندگان ، در مواردی که خلاف امنیت ملی نیست ، گزارش مستدل و مستند خود را به منظور پیشگیری از وقوع تخلف و برای ارائه تذکرات لازم به نماینده مورد نظر ، به هیئت ارسال کنند .

* هدیه گرفتن ممنوع ماده مصوب کمیسیون در طرح جدید اعطای هرگونه هدیه با هر مقدار ارزش مالی به نمایندگان یا اشخاص معرفی شده توسط انان ، ازسوی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و مستثنیات ان یا مدیران ان دستگاهها ممنوع است , هدیه دهنده به انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود , دریافت کننده هدیه نیز به یک یا چند مورد از مجازات‌های مذکور در ماده 6 این قانون به تشخیص هیئت ، محکوم می‌شود .

تبصره 1 - هدایای غیرمتعارفی که توسط نمایندگان یا اشخاص معرفی شده ازسوی انان دریافت می‌شود ، اعم از هدایای دیپلماتیک و غیردیپلماتیک ، باید در سامانهای که به همین منظور توسط مجلس شورای اسلامی ایجاد می‌شود ، ثبت گردد , تخلف از این حکم مستوجب یک یا چند مورد از مجازات‌های ماده 6 این قانون به تشخیص هیئت میباشد , ضابطه غیرمتعارف بودن هدیه توسط هیئت تعیین و در سامانه فوق الذکر درج می‌شود .

تبصره 2 - منظور از هدیه در این قانون هرگونه مال ، امتیاز ، تخفیف در قیمت کالا یا خدمات و اعطای تسهیلات مازاد یا خارج از ضوابط است , بر مبنای ماده 4 مصوب کمیسیون در ماده 5 قانون عبارت گزارش‌های به عبارت گزارش‌ها و شکایات اصلاح و دو تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می‌گردد : تبصره 1 - مراجع نظارتی مکلفند به استعلام هیئت در مواردی که خلاف امنیت ملی نیست ، ظرف سی روز پاسخ دهند , تبصره 2 - هیئت موظف است قبل از صدور رای ، دفاعیات نماینده را استماع نماید .

همچنین بر مبنای ماده 5 مصوب کمیسیون دو تبصره به عنوان تبصره‌های 3 و 4 به شرح زیر به ماده 6 قانون الحاق می‌شود : تبصره 3 - هیئت مکلف است رونوشت اراء محکومیت قطعی را به همراه مستندات به شورای نگهبان ارسال نماید , تبصره 4 - در اجرای بند 13 سیاستهای کلی انتخابات ، هیئت موظف است در صورت کشف فقدان یا زوال شرایط نمایندگی مندرج در ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ، مدارک و مستندات مربوط را برای اطلاع شورای نگهبان ، به ان شورا ارسال کند , * هیات تجدید نظر ؛ ترکیب ، وظایف و صلاحیت‌ها در طرح جدید بر اساس این گزارش همچنین بر مبنای ماده 6 مصوب کمیسیون ماده 8 قانون به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به ان الحاق می‌شود : الف - تصمیمات هیئت درخصوص اعمال بندهای الف ، ب ، پ و ت ماده 6 قانون قطعی است و در سایر موارد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ، توسط نماینده مربوط قابل اعتراض به هیئت تجدید نظر است .

تبصره 1 - هیئت تجدیدنظر متشکل از افراد زیر است : 1 , یکی از نواب رییس که عضو هیئت بدوی نباشد , 2 .

نایب رییس اول کمیسیون قضایی و حقوقی ؛ درصورتی که نایب رییس اول کمیسیون عضو هیئت بدوی باشد ، نایب رییس دوم ، عضو هیئت تجدیدنظر می‌شود , 3 , نایب رییس اول کمیسیون اصل نودم 90 قانون اساسی ؛ درصورتی که نایب رییس اول کمیسیون عضو هیئت بدوی باشد ، نایب رییس دوم ، عضو هیئت تجدیدنظر می‌شود .

4 , دو نفر از نمایندگان دارای سابقه فعالیت قضایی با معرفی کمیسیون قضایی و حقوقی به تعداد دو برابر و رای اکثریت نسبی نمایندگان حاضر در جلسه رسمی مجلس , تبصره 2 - هیئت تجدیدنظر ، با حضور دوسوم اعضا رسمیت دارد و تصمیمات ان با رای اکثریت مطلق حاضرین معتبر است .

