عناوین روزنامه‌های صبح اصفهان در 23 شهریور 1400

۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ۱۱:۳۱:۱۲

از اغاز اموزش بدون وقفه از مهرماه تا وزرای منطقه ای در پیچ و خم بهارستان تیتر‌های درشت صفحه نخست روزنامه‌های صبح امروز اصفهان است .به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز اصفهان ؛ نیکزاد حرکت رییسی را تکمیل کرد ، قیمت خودروی خارجی در لبه سقوط ، جای خالی نظارت ، خطر فرونشست زمین در شمال اصفهان جدی است دیگر عناوین روزنامه‌های امروز اصفهان است , عناوین روزنامه‌های صبح اصفهان در 23 شهریور 1400 عناوین روزنامه‌های صبح اصفهان در 23 شهریور 1400 عناوین روزنامه‌های صبح اصفهان در 23 شهریور 1400 عناوین روزنامه‌های صبح اصفهان در 23 شهریور 1400 عناوین روزنامه‌های صبح اصفهان در 23 شهریور 1400 عناوین روزنامه‌های صبح اصفهان در 23 شهریور 1400 عناوین روزنامه‌های صبح اصفهان در 23 شهریور 1400 عناوین روزنامه‌های صبح اصفهان در 23 شهریور 1400 عناوین روزنامه‌های صبح اصفهان در 23 شهریور 1400 عناوین روزنامه‌های صبح اصفهان در 23 شهریور 1400.