قول یارانه ای مهرعلیزاده برای 5 دهک کم درامد

۱۴۰۰/۰۳/۰۶ ۱۴:۰۱:۵۹


ایران پرسمان - تسنیم / کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری گفت : انچه من در روز اول کاری بصورت یک دستورالعمل اجرایی صادر خواهم کرد این است که یک بررسی ظرف یک ماه نخست کارم انجام می‌دهم که بتوانیم یارانه نقدی 5 دهک پایین درامدی جامعه را افزایش دهیم , محسن مهرعلیزاده کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در گفت وگویی با اشاره به برنامه‌های خود گفت : یکی از کارهای اساسی که باید در روز نخست کاری بصورت فرمان صادر شود این است که تمام بخشنامه‌های مانع تولید از بین برود و بخشنامه‌های باز کننده راه تولید بلافاصله جایگزین شود , وی اضافه کرد : انچه من در روز اول کاری بصورت یک دستورالعمل اجرایی صادر خواهم کرد این است که یک بررسی ظرف یک ماه نخست کارم انجام می‌دهم که بتوانیم یارانه نقدی 5 دهک پایین درامدی جامعه را افزایش دهیم .

مهرعلیزاده گفت : پس از بررسی یارانه نقدی سه دهک نخست جامعه را 5 برابر و دو دهک چهارم و پنجم را سه برابر کنیم , وی با بیان اینکه براساس محاسبات صورت گرفته این اقدام حدود 60 هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد افزود : این رقم به 40 هزار میلیارد تومان فعلی اضافه می‌شود , این نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت : به این ترتیب با توجه به حذف رانت‌های پنهان در انرژی که در حال حاضر به میزان بیش از 70 هزار میلیارد تومان است ، بخش قابل توجهی از در امدها وارد زندگی مردم به ویژه تولید خواهد شد که بخشی از ان هم به صورت مستقیم وارد زندگی مردم می‌شود .

وی گفت : قیمت حامل‌های انرژی در مصراف شخصی و خانگی را افزایش نمی‌دهیم اما رانت هایی که در حال حاضر در انرژی به ویژه حامل‌های ان و سوخت وجود دارد ، برای واحدهای بزرگی که محصولشان با قیمت ازاد به مردم داده می‌شود ، در خصوص این واحدها یارانه‌ها حذف می‌شود و بخشی از این یارانه‌ها به شکل مستقیم وبه صورت یارانه نقدی به 5 دهک پایین جامعه پرداخت خواهد شد , مهرعلیزاده اصلی‌ترین کار خود را رفع نابسامانی‌های اقتصادی و فشارها وکاستی‌ها در ابعاد مختلف که به شکل روزمره به جامعه تحمیل می‌شود بیان کرد وافزود : در دو دهه چالش‌های اساسی در فضاهای مختلف هم اقتصادی هم اجتماعی ومسائل دیگر داشتیم که اکنون بسیاری از انها به بحران تبدیل شده است , وی گفت : مهمترین برنامه من ان است که با یکسری از اقدامات اجرایی این نابسامانی‌ها و کاستی‌ها را رفع کنم .

بیکاری بحث تولید ، موانع تولید ، رانت و فساد را از جمله نابسامانی‌های اقتصادی است ,.