دبیر هیئت موظف است ارای صادره اعم از بدوی و تجدیدنظر را ظرف یک هفته به نماینده ابلاغ نماید , * راهکارهایی برای مدیریت تعارض منافع با تصویب ماده 7 طرح جدید در کمیسیون ایین نامه یک ماده به شرح زیر به قانون الحاق و ترتیب و توالی مواد قانون اصلاح می‌شود : ماده الحاقی - ضوابط انجام فعالیت‌های خارج از سمت نمایندگی توسط نمایندگان در طول دوره نمایندگی به شرح زیر است : الف - انجام فعالیت‌های زیر در طول دوره نمایندگی ممنوع است : 1 , اشتغال به کار با هر عنوان ازجمله عضویت در هیئت مدیره یا هیئت عامل موظف و غیر موظف ، بازرس اصلی و علی البدل و مشاور در هر یک موارد زیر : - کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و مستثنیات ان - کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری - شرکتهای سهامی عام - اتحادیه‌های صنفی و نظامهای حرفه ای 2 .

فعالیت در امر صادرات و واردات و داشتن نمایندگی شرکت‌های خارجی 3 , اشتغال به امر وکالت وکارشناسی رسمی دادگستری 4 , انجام معاملات موضوع تبصره 3 ماده 1 لایحه قانونی منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری با موسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست موسسات عمومی غیردولتی مصوب 19 / 4 / 1373 تبصره - ممنوعیت‌های مذکور در این بند ، موجب ابطال یا عدم تمدید پروانه فعالیت نبوده و فقط به معنی تعلیق ان در طول دوره نمایندگی است .

ب - انجام فعالیتهای زیر توسط نمایندگان در طول دوره نمایندگی ، مشروط به ثبت ان در سامانه ای که به همین منظور توسط مجلس شورای اسلامی ایجاد می‌شود ، بلامانع است : 1 , عضویت در نظام‌های صنفی و حرفهای 2 , اشتغال به تدریس ، پژوهش و طبابت 3 .

عضویت در هیئت امنا ، هیئت مدیره و هیئت عامل موسسات غیرانتفاعی ، عام المنفعه و خیریه 4 , سردبیری ، مدیرمسئولی و عضویت در هیئت تحریریه خبرگزاریها ، نشریات ، روزنامه‌ها و مجلات چاپی و الکترونیکی غیردولتی * نمایندگان مجاز به شفاف سازی بر مبنای یکی دیگر از مواد مصوب کمیسیون ایین نامه یک ماده به شرح زیر به قانون الحاق و ترتیب و توالی مواد قانون اصلاح می‌شود : ماده الحاقی - نمایندگان مجازند با رعایت شئون مندرج در ماده 1 این قانون ، با هدف اگاهی بخشی به مردم و جلب مشارکت عمومی در فرایند قانونگذاری و نظارت ، به بیان مسائل عمومی و شفاف‌سازی موضوعات مهم کشور بپردازند , * توصیه نامه ممنوع همچنین با مصوبه کمیسیون ایین نامه یک ماده دیگر هم به قانون الحاق می‌شود که عبارتند از : ارائه توصیه نامه توسط نمایندگان یا از طرف ایشان برای خود و بستگان درجه یک سببی و نسبی انان و سایر نمایندگان ، در رابطه با دریافت تسهیلات ، امور مالیاتی ، امور اداری و استخدامی ، دعاوی حقوقی و کیفری و اداری ، مناقصات و مزایدههای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و مستثنیات ان ممنوع است .

* تابعیت خارجی ممنوع ، سفر خارجی با اطلاع کمیسیون همچنین در ماده الحاقی دیگر مصوب کرده که اخذ و استمرار تابعیت و تابعیت مضاعف و مجوز اقامت کشورهای خارجی در طول دوره نمایندگی ممنوع است , بر مبنای ماده الحاقی دیگر نمایندگان باید سفرهای خارجی خود را به غیر از ماموریتهای رسمی موضوع ماده 81 قانون ایین نامه داخلی ، به اطلاع هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان برسانند , یکی دیگر از مواد مصوب طرح جدید ثبت نام جدید برای تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی در طول دوره نمایندگی ممنوع است .

