بازدید شهردار تهران از تجهیزات فصلی سازمان مدیریت پسماند

۱۴۰۰/۰۷/۱۷ ۱۶:۳۶:۳۶


بزرگنمایی : ایرانیان جهان - علیرضا زاکانی از اخرین وضعیت تجهیزات سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران بازدید کرد , دریافت 20 mb.