فعال اصلاح‌طلب : رای ندادن بازی در زمین تندروهاست

۱۴۰۰/۰۳/۰۷ ۱۵:۵۴:۰۶


ایران پرسمان - ایلنا / یک کنشگر سیاسی اصلاح‌طلب ، گفت : وقتی رقبای مردم ، یعنی جریان‌های اقتدارگرا تمام همت خود را صرف این کردند که مردم را از صندوق‌های رای دور کنند ، ما باید همه تلاش مان را مصروف این کنیم که مردم را به پای صندوق رای برگردانیم , محمدصادق جوادی حصار در گفت وگو با ایلنا ، در واکنش به ردصلاحیت‌های صورت گرفته در انتخابات ریاست جمهوری ، هدف جریان اقتدارگرا از این اقدام و اینکه واکنش اصلاح‌طلبان نسبت به ان چه می‌تواند باشد ؟، گفت : به نظر من با این شکل ردصلاحیت‌ها هدف ان‌ها کاملا مشخص است ؛ برگزاری انتخابات به سمت مشارکت حداقلی و بعد از مشارکت حداقلی ، تثبیت و تضمین پیروزی جریان اقتدارگرا و کاندیداهای مطلوب ا ن‌ها در انتخابات , وی افزود : از نظر من اصلاح‌طلب‌ها دو راه دارند ؛ یا اینکه باز هم اکتفا کنند به اینکه با همین دو کاندیدایی اصلاح‌طلب یا نسبتا به ان‌ها نزدیک هستند و با حمایت از این دو نفر کاملا به مصاف ان جریان اقلیت بروند و اجازه ندهند که ان‌ها نقشه شان را عملی کنند و یا اینکه بازی بازدارنده انجام دهند ؛ بازی بازدارنده هم به این معناست که کاری کنند که اتحاد و یکپارچگی میان ان اردوگاه محقق نشود .

تحلیلگر سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه بیان داشت : به این معنا که تلاش ان‌ها بر این متمرکز است که همه به نفع اقای رییسی کنار بروند اما من تصور می‌کنم که بخش‌های اعتدالی این جریان که می‌توانستند کنار اصلاح‌طلبان بایستند و با این جریان کار کنند ، اکنون می‌توانند برای اینکه نقش بازدارندگی ایفا کنند به سمت یک کاندیدای میانه بروند و اجازه ندهند که اهداف ان‌ها به راحتی محقق شود , یعنی اگر اصلاح‌طلبان تصمیم گرفتند در انتخابات شرکت نکنند ، حداقل ان بخش اعتدالی حامی اقای روحانی بروند پشت سر یک ادمی مانند اقای مهرعلیزاده یا اقای همتی و اجازه ندهند که جریان مقابل بتواند با یک رای خوب ریاست جمهوری را به دست اورد , جوادی حصار در پاسخ به این سوال که « با توجه به حجم ناامیدی ایجاد شده در جامعه و فعالان سیاسی ، اصلاح‌طلبان قادر خواهند بود تجربه هایی مانند 92 یا 76 را تکرار کنند ؟»، اظهار داشت : ببینید واقعیت این است که مردم باور نمی‌کنند که ریاست جمهوری مهم است ، این واقعیت تلخی است که طی این سال‌ها به خورد اذهان مردم دادند که ریاست جمهوری جایگاهی ندارد و اگر کمک می‌کند فقط به این منظور که مردم را از عرصه دور کنند تا راحت تر به این جایگاه دست پیدا کنند .

وی افزود : اعتقاد ان‌ها این بوده که اگر مردم در صحنه باشند ، از انجا که عموما گرایشات اصلاح‌طلبانه دارند ما هیچوقت نمی‌توانیم به صورت معمول و متعارف به ریاست جمهوری دست پیدا کنیم ، به همین منظور خیلی تلاش کردند تا به مردم تلقین کنند که ریاست جمهوری جایگاهی ندارد , باوراندن این مساله به مردم که القای چنین ذهنیتی به مردم ، بازی ان هاست که ما نسبت به حساسیت جایگاه ریاست چمهوری بی تفاوت شویم ، کارسختی است اما اگر بتوانیم این را به جامعه منتقل کنیم که رای ندادن بازی در زمین ان‌ها یعنی کسانی که می‌خواهند با حداقل پشتوانه و امکانات ، حداکثر امکانات کشور را در اختیار بگیرند ، است در ان صورت شاید مردم باور کنند و شاید بازگردند به صحنه و اگر برگردند و بتوانند پشت چهره ای مانند اقای مهرعلیزاده بایستند ، همان کاری را از او طلب کنند که از اقای ظریف و تاج زاده طلب می‌کردند ، در ان صورت می‌توان امیدوار بود به حصول نتیجه , وی ادامه داد : باید تاکید کنم که اقای مهرعلیزده نیرویی نیست که کارنامه ای نداشته باشد در حوزه اصلاح‌طلبان و به عقیده من می‌شود به این قضیه توجه داشت اما مهمترین مساله این است که چگونه این زهر بی تفاوتی را خنثی کنیم و چه پادزهری پیدا کنیم که این را خنثی کند .

عضو شورای مرکزی در واکنش به این مساله که دبیرکل حزب کارگزاران هم به ایلنا نظری مشابه ارائه داد با این تفاوت که او عبدالناصر همتی را مناست ائتلاف می‌دید ، گفت : من روی مصداق تعصبی نداریم ، اگر اصلاح‌طلبان بتوانند با اقای همتی هم به این نتیجه برسند خوب است ؛ خوشبختانه در این موضوع با اقای کرباسچی اشتراک نظر داریم اما اقای کرباسچی از جنبه تکنوکراتی به موضوع نگاه می‌کند و من عملگرایی سیاسی , به همین خاطر در حوزه عملگرایی سیاسی امکان اجتماع جریان‌های اصلاح‌طلبی پیرامون اقای مهرعلیزاده بیشتر است , نه انکه این احتمال در ان طرف نیست بلکه این چشم‌انداز روشن تر است .

جوادی حصار نظر شخصی خود را نسبت شرایط کنونی عرصه سیاسی اینگونه مطرح کرد : وقتی رقبای مردم ، یعنی جریان‌های اقتدارگرا تمام همت خود را صرف این کردند که مردم را از صندوق‌های رای دور کنند ما باید همه تلاش مان را مصروف این کنیم که مردم را به پای صندوق رای برگردانیم ؛ چون غیر از صندوق رای ، راه دیگری نیست ,.