* سایر ممنوعیات برای نماینده مجلس ماده الحاقی دیگر مقرر می‌دارد که دریافت هرگونه موافقت اصولی یا مجوز احداث و بهره برداری واحدهای تجاری ، صنعتی ، کشاورزی ، خدماتی ، رسانهای ، مطبوعاتی ، اموزشی و پژوهشی توسط نمایندگان و بستگان درجه یک سببی و نسبی انان ، باید در سامانه ای که به همین منظور توسط مجلس شورای اسلامی ایجاد می‌شود ، ثبت شود , تخلف نمایندگان از مفاد این ماده به تشخیص هیئت ، ماده ث الی ح مشمول یک یا چند مورد از مجازات بندهای 6 این قانون می‌شود , ماده مصوب دیگر تاکید دارد انتقال و ماموریت نماینده از اخرین دستگاه محل خدمت ، به دستگاه‌های اجرایی دیگر در حین نمایندگی و تا مدت دو سال پس از اتمام دوره نمایندگی ممنوع است .

به کارگیری نمایندگانی که عضو مجامع ، هیئتها و شوراهای قانونی ذیل دستگاههای اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و مستثنیات ان هستند ، در همان دستگاهها ، در حین نمایندگی و تا مدت دو سال پس از اتمام دوره نمایندگی ممنوع است , تخلف از مفاد این ماده مستوجب اعمال تنبیهات اداری یکی از بندهای د الی ح ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت ، توسط هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری دستگاههای اجرایی مقصد است , تبصره - نمایندگانی که قبل از نمایندگی در دستگاه اجرایی عضو ان مجامع ، هیئتها و شوراها اشتغال داشته‌اند از مفاد این ماده مستثنی هستند .

* دارایی نمایندگان زیر ذره بین بر اساس ماده دیگر مصوب کمیسیون در ابتدای هر دوره مجلس ، هیئت مکلف است برای اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات ، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 / 2 / 1391 ، ضمن اطلاع‌رسانی به نمایندگان ، سازوکار اجرایی شدن قانون را فراهم و بر فرایند اجرا نظارت کند , ماده الحاقی مصوب دیگر کمیسیون تصریح دارد : رییس هیئت مکلف است فروردین ماه هر سال گزارش عملکرد هیئت در سال گذشته را در جلسه غیرعلنی مجلس قرائت کند , * پیشنهادهای اصلاحی مرکز پژوهش‌های مجلس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اظهار نظر کارشناسی درباره این مصوبه کمیسیون ، پیشنهادات و ملاحظاتی برای تصویب نهایی ان در نشست علنی به نمایندگان مجلس مطرح کرده است : تدقیق و شفافیت در ساختار و تشکیلات اجرایی هیئت و حیطه صلاحیتی ان امری اجتنابناپذیر است .

به دلیل انکه نقیصه مذکور منجربه عدم پاسخگویی و عدم اجرای قانون خواهد شد , پیشنهاد میگردد با رعایت تشریفات ایین نامه داخلی عبارت ذیل به عنوان تبصره الحاقی به ماده 1 اضافه شود : دبیرخانه هیئت : تشکیلات اجرایی هیئت است که زیر نظر هیئت انجام وظیفه میکند , هیئت موظف است کارشناسان باتجربه و با تحصیلات حقوقی از کارکنان رسمی مجلس شورای اسلامی به کار گیرد .

وظایف دبیرخانه انجام امور کارشناسی اداری از قبیل تکمیل پرونده ، ارتباط با دستگاهها ، تهیه دستورجلسات ، ضبط مذاکرات ، بایگانی پروندهها ، پیگیری‌های حقوقی و به روزرسانی سامانه ثبت اطلاعات نمایندگان موضوع این قانون است , در یکی دیگر از موارد پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها تاکید شده که مرجع تشخیص اعمال خلاف امنیت ملی ابهام دارد , با توجه به تعریف جامع از رفتار خلاف شئون ذیل ماده 1 تصریح به اعمال خلاف امنیت ملی ضرورتی نداشته ، بنابراین پیشنهاد میگردد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مرجع تشخیص و ظرف مدت دو هفته از طرح موضوع در هیئت اعلام نظر نماید .

* لزوم رفع ابهام در تعریف هدایا و ضمانت اجرای ابهام در تعریف هدایا و ضمانت اجرای موثر ذیل ماده 3 نیز از دیدگاه مرکز پژوهش‌ها وجود دارد و پیشنهاد کرده که به طور مشخص مصوب شود که دریافت هرگونه هدیه از اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی یا عمومی و دولتی یا هدایای غیردیپلماتیک از اشخاص حقیقی ، دولتها یا شرکتها و موسسات خارجی ، تحت هر عنوان توسط نمایندگان ، مدیران دفاتر یا بستگان سببی و نسبی درجه یک انها ممنوع است , نماینده دریافت کننده هدایا با ارزش مالی مجموعا در یکسال کمتر از یکسوم حقوق و مزایای ماهیانه نمایندگی ، مستوجب مجازات یکی از بندهای الف الی ت ماده 6 این قانون است و نماینده دریافت کننده هدایا با ارزش مالی مجموعا در یکسال بیش از یکسوم حقوق و مزایای ماهیانه نمایندگی مستوجب مجازات یکی از بندهای ث الی خ ماده 6 این قانون است , درصورتیکه دریافت هدیه ازسوی مدیران دفاتر یا بستگان سببی و نسبی درجه یک به دستور نماینده باشد ، نماینده مشمول مجازات‌های موضوع ماده 6 این قانون میشود ؛ چنانچه نماینده از دریافت هدیه به هر نحو مطلع شود ، مکلف است موضوع را به هیئت گزارش دهد و ان را به هدیه دهنده مسترد نماید ، در غیر این صورت مشمول این مجازاتهای موضوع ماده 6 این قانون میشود .

دریافت هدیه با ارزش مالی کمتر از یک چهارم پایه حقوق ماهیانه نمایندگی در مراسمات خانوادگی و مذهبی از قبیل تولد و اعیاد ، مستثنا از ممنوعیت موضوع این تبصره است , این مرکز همچنین در بخش دیگری پیشنهاد کرده که درباره شرایط زوال یا فقدان شرایط نمایندگی مصوب شود که در راستای بند 13 سیاستهای کلی انتخابات هیئت موظف است درصورت کشف فقدان شرایط نمایندگی نماینده قبل از انتخابات ، مدارک و مستندات مربوطه را به شورای نگهبان جهت بررسی مستندات مربوط و تصمیم‌گیری نهایی مبنی بر عدم صلاحیت نمایندگی ارسال نماید , همچنین هیئت درصورت تشخیص زوال شرایط نمایندگی نماینده در طول دوران نمایندگی موظف است گزارش مستدل و مستند به هیئت رییسه ارسال کند تا برای تصمیم‌گیری مجلس در دستور کار قرار گیرد .

قبل از تصمیم‌گیری در صحن نماینده مزبور به مدت نیم ساعت فرصت دفاع از خود را دارد , به گزارش فارس در صورت تصویب نهایی این اصلاحات ، قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مصوب 1391 به عنوان گامی در جهت پاسداری و حفاظت از نهاد نمایندگی به هدف خود خواهد رسید ؛ قانونی که تا به حال به دلیل نواقص متعدد نتوانسته بود هدف اصلی قانون گذار را براورده کند , در صورتی که مجلس این قانون را اصلاح و نهایی کند ، ترکیب مرجع نظارت بدوی و تجدید نظر از حیث تخصص ، نحوه انتخاب ، ایین رسیدگی ، ضمانت اجرا از حیث نبود ضابطه مشخص برای انتخاب ضمانت اجرا ، تعیین سازوکارهای نظارتی موثر برای موارد فقدان و زوال شرایط قانونی نمایندگی در حین دوران نمایندگی و تقویت شانیت صیانتی مرجع نظارت اصلاح خواهد شد .

تدقیق مصادیق تعارض منافع منصب نمایندگی اعم از شغلی ، مالی ، معاملاتی و ,,.

و تقویت جایگاه مرجع نظارت از حیث فعال بودن در رصد و نظارت ، اگاهی بخشی به نمایندگان و پاسخگویی از دیگر اهدافی است که با تصویب نهایی طرح اصلاحی محقق خواهد شد , انتهای پیام / عضویت در کانال تلگرام خبربان منبع : فارس کلیدواژه : نظارت بر رفتار نمایندگان اصلاح قانون نواقص قانون نظارت تعارض منافع قانون نظارت بر رفتار نمایندگان دوره نمایندگی ممنوع نایب رییس اول کمیسیون اجرایی موضوع ماده طول دوره نمایندگی نظارت بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی کمیسیون ایین نامه دستگاه‌های اجرایی ایین نامه داخلی شرایط نمایندگی نمایندگان مجلس توسط نمایندگان خلاف امنیت ملی هیئت تجدیدنظر مرکز پژوهش‌ها هیئت موظف هیئت مکلف بر مبنای ماده شرح زیر قانون برنامه مصوب کمیسیون قانون الحاق ماده الحاقی تعارض منافع تصویب نهایی سببی و نسبی ماده الحاق هیئت تجدید هیئت رییسه رای اکثریت ضمانت اجرا مرجع نظارت تجدید نظر رسمی مجلس طرح اصلاح ارزش مالی طرح جدید عضو هیئت درجه یک قانون ب بر اساس تبصره 1 تبصره 3 درخواست حذف خبر : « خبربان » یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به طور اتوماتیک از وبسایت www,farsnews.

ir دریافت کرده است ، لذا منبع این خبر ، وبسایت « فارس » بوده و سایت « خبربان » مسئولیتی در قبال محتوای ان ندارد , چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید ، کد 33076144 را به همراه موضوع به شماره 100010022100 پیامک فرمایید , لطفا در صورتی که در مورد این خبر ، نظر یا سئوالی دارید ، با منبع خبر ( اینجا ) ارتباط برقرار نمایید .

با استناد به ماده 74 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382/10/17 مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت « خبربان » مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی ، صوتی و تصویر است ، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر ، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است , زمان واریز یارانه نقدی شهریور اعلام شد جدول کامل رنگ بندی شهر‌های کشور / 168 شهرستان در وضعیت قرمز کرونا زمان پرداخت « حقوق » شهریورماه بازنشستگان تامین اجتماعی فرار سراسیمه سارقان مسلح در بزرگراه همت شناسایی 21114 بیمار جدید کرونایی /445 نفر دیگر فوت شدند خبر بعدی : دستور کار هفته جاری صحن علنی مجلس / بررسی استکاف حسن روحانی از اجرای قوانین به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس ، دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی که در روزهای یکشنبه ، سه شنبه و چهارشنبه 21 و 23 و 24 شهریور ) نشست دارد اعلام شد , بر همین اساس ، ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی ، اب ، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد : طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی ، گزارش کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی در مورد : طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب وکار ، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد : طرح ساماندهی صنعت خودرو ، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در مورد : طرح استفساریه بند ( ز ) تبصره (1) قانون بودجه سال 1400 کل کشور ، گزارش کمیسیون کشاورزی ، اب ، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد : لایحه پروتکل حفاظت از تنوع زیستی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر در دستور کار صحن علنی مجلس است .

همچنین گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد : طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار ( در اجرای تبصره (1) ماده (45) ایین نامه داخلی مجلس )، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد : لایحه اصلاح ماده (8) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه جایگزین ، گزارش کمیسیون ایین نامه داخلی مجلس در مورد : طرح اصلاح و الحاق موادی به قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان ، گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل (44) قانون اساسی در مورد : لایحه تاسیس نهاد مستقل تنظیم گر بخش برق ، گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد : لایحه مقاوله نامه بازرسی کار ، گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد : لایحه تصویب مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی (1981) (1360) ( شماره 155) و پروتکل 2002 (1381) مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی ، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد : لایحه موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولتهای ساحلی خزر ، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد : طرح اصلاح مواد (705) تا (711) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی هم در دستور کار است , گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد : طرح حمایت از مالکیت صنعتی ( در اجرای تبصره (2) ماده (100) ایین نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت )، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد : طرح اصلاح قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری ( در اجرای تبصره (2) ماده (100) ایین نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت )، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد : لایحه پروتکل اصلاحی موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی ، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد : لایحه پروتکل اصلاحی بند (5-4-1-10) اساسنامه موسسه منطقه ای استانداردسازی ، ارزیابی انطباق ، تایید صلاحیت و اندازه شناسی سازمان همکاری اقتصادی ( ریسکام ) هم از دیگر دستور کارهاست , همچنین موارد زیر نیز در دستور هفته جاری قرار دارد : 1.

بررسی تقاضای استعفای اقای سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی نماینده محترم مشهد مقدس و کلات نادری ( در اجرای ماده (92) ایین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ) 2, گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی وضعیت صنعت استخراج رمزارزهای جهان روا و مبادلات داخلی ان در کشور ( در اجرای تبصره (1) ماده (45) ایین نامه داخلی مجلس ) 3, گزارش کمیسیون عمران در مورد زلزله سی سخت استان کهگیلویه و بویراحمد ( در اجرای تبصره (1) ماده (45) قانون ایین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی 4.

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد موارد اعلامی نقض ، اجرای ناقص و استنکاف از اجرای اصل یکصد و سی و چهارم (134) قانون اساسی و قوانین متعدد در موضوع عدم تصویب تمام یا بخشی از مقررات و ایین نامه‌های اجرایی قوانین ( در اجرای ماده (234) قانون ایین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی 5, گزارش کمیسیون انرژی در مورد استنکاف ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه کشور از اجرای قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی ( در اجرای ماده (234) قانون ایین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی 6, گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد چرایی تاخیر چندماهه در ترخیص کالاهای اساسی مورد نیاز کشور ( در اجرای ماده (234) قانون ایین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی 7.

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور در نحوه تهیه و اجرای طرح جامع مالیاتی ( در اجرای ماده (234) قانون ایین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی 8, گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد وضعیت شاخص‌های اقتصادی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم ( در اجرای تبصره (1) ماده (45) قانون ایین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی 9, گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد اسیب شناسی رشته بیمه ای شخص ثالث ( در اجرای تبصره (1) ماده (45) قانون ایین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی انتهای پیام /.
ایران کشور ایران بزرگراه همت استان کهگیلویه و بویراحمد گروه پارلمانی خبرگزاری فارس مجلس کمیسیون تدوین ایین نامه داخلی مجلس مجلس یازدهم استقلال مجلس هشتم کمیته تخصصی کمیسیون تدوین ایین نامه داخلی مجلس کمیسیون ایین نامه کمیسیون ایین نامه داخلی مجلس مجلس شورای اسلامی هیئت رییسه مجلس هیئت نظارت مجلس کمیسیون اصل نودم امارات شورای نگهبان کمیسیون قضایی و حقوقی مرکز پژوهش های مجلس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس فارس بازنشستگان تامین اجتماعی شور دوم کمیسیون کشاورزی ، اب ، منابع طبیعی و محیط زیست کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت کمیسیون صنایع و معادن کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس کمیسیون کشاورزی ، اب ، منابع طبیعی و محیط زیست شور دوم کمیسیون صنایع و معادن کمیسیون اقتصادی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت کمیسیون اجتماعی دولت جمهوری کرواسی سازمان همکاری اقتصادی ریسکام کمیسیون عمران کمیسیون انرژی سازمان امور مالیاتی کشور دولت های یازدهم و دوازدهم رهبر معظم انقلاب نواب علی البدل حسن روحانی اقای سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی رییس مجلس رییس کمیسیون قضایی و حقوقی پ رییس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی نایب رییس اول کمیسیون قضایی و حقوقی نایب رییس اول کمیسیون عضو هیئت بدوی نایب رییس دوم نایب رییس اول کمیسیون اصل نودم 90 قانون اساسی نایب رییس اول کمیسیون اجرایی موضوع ماده طول دوره نمایندگی نظارت بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی کمیسیون ایین نامه دستگاه های اجرایی خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس نماینده محترم مشهد مقدس و کلات نادری ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه کشور